Tijdelijke stop op besluiten voor asielzoekers uit Sudan

Last update: 27 juni 2023

De Immigratie- en Naturalisatiedienst (IND) neemt het komende half jaar geen besluiten over aanvragen van asielzoekers uit Sudan. In deze periode hoeven uitgeprocedeerde Sudanese vreemdelingen niet uit Nederland te vertrekken. Dit besluit  is genomen door de staatssecretaris van Justitie en Veiligheid en gaat in op 7 juli 2023.

Op 15 april zijn gevechten uitgebroken tussen het Sudanese leger en de paramilitaire troepenmacht Rapid Support Forces (RSF). Momenteel is nog veel onduidelijk over hoe de situatie zich verder zal ontwikkelen. Hoewel er verschillende staakt-het-vuren zijn afgekondigd vinden de gevechten nog altijd plaats verspreid over Sudan. Er is nog weinig bekend over de impact van de gevechten op burgers en of de situatie uitmondt in een langdurige strijd. 

Besluit- en vertrekmoratorium

Het besluit om tijdelijk niet uit te zetten en te beslissen, heet een besluit- en vertrekmoratorium. De IND beoordeelt of iemand onder het besluit- en/of vertrekmoratorium valt. De wettelijke beslistermijn van lopende en nieuwe asielaanvragen van Sudanezen wordt met een jaar verlengd, tot een maximum van 21 maanden. Dat geldt ook voor aanvragen die de komende zes maanden nog ingediend worden. Uitgeprocedeerde Sudanezen worden niet verplicht om terug te keren naar Sudan en behouden recht op opvang en overige voorzieningen.