Pilot voor aanmelding nareizigers ontlast Ter Apel

Last update: 21 december 2021

​De IND verplaatst de aanmelding van nareizende gezinsleden van statushouders van Ter Apel naar de IND-locatie in Zevenaar. Deze maatregel draagt bij aan het verminderen van de drukte in het aanmeldcentrum in Ter Apel. Daar melden zich wekelijks zo'n 240 nareizigers. De pilot moet uitwijzen hoeveel nareizigers de IND in Zevenaar kan behandelen.

Vanwege de hoge instroom van asielzoekers en nareizigers is het al geruime tijd erg druk in het aanmeldcentrum in Ter Apel. Er was voor 2021 rekening gehouden met een instroom van circa 18.000 eerste asielaanvragen. Maar nu is de verwachting dat er dit jaar tussen de 23.000 en 25.000 eerste aanvragen binnenkomen. Het verplaatsen van de instroom van nareizigers moet de drukte in Ter Apel helpen verminderen. De IND-locatie in Zevenaar is inmiddels gereed, binnen de geldende coronamaatregelen, om nareizigers te ontvangen.

Stap voor stap

De verplaatsing van het aanmeldproces voor nareizigers van Ter Apel naar Zevenaar gebeurt stap voor stap. De pilot begint met de groep die na aankomst kan verblijven bij een gezinslid in Nederland, omdat opvang van het COA dan niet nodig is. Zodra het vliegticket is geboekt kan online een afspraak gemaakt worden in Zevenaar via deze website. De IND begint daarna met de voorbereidingen voor de afspraak en het COA controleert of de huisvesting bij het gezinslid passend is. Op basis van de ervaringen met de eerste pilotgroep bekijkt de IND samen met het COA en andere partners of en, zo ja, hoe de verplaatsing van nareizigers naar Zevenaar kan worden uitgebreid.

Nareizende gezinsleden zijn voor vertrek naar Nederland al bekend bij de IND en beschikken over een inreisvisum. De aanmelding bij de IND en de inschrijving in de BRP zijn de enige administratieve handelingen die nodig zijn na aankomst in Nederland. 

Opbrengst

Iedere week melden zich gemiddeld 240 nareizende gezinsleden van statushouders in Ter Apel. Daarvan kan een deel, na registratie en verificatie van de identiteit, meteen doorreizen naar familie in Nederland. De verplaatsing van het aanmeldproces voor deze groep naar Zevenaar zorgt dus direct voor een vermindering van het aantal aanmeldingen in Ter Apel.

Het exacte aantal aanmeldingen in Zevenaar wordt voortaan maandelijks gepubliceerd op deze website.