Bijna 40.000 aanvragen en nareizigers, wachttijd loopt op

Last update: 10 november 2023

Tot 1 november zijn er ruim 30.000 nieuwe (eerste) asielaanvragen gedaan. Het totaal aantal asielaanvragen en nareizigers staat op bijna 40.000 voor dit jaar. Ondanks dat de Immigratie- en Naturalisatiedienst (IND) meer aanvragen behandelt dan waar de organisatie op is ingericht, loopt de wachttijd voor aanvragers al langere tijd op. In de algemene asielprocedure wachten aanvragers nu gemiddeld ruim een jaar tot de IND een beslissing neemt. 

In de vandaag gepubliceerde Kamerbrief over de actuele situatie in de asielketen wordt de bijgestelde prognose toegelicht. 

Druk blijft onverminderd hoog

Op dit moment wachten ruim 42.000 aanvragers in de algemene asielprocedure en bijna 26.000 nareizigers op een beslissing van de IND (per 31-10). Het aantal wachtenden loopt al langere tijd op, ondanks de bijgestelde prognose naar 45.000 tot 60.000 asiel- en nareisaanvragen in 2023.
Voor volgend jaar ligt de prognose voor het totaal aantal asielaanvragen en nareizigers tussen de 49.000 en 76.000. De IND verwacht zo’n 47.000 asiel- en nareisaanvragen te kunnen behandelen in 2024. En dus blijft de druk op de IND onverminderd hoog, en zal de wachttijd voor aanvragers blijven toenemen.  

Vertraging door afschaffen schriftelijk horen

Als gevolg van de motie van Brekelmans/Van den Brink is de IND gestopt met schriftelijk horen. Dit was een van de manieren om de asielprocedure bij kansrijke aanvragen te versnellen. Het doel was om 13.000 kansrijke aanvragen versneld te behandelen voor 1 mei 2024. Zonder schriftelijk horen gaat dit naar verwachting langer duren. 

Schriftelijk horen werd ingezet voor een deel van de Syrische en Jemenitische aanvragers. Op een IND kantoor konden zij aan de hand van een vragenformulier hun vlucht- en levensverhaal delen. Wanneer nodig werd op basis van de gegeven informatie alsnog een gehoor met een IND medewerker gepland. Deze manier van werken vroeg minder tijd van IND medewerkers, waardoor er meer aanvragen in kortere tijd behandeld konden worden. Andere manieren die de IND inzet om kansrijke aanvragen efficiënt te behandelen zijn kortere gehoren, horen op COA locaties en het verminderen van administratieve lasten voor hoormedewerkers. 

Aantal aanvragen alleenstaande minderjarigen blijft toenemen

In oktober lag het aantal eerste asielaanvragen aanzienlijk hoger dan in de maanden ervoor (4.987) en hoger dan in oktober vorig jaar. Op basis van de trend van voorgaande jaren is de verwachting dat het aantal aanvragen in november ook hoog zal zijn. Opvallend is dat het aantal alleenstaande minderjarige vreemdelingen (AMV) opnieuw hoger was dan de maand ervoor. In oktober kwamen 952 aanvragen van AMV, dat is bijna 16% van het totaal.  

 

In de Kamerbrief is de volledige informatie te vinden over de actuele situatie in de asielketen.