Nareizigers naar IND in Zevenaar en niet meer naar Ter Apel

Last update: 6 maart 2023

Vanaf 6 maart 2023 kunnen alle nareizende gezinsleden zich na aankomst in Nederland, op afspraak, melden bij de IND in Zevenaar. Hierdoor wordt het aanmeldcentrum in Ter Apel ontlast. Wekelijks melden zich daar ongeveer 200 tot 300 gezinsleden van statushouders. Deze verandering, die in nauwe samenwerking met het COA gerealiseerd is, zorgt dus direct voor minder druk op Ter Apel.

Nareizende gezinsleden krijgen voor vertrek naar Nederland een inreisvisum. Na aanmelding bij de IND in Zevenaar krijgen zij hun verblijfsdocument. Verder dient alleen nog inschrijving in de Basis Registratie Personen plaats te vinden na aankomst. 

Pilot nareis in Zevenaar

De wens bestaat al langer om nareizigers niet naar Ter Apel te laten gaan. Daarom is in 2021 een pilot in Zevenaar gestart met nareizigers die geen opvang nodig hebben in een asielzoekerscentrum, omdat ze kunnen wonen bij hun familie in Nederland. Op basis van de ervaringen met deze groep is de IND in Zevenaar ingericht om de procedure van alle nareizigers af te handelen. 

Op afspraak

Om te zorgen voor snelle doorstroom is aanmelding in Zevenaar alleen mogelijk op afspraak. Zodra het vliegticket naar Nederland is geboekt, kan online een afspraak gemaakt worden. De IND begint dan meteen met de voorbereidingen voor de afspraak. 

Het COA regelt de eerste opvang van de nareizende gezinsleden. Hiervoor zijn drie hotels beschikbaar, in Zevenaar en in Duiven. Na het doorlopen van de IND procedure worden de nareizigers verplaatst naar COA-opvang elders in Nederland of familie met een geschikte verblijfplaats.