Verblijfsvergunning voor ruim 2.000 Afghaanse evacués

Last update: 14 december 2021

Alle Afghaanse evacués die in augustus naar Nederland zijn overgebracht, hebben inmiddels de verkorte asielprocedure doorlopen. Het gaat om een groep van circa 2.000 mensen die inmiddels allemaal een verblijfsvergunning hebben gehad van de Immigratie- en Naturalisatiedienst (IND). 

Voor een deel van de evacués die vanaf september (na de actieve evacuatiefase) naar Nederland zijn overgebracht (ca. 150), moet de IND nog een beslissing nemen. Hun aanvraag is in behandeling. De IND verwacht ook hen op korte termijn van een asielbesluit te kunnen voorzien, zodat ook die aanvragen zijn afgehandeld.

Projectmatige aanpak

Nederland evacueerde vanaf augustus ca. 2.200 Afghanen die hier asiel hebben aangevraagd. De IND heeft op diverse opvanglocaties teams ingezet die de aanvragen projectmatig, snel en zorgvuldig afdeden. De asielprocedure was voor deze mensen verkort. Dat betekent dat zij door de IND en Koninklijke Marechaussee (KMar) werden geregistreerd en geïdentificeerd. Ook vond er een screening plaats in het kader van openbare orde en Nationale Veiligheid, kregen de evacués voorlichting over de asielprocedure en mochten gebruik maken van rechtsbijstand. Daarna volgden een gehoor en besluit. Voor de gehoren was de afgelopen maanden een groep IND-medewerkers vrijgemaakt.

Met de afronding van de procedure voor deze grote groep Afghaanse evacués wordt ook de IND-inzet aangepast. Vanaf deze week worden deze werkzaamheden opgepakt door medewerkers van IND-locatie Schiphol. Zij handelen de laatste openstaande aanvragen af en staan klaar indien meer Afghaanse evacués naar Nederland worden overgebracht. Ook voor hen geldt dan de verkorte procedure.

Verblijfspasjes

Joel Schoneveld, plaatsvervangend directeur Asiel kijkt tevreden terug op de afgelopen periode: 'Door de projectmatige aanpak en goede samenwerking met onder andere de Koninklijke Marechaussee, het COA, Vluchtelingenwerk, advocatuur en de Raad voor Rechtsbijstand heeft de IND ervoor kunnen zorgen dat deze groep Afghanen snel duidelijkheid over hun verblijf kreeg. Met een verblijfspasje in handen kunnen zij zich inschrijven in de basisregistratie personen (BRP) en een Burgerservicenummer (BSN) krijgen. Daarmee kunnen zij zich bijvoorbeeld aanmelden voor een opleiding of solliciteren naar een baan.'

Normaal moeten aanvragers dit pasje ophalen bij een van de IND-loketten. Vanwege corona-maatregelen kiest de IND ervoor om een groot deel van de pasjes op opvanglocaties uit te reiken. Hiermee worden reisbewegingen en drukte bij de loketten beperkt. Bovendien hebben de Afghaanse evacués hierdoor sneller een verblijfspasje in bezit.