IND spreekt over asielinstroom bij technische briefing Tweede Kamer

Last update: 19 november 2021

​De Immigratie- en Naturalisatiedienst moet de komende periode op meer asielaanvragen beslissen dan eerder geprognostiseerd. Er was voor 2021 rekening gehouden met een instroom van circa 18.000 eerste asielaanvragen, maar de verwachting is nu dat dit gaat stijgen naar een aantal tussen de 22.000 en 24.000 eerste aanvragen. Dat zorgt voor een majeure opgave voor de IND, zei tactisch manager Alvin Hasken woensdag tijdens een technische briefing in de Tweede Kamer. 

Hasken, werkzaam op het aanmeldcentrum in Ter Apel, was samen met de Directeur-Generaal Migratie en vertegenwoordigers van het Centraal Orgaan opvang asielzoekers (COA) en de Dienst Terugkeer en Vertrek (DT&V) uitgenodigd door de Tweede Kamer om te spreken over de instroom, opvang en uitstroom van asielzoekers. De Kamer wilde voorafgaand aan de begrotingsbehandeling met de staatssecretaris ook de uitvoeringsorganisaties bevragen over de huidige situatie.

Meer asielaanvragen dan verwacht

Tijdens de technische briefing gaf Hasken aan dat de instroom momenteel lang niet zo hoog is als in 2015, tijdens de Syriëcrisis. Tegelijkertijd doen wel veel meer mensen een asielaanvraag dan verwacht en waarvoor de IND is bekostigd. Ook zijn de instromende zaken complexer dan voorheen: er komen meer mensen binnen die een beroep doen op asiel op grond van hun geaardheid of religie, of die minderjarig zijn. Die zaken vragen meer tijd en capaciteit van de IND.

Extra inzet

Om de toename zo goed mogelijk op te vangen en de aanvragen binnen de wettelijke termijnen af te doen, heeft de IND een aantal maatregelen genomen, lichtte Hasken aan de Tweede Kamer toe. Zo is er extra inzet op aanmeldgehoren: naast Budel en Ter Apel, worden die nu ook afgenomen in Utrecht en Zevenaar. Daarnaast is ervoor gekozen om de recent ingestroomde groep Afghaanse evacués in een apart project af te handelen, zodat zij niet allemaal in Ter Apel binnen zouden komen. Ondertussen wordt verkend of nareizigers in de toekomst op een andere plek kunnen aanmelden.

Nieuwe medewerkers

Ook heeft de IND ruim 80 medewerkers van de taskforce – die tijdelijk actief was om achterstanden weg te werken – vast in dienst genomen. Aanvullend worden nieuwe hoor- en beslismedewerkers geworven. Recent is de basisopleiding asiel vernieuwd, zodat medewerkers sneller inzetbaar zijn in het proces. En er wordt waar mogelijk projectmatig gewerkt, om doelgroepgericht aanvragen af te kunnen handelen.