error

Door een storing is de IND telefonisch niet bereikbaar. Excuses voor het ongemak.

close

Nareis

Wie niet veilig is in eigen land, kan in Nederland bescherming krijgen (asiel). Asielzoekers die daar recht op hebben, kunnen in Nederland een toekomst opbouwen. Soms hoort daar een hereniging met achtergebleven gezinsleden bij. Dit noemen we ‘Nareis’.

Heeft u een verblijfsvergunning asiel en wilt u uw familie naar Nederland halen? Ga dan naar de pagina Nareizigers.

Partner en gezinsleden reizen na

Een asielzoeker kan de (huwelijks)partner laten overkomen. Als er kinderen of pleegkinderen zijn, komen die ook in aanmerking. Als de asielzoeker alleenstaand is en minderjarig (jonger dan 18 jaar), dan kunnen ook de ouders nareizen.

Nareis aanvragen en familieband bewijzen

Een asielzoeker die nareis wil aanvragen, moet dit doen binnen drie maanden nadat de verblijfsvergunning is afgegeven. Dat is gratis. Wel moet de aanvrager de identiteit van de gezinsleden kunnen bewijzen. En de familieband ook. Dat gebeurt meestal met documenten. Als de aanvrager die niet heeft of niet kan laten zien, kan de IND helpen met een onderzoek. Bijvoorbeeld een DNA-onderzoek of interview met de aanvrager en het gezinslid.

Naar Nederland reizen en aanmelden bij de IND

Familieleden die nareizen, zijn voor vertrek naar Nederland al bekend bij de IND. Zij krijgen een visum om Nederland in te reizen. Voluit heet dit een machtiging tot voorlopig verblijf (mvv). Zodra de familieleden en/of partner in Nederland aankomen, moeten zij zich aanmelden bij de IND.

Nareisloket verplaatst

Voorheen melden nareizende familieleden zich standaard in Ter Apel. Dit is in 2021 veranderd. Het was namelijk al lange tijd erg druk in het aanmeldcentrum in Ter Apel. Door een deel van de instroom van nareizigers naar Zevenaar te verplaatsen, heeft de IND de drukte in Ter Apel verminderd. Op die manier kunnen we meer asielzoekers en nareizigers in kortere tijd helpen.

Nareizigers moeten zich online aanmelden in Zevenaar

Zodra het vliegticket naar Nederland is geboekt, kunnen de betrokken familieleden online een afspraak maken in Zevenaar. Dit is verplicht. De IND begint dan meteen met de voorbereidingen voor de afspraak. Het COA controleert of de huisvesting bij het gezinslid in Nederland passend is.

Eenmaal in Zevenaar krijgt het gezinslid het besluit overhandigd van de IND. Hierin staat dat diegene een verblijfsvergunning krijgt. Soms neemt de IND ook biometrie af (pasfoto, vingerafdrukken en handtekening). Na de aanmelding moeten gezinsleden zich nog laten inschrijven in de Basisregistratie Persoonsgegevens (BRP). De gemeente Westerwolde doet dit voor alle asielzoekers.

Niet iedereen kan nareizen

Een veilig Nederland is een belangrijk doel van de IND. Als iemand naar Nederland wil komen, controleren we dus altijd of er een mogelijke bedreiging is. Bijvoorbeeld van de openbare orde of nationale veiligheid. We onderzoeken ook of nareizigers zich schuldig hebben gemaakt aan oorlogsmisdaden. Of misdaden tegen de menselijkheid. Voor plegers van zulke ernstige misdaden is geen plek in Nederland. Zij krijgen sowieso geen verblijfsvergunning.

Belangrijke thema's

Dwangsommen en de IND

Als iemand een aanvraag doet voor een verblijf in Nederland, moet de IND binnen een bepaalde tijd een beslissing nemen op die aanvraag. Dit is de wettelijke beslistermijn. Als de IND niet binnen deze wettelijke termijn beslist, kan het zijn dat we…

Nationale veiligheid

Bij het beoordelen van verblijfsaanvragen let de IND op risico’s en bedreigingen voor de nationale veiligheid. Zoals terrorisme. Ook kan de IND maatregelen nemen, die helpen om de nationale veiligheid te beschermen.

Alleenstaande minderjarige vreemdelingen

Kinderen die alleen, zonder ouders, naar Nederland reizen: het komt regelmatig voor. Meestal komen zogeheten alleenstaande minderjarige vreemdelingen (AMV) met hulp van mensensmokkelaars naar Europa. AMV die in Nederland aankomen, kunnen een…