Capaciteit IND onvoldoende voor verwacht aantal asielaanvragen

Last update: 4 juli 2022

Het aantal asielaanvragen neemt toe en is groter dan waar de IND op is ingericht. Hierdoor moeten asielzoekers langer wachten op een besluit. Er worden maatregelen genomen om de wachttijd te beperken en de instroom van asielzoekers meer te beheersen, maar hiermee kan niet voorkomen worden dat in veel zaken buiten de wettelijke termijn beslist wordt. De IND betreurt dit. Asielzoekers willen duidelijkheid over hun onzekere situatie en hebben recht op een zorgvuldig en tijdig besluit.

De IND kampt al maanden met een groeiend aantal asielaanvragen. Verlate migratie is op gang gekomen sinds het opheffen van de coronamaatregelen- en reisbeperkingen, de instroom uit Syrië blijft hoog, de evacuatie uit Afghanistan leidde vorig jaar tot veel extra aanvragen en het aantal gezinsleden dat nareist naar Nederland neemt sterk toe. Daarnaast verricht de IND werkzaamheden voor de registratie van vluchtelingen uit Oekraïne, wat ten koste gaat van de inzet van medewerkers op asielzaken.

Verwachte asielinstroom is hoog

Jaarlijks maakt de IND een inschatting op hoeveel aanvragen beslist kan worden op basis van de beschikbare capaciteit, dit wordt besproken met het ministerie van Justitie en Veiligheid. De IND kan dit jaar op 22.000 asielaanvragen beslissen in spoor 4. Dit zijn alle eerste en herhaalde asielaanvragen, behalve van asielzoekers die eerder in een ander Europees land asiel hebben aangevraagd, uit een veilig land van herkomst komen en nareis.

Door ontwikkelingen in de wereld kan de daadwerkelijke instroom afwijken. Dat gebeurt ook dit jaar: voor 2022 worden 31.300 aanvragen verwacht. Tel hier de aanvragen van vorig najaar bij op en het wordt duidelijk dat er veel meer aanvragen liggen waarop beslist zou moeten worden, dan waar de IND op is ingericht. Dit betekent dat asielzoekers langer moeten wachten op de start van de behandeling van hun aanvraag en het uiteindelijke besluit.

Maatregelen nodig om wachttijd te beperken

Door de krapte op de arbeidsmarkt en de opleidingstijd voor nieuwe medewerkers, is het voor de IND onmogelijk om alle asielaanvragen binnen de wettelijke termijn af te handelen. Tegelijkertijd doen we er alles aan om zoveel mogelijk mensen wel zo snel mogelijk te voorzien van een zorgvuldig besluit over hun toekomst. Daarom zijn een aantal maatregelen genomen die de behandeling van een asielaanvraag moet versnellen. Enkele voorbeelden daarvan zijn:

  • De IND werft continu hoor- en beslismedewerkers voor verschillende locaties in het land.
  • In kansrijke aanvragen (van bijvoorbeeld asielzoekers uit Syrië en Jemen) worden gehoren verkort, waardoor sneller tot een besluit gekomen kan worden.
  • De behandeling van aanvragen van asielzoekers die eerder in een ander Europees land asiel hebben aangevraagd of uit een veilig land van herkomst komen wordt nog verder versneld. De kans op een verblijfsvergunning voor dit soort aanvragen is nihil.

In de Kamerbrief die de staatssecretaris van Asiel & Migratie vrijdag verstuurde wordt de actuele situatie in de asielketen beschreven en welke maatregelen genomen worden om dit te beheersen.