IND krijgt ook in 2023 meer tijd voor asielaanvraag

Last update: 7 februari 2023

Ook in 2023 krijgt de IND 15 maanden de tijd om te beslissen op asielaanvragen. Doordat veel meer asielaanvragen ingediend worden dan waar de IND op is ingericht moeten asielzoekers langer wachten op duidelijkheid over hun toekomst in Nederland. De IND streeft ernaar om zo snel mogelijk te bepalen of iemand recht heeft op bescherming. 

In september 2022 werd de wettelijke termijn al verlengd van 6 naar 15 maanden. Vorige week informeerde staatssecretaris van Justitie & Veiligheid de Tweede Kamer dat deze verlenging ook geldt voor aanvragen die dit jaar gedaan worden. 

Lange wachttijd 

De IND heeft capaciteit om per jaar te beslissen op ongeveer 22.000 aanvragen (exclusief Dublin- en veilige landenprocedure). Het aantal aanvragen is veel hoger dan dat. Hierdoor moeten asielzoekers helaas lang wachten en kan een asielprocedure wel negen maanden tot een jaar duren. 

Aanmeldgehoor

Door de druk op het asielproces ontstond afgelopen zomer een achterstand in het identificeren en registreren van asielzoekers door de Vreemdelingenpolitie. Doordat deze versneld is ingehaald kwamen in een hoger tempo asielzoekers in aanmerking voor een eerste gesprek (ook wel aanmeldgehoor). Veel meer dan het aantal medewerkers dat op korte termijn ingezet kan worden voor deze gesprekken. Asielzoekers krijgen nu gemiddeld drie maanden nadat zij gezien zijn door de Vreemdelingenpolitie een uitnodiging voor een aanmeldgehoor. Dit is veel langer dan eerder. Op dit moment wachten ongeveer 6300 asielzoekers op een uitnodiging. 

Om een asielzoeker uit te nodigen moet bij de IND bekend zijn op welke opvanglocatie iemand verblijft. Omdat asielzoekers in korte tijd op verschillende locaties kunnen verblijven, is dit in de praktijk niet altijd eenvoudig. Het kan een reden zijn waardoor iemand nog langer moet wachten op een uitnodiging voor een aanmeldgehoor. De IND werkt intensief samen met het COA om locaties te bezoeken of asielzoekers die daar verblijven uit te nodigen voor een aanmeldgehoor. Alles is erop gericht om de aanmeldgehoren te versnellen. Zo worden er bijvoorbeeld (tijdelijke) medewerkers aangetrokken om deze gesprekken te voeren. 

Aan de beurt

Nadat een aanmeldgehoor heeft plaatsgevonden wachten asielzoekers gemiddeld een half jaar voordat de inhoudelijke behandeling van de asielprocedure start en een nader gehoor plaatsvindt. Elk kwartaal actualiseert de IND de gemiddelde wachttijd in verschillende procedures. Het is voor asielzoekers buitengewoon spijtig dat ze lang en soms zelfs heel lang moeten wachten. Daarom probeert de IND hen zo goed mogelijk op de hoogte te houden. Dat ze niet vergeten worden en weten wanneer ze ongeveer aan de beurt komen.