Maximale beslistermijn asielaanvraag van 6 naar 15 maanden

Last update: 28 september 2022

De Immigratie- en Naturalisatiedienst krijgt 9 maanden langer de tijd om te beslissen op een asielaanvraag. In de meeste gevallen gaat de wettelijke beslistermijn hiermee van 6 naar maximaal 15 maanden. Het kabinet besloot dit eind augustus vanwege de hoge asielinstroom. Op 26 september 2022 is deze wijziging gepubliceerd in de Staatscourant. De IND streeft ernaar om zo snel mogelijk te beslissen op asielaanvragen om asielzoekers duidelijkheid te geven over hun toekomst in Nederland. 

Wachttijd loopt op

Het aantal asielaanvragen is dit jaar fors hoger dan waar de IND op is ingericht. Dit komt onder meer door de situatie in Afghanistan, het vervallen van Covid-reisbeperkingen, blijvende hoge instroom uit onder meer Syrië, Turkije en Jemen en veel meer alleenstaande minderjarige vreemdelingen die naar Nederland komen. Daarnaast moet de IND de laatste jaren door uitspraken van rechters en regelgeving vanuit Europa, uitgebreider motiveren waarom een besluit genomen wordt. Dit kost meer tijd van medewerkers. Asielzoekers die nu een aanvraag indienen moeten gemiddeld 9 maanden wachten op een besluit. De verwachting is dat dit de komende tijd toeneemt.

Tot 1 januari 2023

De verlenging van de wettelijke beslistermijn geldt voor eerste asielaanvragen, herhaalde asielaanvragen en zij-instroom zaken waarvan de wettelijke beslistermijn op 27 september 2022 nog niet is verstreken. En ook voor alle nieuwe asielaanvragen die worden ingediend tot 1 januari 2023. Als een verlengde beslistermijn na die tijd nodig is voor nieuwe asielaanvragen, moet het kabinet hier opnieuw toe besluiten.