De IND in cijfers

Het aantal aanvragen voor een verblijfsvergunning neemt al langere tijd toe. En de verwachting is dit de komende jaren verder zal stijgen. Het werk van de IND wordt er bovendien niet gemakkelijker op. Er is steeds meer onderbouwing nodig voor het beslissen op een verblijfsaanvraag. Ondanks dat de IND meer doet dan van de organisatie verwacht kan worden op basis van de afgesproken capaciteit, groeit het aantal zaken dat lang open staat.

 

De IND publiceert iedere maand een overzicht van de belangrijkste actuele cijfers en ontwikkelingen.

Maandcijfers juni 2024

 

Asiel: eerste aanvragen 

Eerste aanvragen asiel Eerste aanvragen asiel b

De IND heeft in juni 3.370 beslissingen genomen op de eerste asielaanvragen. Dat is meer dan was begroot (2.820) en ook meer dan de voorgaande maanden. Het aantal binnengekomen aanvragen is 1.010 lager dan een jaar geleden (juni 2023) en bijna 800 aanvragen lager dan in mei 2024. Het aantal openstaande aanvragen is voor het eerst sinds februari gedaald, tot 41.770.

Asiel: Dublin procedure (spoor 1)

Aanvragen spoor 1 Dublin Aanvragen spoor 1 Dublin 2b

Het aantal beslissingen in de Dublin procedure daalde van 380 naar 250, maar er kwamen ook veel minder aanvragen binnen. Het aantal openstaande aanvragen steeg deze maand daardoor van 2.300 naar 2.400.  

Asiel: veilige landen procedure (spoor 2)

Veilige landen procedure 3a Veilige landen procedure 3b

In de veilige landen procedure nam de IND 110 beslissingen. Er kwamen in juni slechts 20 aanvragen binnen in deze procedure. In een jaar tijd is dit aantal niet zo laag geweest. Het aantal openstaande aanvragen zakte  van 270 naar 180.

Asiel: algemene en verlengde asielprocedure (spoor 4)

Aanvragen spoor 4 4a Aanvragen spoor 4 4b

De IND nam ook in deze procedure meer beslissingen dan begroot: 3.810 terwijl 3.030 was begroot. Het aantal openstaande aanvragen nam af tot 46.640. In mei waren dit er 47.330.

Asiel: nareizigers

Aanvragen nareis 5a Aanvragen nareis 5b

Op nareis werden 1.210 beslissingen genomen. Dat was meer dan begroot (1.140).  Het aantal aanvragen daalde van 2.510 naar 2.330. Het aantal gezinsleden van statushouders dat wacht op een beslissing op de nareisaanvraag nam toe, tot 37.830. Dit is exclusief de aanvragen die vallen onder 8 EVRM, zoals broers en zussen van alleenstaande minderjarige asielzoekers (AMV). 

Verblijfsvergunning familie en gezin

Aanvragen familie en gezin 6a Aanvragen familie en gezin 6b

De IND nam in juni met 3.360 meer beslissingen op aanvragen voor verblijf bij familie of partner. In mei bedroeg dit aantal 3.190. Het aantal nieuwe aanvragen bleef vrijwel gelijk met 3.270. Het aantal openstaande aanvragen daalde licht naar 6.400. Daarvan staat het grootste deel (4.400) korter dan 3 maanden open.

Verblijfsvergunning kennis en talent

Aanvragen kennis en talent 7a Aanvragen kennis en talent 7b

Vergunningen voor kennis en talent zijn voor onder andere kennismigranten, afgestudeerden met een zoekjaar en werknemers die naar een Europese vestiging van het bedrijf zijn overgeplaatst. In juni nam de IND 2.140 beslissingen op dit soort aanvragen. In mei waren dat er 1.570. 

Studie

Aanvragen studie 8a Aanvragen studie 8b

De aanvragen voor het volgen van een studie hebben een piekpatroon. In mei begint de jaarlijkse piek vanwege de start van het studiejaar in september. In totaal worden er ongeveer 15.000 aanvragen voor een verblijfsvergunning verwacht. In juni kwamen er 7.310 aanvragen binnen. De IND nam 7.050 beslissingen. De IND houdt rekening met de jaarlijkse piek en kan daardoor op deze aanvragen in korte tijd beslissen. Er staan slechts 100 gevallen langer dan 1 maand open.  

Arbeidsmigranten

Aanvragen arbeidsmigranten 9a Aanvragen arbeidsmigranten 9b

Er kwamen in juni 660 aanvragen van arbeidsmigranten binnen. Vorige maand waren dit er 730. Het gaat onder meer om vergunningen voor arbeid in loondienst, als zelfstandige/start-up, voor grensoverschrijdende dienstverlening en aanvragen in het kader van het Nederlands Amerikaans Vriendschapsverdrag. Het aantal openstaande aanvragen nam toe van 1.810 naar 2.030.

Naturalisatie

Aanvragen naturalisatie 10a Aanvragen naturalisatie 10b

De IND nam in juni 5.010 beslissingen op aanvragen voor naturalisatie. Dat waren er iets minder dan in mei (5.470). Het aantal mensen dat tot 6 maanden wacht op een beslissing zakte van 16.450 naar 15.360. Dat is het laagste aantal in de afgelopen 13 maanden. De naturalisatieaanvraag wordt ingediend bij de gemeente, beoordeeld door de IND en uiteindelijk wordt het Nederlanderschap verleend door ondertekening van een Koninklijk besluit. 

Dienstverlening loketten

Uitreiken verblijfsdocumenten 11a Afname biometrie 11b

Voor het uitreiken van verblijfsdocumenten zijn er in juni 21.720 afspraken bij het loket gemaakt. Dat waren er minder dan in mei (24.450). De eerste afspraakmogelijkheid voor het afhalen van het verblijfsdocument was in juni gemiddeld na 4 dagen. Het aantal afspraken voor de afname van biometrie (vingerafdrukken en foto) is iets gedaald. In juni waren dit er 14.860. De eerste afspraakmogelijkheid hiervoor was gemiddeld na 4 dagen.

Meer informatie

Jaarcijfers en verslagen