De IND in cijfers

Het aantal aanvragen voor een verblijfsvergunning neemt al langere tijd toe. En de verwachting is dit de komende jaren verder zal stijgen. Het werk van de IND wordt er bovendien niet gemakkelijker op. Er is steeds meer onderbouwing nodig voor het beslissen op een verblijfsaanvraag. Ondanks dat de IND meer doet dan van de organisatie verwacht kan worden op basis van de afgesproken capaciteit, groeit het aantal zaken dat lang open staat.

 

De IND publiceert iedere maand een overzicht van de belangrijkste actuele cijfers en ontwikkelingen.

Maandcijfers april 2024

 

Asiel: eerste aanvragen 

Eerste aanvragen asiel Eerste aanvragen asiel b

De IND heeft in april 2.640 beslissingen genomen op eerste asielaanvragen. Dat is iets minder dan was geprognotiseerd. Het aantal aanvragers waarvan de eerste procedure nu tussen de zes en vijftien maanden duurt liep deze maand op tot 19.060, het aantal aanvragers dat langer dan 15 maanden wacht bedraagt ruim 6.300.

 

Asiel: Dublin procedure (spoor 1)

Aanvragen spoor 1 Dublin Aanvragen spoor 1 Dublin 2b

De IND nam 560 beslissingen in Dublin procedures in april. De IND streeft er naar om het aantal beslissingen te vergroten en heeft 2024 bestempeld als overgangsjaar waarbij zij probeert om vanaf 2025 de instroom te gaan bij houden zodat doorstroom naar de algemene en verlengde asielprocedure waar mogelijk wordt voorkomen. Het aantal ingediende aanvragen dat in de Dublin procedure moet worden behandeld, nam ook verder af, tot 470. Het aantal openstaande aanvragen daalde deze maand naar tot 2.830. 

Asiel: veilige landen procedure (spoor 2)

Veilige landen procedure 3a Veilige landen procedure 3b

Het aantal openstaande aanvragen in de veilige landen procedure neemt steeds verder af, naar 180 in april. Er kwamen slechts 40 nieuwe aanvragen binnen. Door de daling van het aantal aanvragen waren er minder beslissingen nodig dan begroot.

Asiel: algemene en verlengde asielprocedure (spoor 4)

Aanvragen spoor 4 4a Aanvragen spoor 4 4b

De IND heeft iets minder beslissingen genomen dan begroot: 2.600 terwijl 3.030 was begroot. Er kwamen 2.890 aanvragen binnen in april, iets minder dan in maart (3.020). Het aantal openstaande aanvragen liep hierdoor verder op. Deze oplopende voorraad maakt dat steeds meer aanvragers lang moeten wachten op een beslissing.

Asiel: nareizigers

Aanvragen nareis 5a Aanvragen nareis 5b

Als gevolg van de snellere behandeling van kansrijke asielaanvragen in de voorgaande maanden lag het aantal aanvragen opnieuw hoog. Het aantal gezinsleden van statushouders dat wacht op een beslissing op de nareisaanvraag nam toe tot 35.320. Dit is exclusief de aanvragen die vallen onder 8 EVRM, zoals broers en zussen van alleenstaande minderjarige asielzoekers (AMV). 

Verblijfsvergunning familie en gezin

Aanvragen familie en gezin 6a Aanvragen familie en gezin 6b

De IND nam in april 2.730 beslissingen op aanvragen voor verblijf bij familie of partner. Dat aantal lag lager dan de 3.350 beslissingen in maart. Het aantal nieuwe aanvragen bleef vrijwel gelijk met 3.330. Het aantal openstaande aanvragen nam daardoor toe naar 6.420. Daarvan staan 4.610 korter dan 3 maanden open.

Verblijfsvergunning kennis en talent

Aanvragen kennis en talent 7a Aanvragen kennis en talent 7b

Vergunningen voor kennis en talent zijn voor onder andere kennismigranten, afgestudeerden met een zoekjaar en werknemers die naar een Europese vestiging van het bedrijf zijn overgeplaatst. In april nam de IND 1.660 beslissingen op dit soort aanvragen. Dat is vrijwel gelijk aan de maand hiervoor. Er kwamen iets meer aanvragen binnen: 1.860 in april en 1.730 in maart. 

Studie

Aanvragen studie 8a Aanvragen studie 8b

De aanvragen studie hebben een piekpatroon. Voor de start van het studiejaar (in september en februari) worden de meeste aanvragen ingediend. De aantallen aanvragen voor de start in september zijn groter dan voor de start in februari. In april nam de IND 140 beslissingen op deze aanvragen, meer dan de 70 in maart. Het aantal aanvragen nam ook toe, van 70 naar 170. 

Arbeidsmigranten

Aanvragen arbeidsmigranten 9a Aanvragen arbeidsmigranten 9b

IIn april nam de IND 590 beslissingen op aanvragen voor arbeidsmigratie. In maart waren dit 510 beslissingen. Dit gaat onder meer om vergunningen voor arbeid in loondienst, als zelfstandige/start-up, voor grensoverschrijdende dienstverlening en aanvragen in het kader van het Nederlands Amerikaans Vriendschapsverdrag. Het aantal aanvragen lag met 640 wat lager dan vorige maand. Het aantal openstaande aanvragen steeg van 1.640 naar 1.700. 

Naturalisatie

Aanvragen naturalisatie 10a Aanvragen naturalisatie 10b

De IND nam in april minder beslissingen op naturalisatieaanvragen. Dit waren er 3.410. In maart werden 5.190 beslissingen genomen. Het aantal verzoeken tot naturalisatie lag iets lager dan in maart, met 4.480 in april en 4.430 in maart. Het aantal openstaande aanvragen nam toe van 18.100 naar 19.170. Vorig jaar maart waren dit er 23.190. De naturalisatieaanvraag wordt ingediend bij de gemeente, beoordeeld door de IND en uiteindelijk wordt het Nederlanderschap verleend door ondertekening van een Koninklijk besluit. 

Dienstverlening loketten

Uitreiken verblijfsdocumenten 11a Afname biometrie 11b

De IND heeft in april in 26.150 afspraken aan het loket documenten afgegeven, dat is iets minder dan in maart. De eerste afspraakmogelijkheid voor het afhalen van het verblijfsdocument was in april sneller dan in maart, namelijk na 3 dagen. 
Er waren deze maand iets minder afspraken voor de afname van biometrie (vingerafdrukken en foto), namelijk 15.740. De eerste afspraakmogelijkheid hiervoor was ook na 3 dagen.

Meer informatie

Jaarcijfers en verslagen