EUAA start met ondersteuning van asielprocedures in Nederland

Last update: 30 januari 2024

De European Union Agency for Asylum (EUAA) biedt de IND per 1 februari ondersteuning bij het uitvoeren van de asielprocedures. Eind december 2023 zette directeur-generaal van de IND Rhodia Maas hiervoor haar handtekening onder het Operationeel Plan van de EUAA. 

EUAA is het Europese agentschap op het gebied van asiel en opvang. Vrijwel alle asiel- en opvangorganisaties in de EU zijn hierbij aangesloten. EUAA levert operationele ondersteuning aan lidstaten die migratiedruk ervaren en ondersteunt lidstaten onder meer bij de implementatie van EU-asielbeleid. Naast Nederland doet EUAA dit momenteel in 12 andere Europese landen waaronder ook Griekenland, Cyprus, Italië, Litouwen, Roemenië en België.

De capaciteit vanuit EUAA is ongeveer 20 medewerkers, afkomstig uit verschillende lidstaten. De eerste experts die naar Nederland komen gaan in eerste instantie helpen bij de afhandeling van aanvragen van Syrische asielzoekers. Syriërs hebben op basis van het geldende landenbeleid grote kans op inwilliging van hun asielaanvraag. Zij vertegenwoordigden in de afgelopen maanden ongeveer een derde van alle lopende aanvragen in Nederland. 

Rhodia Maas: ‘Ik ben heel blij met de komst van deze medewerkers. Samenwerking met EUAA laat zien dat de IND er alles aan doet om wachttijden terug te dringen en aanvragers sneller duidelijkheid te geven, zodat ze weten waar ze aan toe zijn. Ik zie deze samenwerking ook als een mooi voorbeeld van innovatief werken. Niet alleen helpt het de druk op de uitvoering te verlichten, deze samenwerking draagt ook bij aan het wederzijds ontwikkelen van kennis en innoveren bij zowel IND als EUAA.’ 

In Nederland heeft het COA al goede ervaringen met de steun vanuit EUAA opgedaan. Sinds eind 2022 hebben EUAA-experts op het gebied van asielopvang en begeleiding in Ter Apel gewerkt. Daarnaast heeft het EUAA een fors aantal tijdelijke woonunits geleverd voor de opvang van ongeveer 500 asielzoekers. 
Artemios Tavoularis, die voor het COA anderhalf jaar lang als EUAA-coördinator heeft opgetreden, gaat dit nu ook voor de IND doen. Tavoularis: ‘Ik kijk erg uit naar de samenwerking met de IND en ik hoop dat we met elkaar een mooi resultaat gaan neerzetten.’