De IND in cijfers

Het aantal aanvragen voor een verblijfsvergunning neemt al langere tijd toe. En de verwachting is dit de komende jaren verder zal stijgen. Het werk van de IND wordt er bovendien niet gemakkelijker op. Er is steeds meer onderbouwing nodig voor het beslissen op een verblijfsaanvraag. Ondanks dat de IND meer doet dan van de organisatie verwacht kan worden op basis van de afgesproken capaciteit, groeit het aantal zaken dat lang open staat.

 

De IND publiceert iedere maand een overzicht van de belangrijkste actuele cijfers en ontwikkelingen.

Algemene en verlengde asielprocedure

Cijfers asiel oktober Nederlands

Cijfers asiel oktober

Cijfers asiel oktober

 

In oktober was het aantal asielaanvragen opnieuw hoog. Aanzienlijk hoger dan in de maand ervoor
en ook zijn er meer aanvragen gedaan dan in oktober vorig jaar.
De IND nam in oktober 2.200 beslissingen. Meer beslissingen dan in september (dat lager was
gemiddeld) en rond het gemiddelde van het aantal beslissingen per maand in de afgelopen 12
maanden. Doordat de IND het aantal aanvragen al langere tijd niet kan bijhouden nam het aantal
openstaande asielaanvragen verder toe. De wachttijd voor aanvragers is daardoor langer.

* Deze grafiek toont de totale aantallen van de eerste asielaanvragen in de Algemene Asielprocedure en Verlengde Asielprocedure (spoor 4) en de herhaalde aanvragen, zij-instroom en hervestiging. Dit is exclusief de procedures voor Dublin (spoor 1) en asielaanvragen van mensen uit een veilige land van herkomst of met een status in een andere EU-lidstaat (spoor2).

Nareizigers asiel

Cijfers nareis oktober

Cijfers nareis oktober

Cijfers nareis oktober

 

Het aantal ingediende aanvragen voor nareis verschilt per maand. In oktober werden meer
nareisaanvragen ingediend dan in september. Het is aantal is vergelijkbaar met oktober vorig jaar.
De opdracht aan de IND geeft weer hoeveel zaken de IND minimaal moet beslissen. Deze maand
nam de IND opnieuw meer beslissingen dan dit afgesproken aantal. Het aantal aanvragen blijft
echter structureel hoger dan het aantal beslissingen dat de IND kan nemen. Het aantal
openstaande aanvragen voor nareis is inmiddels de 25.000 gepasseerd. Hierdoor loopt de
wachttijd voor aanvragers verder op.

*Deze grafiek toont het aantal aanvragen voor nareis exclusief de aanvragen vanuit artikel 8 in het
Verdrag tot bescherming van de rechten van de mens (8 EVRM).

Verblijfsvergunning familie en gezin

Cijfers oktober familie en gezin

Cijfers oktober familie en gezin

Cijfers oktober familie en gezin

 

In oktober werden meer verblijfsvergunningen familie en gezin aangevraagd dan in september. De
IND nam ook flink meer beslissingen dan de maand ervoor. Er werden meer beslissingen genomen
dan het aantal nieuwe aanvragen dat gedaan werd. Hierdoor is het aantal openstaande aanvragen
afgenomen.

Verblijfsvergunning kennis en talent

Cijfers oktober kennis en talent

Cijfers oktober kennis en talent

Cijfers oktober kennis en talent

Voor dit type vergunningen neemt de IND meestal binnen 14 dagen een beslissing over een
aanvraag. Het gaat om mensen die een bijdrage kunnen leveren aan de Nederlandse
kenniseconomie.
In oktober zijn er iets minder aanvragen gedaan voor een verblijfsvergunning kennis & talent dan
de maand ervoor. De IND nam bijna net zoveel beslissingen als het aantal nieuwe aanvragen dat
gedaan werd deze maand. Er kwamen daardoor enkele tientallen openstaande aanvragen bij.

Uitreiken verblijfsdocumenten en afnemen biometrie

Cijfers oktober verblijfsdocumenten

Cijfers oktober verblijfsdocumenten

 

Er werden afgelopen maand veel afspraken gemaakt bij de loketten van de IND. Voor de uitgifte
van documenten was dit de drukste maand van het jaar, tot nu toe. De IND wil dat aanvragers
binnen 10 dagen (documenten), of 15 dagen (biometrie) bij een loket terecht kunnen. Ondanks de
drukte konden aanvragers nog steeds ruim binnen deze termijn voor een afspraak bij de loketten
terecht.