Voorlopig geen beslissing voor asielzoekers uit de Palestijnse Gebieden

Last update: 20 december 2023

De komende zes maanden neemt de Immigratie en Naturalisatiedienst (IND) geen beslissing over de asielaanvragen van (staatloze) Palestijnen uit Gaza en de Westelijke Jordaanoever. Vanwege de onzekere situatie daar worden asielbesluiten voorlopig aangehouden. Dit is ingegaan op 19 december.

Op basis van de huidige onzekerheid in de Palestijnse Gebieden kan nog geen bestendig beleid geformuleerd worden, zo schrijft staatsecretaris van der Burg aan de Tweede Kamer. Daarom heeft het demissionaire kabinet besloten tijdelijk niet te beslissen over asielaanvragen uit die gebieden. Dat betekent ook dat er het komende half jaar geen asielaanvragers worden teruggestuurd naar de Palestijnse Gebieden. 

Besluit- en vertrekmoratorium

Dit besluit, officieel een besluit- en vertrekmoratorium genoemd, wordt genomen wanneer de situatie in een bepaald land of gebied voor een korte periode onzeker is. Er worden dan tijdelijk geen beslissingen genomen op asielaanvragen uit dit land of gebied, en mensen worden hier niet naartoe teruggestuurd. Vanaf het uitbreken van de oorlog in oktober heeft de IND asielaanvragen van (staatloze) Palestijnen aangehouden. Dat was een tijdelijke werkwijze, met dit besluit- en vertrekmoratorium is deze werkwijze voor de komende zes maanden vastgelegd.  

Uitzonderingen

De IND beslist wel op aanvragen die langer dan 21 maanden geleden gedaan zijn, en op aanvragen die vanwege individuele omstandigheden, overigens los van de huidige geweldssituatie, leiden tot een positief besluit over verblijf in Nederland. 
Daarnaast beslist de IND in zaken van (staatloze) Palestijnen die onder bescherming van de UNRWA vallen en al voor de oorlog weg waren uit de Palestijnse Gebieden. Wel moeten zij al een tweede gesprek met de IND hebben gehad, en een positief besluit op verblijf in Nederland kunnen krijgen. Als asielzoekers eerder in een ander Europees land geregistreerd zijn, kan een eventuele Dublin-claim wel doorgezet worden.

‘Onbekende nationaliteit’

In de asielprocedure onderzoekt de IND de identiteit, nationaliteit en herkomst van een asielzoeker. Asielzoekers van Palestijnse afkomst worden aan het begin van de procedure vaak met een  ‘onbekende nationaliteit’ geregistreerd. 

Er zijn geen betrouwbare cijfers over het aantal aanvragen van Palestijnse asielzoekers beschikbaar of het aantal Palestijnen dat in de asielprocedure zit. Dat komt omdat de Palestijnse nationaliteit niet wordt erkend en vreemdelingen dus niet als zodanig kunnen worden geregistreerd. Daarnaast geldt dat (staatloze) Palestijnen verschillende landen als gebruikelijke verblijfplaats kunnen hebben. 

Aanvragen nareis

Nareisaanvragen van statushouders uit de Palestijnse Gebieden kunnen in sommige gevallen met voorrang worden behandeld. Als er een verzoek wordt ingediend bekijkt de IND per aanvraag of dit mogelijk is. De inhoudelijke behandeling van de aanvraag blijft ongewijzigd. Het besluit- en vertrekmoratorium is niet van toepassing op nareisaanvragen.