Verlenging van tijdelijke stop op asielbesluiten Soedan

Last update: 20 december 2023

De IND neemt sinds 8 juli 2023 tijdelijk geen beslissingen meer op aanvragen van asielzoekers uit Soedan. Vanwege de aanhoudende onzekere situatie in Soedan wordt de termijn van deze tijdelijke stop verlengd met zes maanden. Er wordt dus langer niet besloten op aanvragen, ook worden er geen asielaanvragers teruggestuurd naar Soeddan. 

De staatssecretaris van Justitie en Veiligheid heeft vandaag besloten dat het zogeheten besluit- en vertrekmoratorium voor Soedan wordt verlengd. De Tweede Kamer is over dit besluit geïnformeerd.  

Ontwikkeling Soedan

In grote delen van Soedan wordt gevochten tussen het Soedanese leger en de Rapid Support Forces. Verschillende pogingen om een staakt-het-vuren te bereiken zijn mislukt. Hoewel er steeds meer informatie over dit conflict naar buiten komt, is er nog steeds teveel onzekerheid over de ontwikkeling van de situatie om zorgvuldig op aanvragen van Soedanezen te kunnen beslissen. Naar verwachting geeft het ministerie van Buitenlandse Zaken eind april het volgende ambtsbericht over Soedan uit en op basis daarvan zal beleid gemaakt worden.

Besluit- en vertrekmoratorium

Met het verlengen van het besluitmoratorium wordt de wettelijke beslistermijn van asielaanvragen verlengd met een jaar, met een maximale beslistermijn van 21 maanden. Het gaat in principe om alle lopende aanvragen van asielzoekers met de Soedanese nationaliteit en alle nieuwe asielaanvragen die tijdens het besluitmoratorium worden ingediend. Op asielaanvragen die ouder zijn dan 21 maanden moet de IND beslissen.  

Het vertrekmoratorium betekent dat asielzoekers die eigenlijk terug moeten naar Soedan dit tijdelijk niet hoeven. Er zijn ook uitzonderingen op het besluit- en vertrekmoratorium voor Soedan: op aanvragen van asielzoekers die bijvoorbeeld een ernstig gevaar voor de openbare orde of nationale veiligheid vormen, kan de IND wel beslissen. De aanvraag wordt dan afgewezen, maar de Soedanese asielaanvrager wordt niet uitgezet. 

Tijdelijke stop op besluiten voor asielzoekers uit Sudan | IND