Familie

U wilt bij uw familie in Nederland wonen. Hiervoor hebt u een verblijfsvergunning nodig. Of u een verblijfsvergunning kunt krijgen is afhankelijk van uw situatie. Ook is het afhankelijk van het familielid bij wie u in Nederland wilt wonen.

Updates

RvdK, IND en DT&V intensiveren samenwerking voor kinderen in vreemdelingenbeleid

- ​De Raad voor de Kinderbescherming (RvdK), de Immigratie- en Naturalisatiedienst (IND) en de Dien...

569 kinderen mogen alsnog in Nederland blijven

- ​Door de zogeheten Afsluitingsregeling hebben 569 kinderen die al lang in Nederland verbleven, al...

Het coronavirus

- ​Naar aanleiding van de berichtgeving over het coronavirus zijn bij de IND hierover vragen gekome...

Meer nieuws

Handig om te weten

  • U hoeft de aanvraag voor een verblijfsvergunning niet zelf te doen. Uw familielid kan dat voor u doen.

  • Alleen het familielid bij wie u gaat wonen, kan voor u garant staan.

  • U hoeft niet getrouwd te zijn om bij uw partner in Nederland te gaan wonen. Ook als u een geregistreerd partnerschap hebt of ongetrouwd bent, kunt u een verblijfsvergunning aanvragen.​

  • Uw familielid hoeft geen eigen woning te hebben.​

  • Na een aantal jaren met een vergunning voor verblijf als familie- of gezinslid kunt u een zelfstandige verblijfsvergunning aanvragen.