Dossier hoge instroom asiel

Nederland heeft al maanden te maken met een groeiend aantal asielaanvragen van vluchtelingen uit de hele wereld. Dit komt onder meer door het op gang komen van uitgestelde migratie sinds het opheffen van de coronamaatregelen- en reisbeperkingen, de hoge instroom uit Syrië en de evacuatie uit Afghanistan die tot veel extra aanvragen leidde. Elke asielzoeker heeft recht op een zorgvuldig en tijdig besluit op zijn aanvraag. Asielzoekers die nu een aanvraag indienen moeten gemiddeld 9 maanden wachten op een besluit. De verwachting is dat dit de komende tijd toeneemt.

De IND is hard op zoek naar nieuwe collega’s die kunnen helpen in het hoor- en beslisproces en verbetert waar nodig zijn werkprocessen. Er wordt alles aan gedaan om te voorkomen dat asielzoekers te lang moeten wachten op een besluit, maar dit kan helaas niet altijd voorkomen worden.

Vluchtelingen lopen over straat

Laatste nieuwsberichten over het onderwerp

Achtergrond

Beschikbaar cijfermateriaal

Verwijzingen

Contactgegevens woordvoering

Mijke Bol
Mobiel: 06 29 67 44 40 (ook ’s avonds en in het weekend)
E-mail: pers@ind.nl (alleen op werkdagen)