Nareis

Wie niet veilig is in eigen land, kan in Nederland bescherming krijgen (asiel). Asielzoekers die daar recht op hebben, kunnen in Nederland een toekomst opbouwen. Soms hoort daar een hereniging met achtergebleven gezinsleden bij. Dit noemen we ‘Nareis’.

Partner en gezinsleden reizen na

Een asielzoeker kan de (huwelijks)partner laten overkomen. Als er kinderen of pleegkinderen zijn, komen die ook in aanmerking. Als de asielzoeker alleenstaand is en minderjarig (jonger dan 18 jaar), dan kunnen ook de ouders nareizen.

Nareis aanvragen en familieband bewijzen

Een asielzoeker die nareis wil aanvragen, moet dit doen binnen drie maanden nadat de verblijfsvergunning is afgegeven. Dat is gratis. Wel moet de aanvrager de identiteit van de gezinsleden kunnen bewijzen. En de familieband ook. Dat gebeurt meestal met documenten. Als de aanvrager die niet heeft of niet kan laten zien, kan de IND helpen met een onderzoek. Bijvoorbeeld een DNA-onderzoek of interview met de aanvrager en het gezinslid.

Geschikte woning nareizigers

Vanwege de druk op de asielopvang heeft de regering een maatregel ingevoerd voor nareis. Dit betekent dat asielzoekers met een verblijfsvergunning en een positief besluit voor gezinshereniging een geschikte woning moeten hebben in Nederland voordat gezinsleden hier naartoe reizen. Of als een periode van maximaal 15 maanden voorbij is na de datum van uw aanvraag. De maatregel geldt van 3 oktober 2022 tot 31 december 2023.

Naar Nederland reizen en aanmelden bij de IND

Familieleden die nareizen, zijn voor vertrek naar Nederland al bekend bij de IND. Zij krijgen een visum om Nederland in te reizen. Voluit heet dit een machtiging tot voorlopig verblijf (mvv). Zodra de familieleden en/of partner in Nederland aankomen, moeten zij zich aanmelden bij de IND.

Nareisloket verplaatst

Voorheen melden nareizende familieleden zich standaard in Ter Apel. Dit is in 2021 veranderd. Het was namelijk al lange tijd erg druk in het aanmeldcentrum in Ter Apel. Door een deel van de instroom van nareizigers naar Zevenaar te verplaatsen, heeft de IND de drukte in Ter Apel verminderd. Op die manier kunnen we meer asielzoekers en nareizigers in kortere tijd helpen.

Nareizigers moeten zich online aanmelden in Zevenaar

Zodra het vliegticket naar Nederland is geboekt, kunnen de betrokkenen familieleden online een afspraak maken in Zevenaar. Dit is verplicht. De IND begint dan meteen met de voorbereidingen voor de afspraak. Het COA controleert of de huisvesting bij het gezinslid in Nederland passend is.

Eenmaal in Zevenaar krijgt het gezinslid het besluit overhandigd van de IND. Hierin staat dat diegene een verblijfsvergunning krijgt. Soms neemt de IND ook biometrie af (pasfoto, vingerafdrukken en handtekening). Na de aanmelding moeten gezinsleden zich nog laten inschrijven in de Basisregistratie Persoonsgegevens (BRP). De gemeente Westerwolde doet dit voor alle asielzoekers.

Niet iedereen kan nareizen

>Een veilig Nederland is een belangrijk doel van de IND. Als iemand naar Nederland wil komen, controleren we dus altijd of er een mogelijke bedreiging is. Bijvoorbeeld van de openbare orde of nationale veiligheid. We onderzoeken ook of nareizigers zich schuldig hebben gemaakt aan oorlogsmisdaden. Of misdaden tegen de menselijkheid. Voor plegers van zulke ernstige misdaden is geen plek in Nederland. Zij krijgen sowieso geen verblijfsvergunning.

Belangrijke thema's

Visum kort verblijf

Op zakenreis, vrienden of familie bezoeken, sporten of een medische reden: wie visumplichtig is en een kort bezoek wil afleggen binnen een Schengenland, kan dat doen met een Visum Kort Verblijf. We vertellen graag meer over deze procedure.

Alleenstaande minderjarige vreemdelingen

Kinderen die alleen, zonder ouders, naar Nederland reizen: het komt regelmatig voor. Meestal komen zogeheten alleenstaande minderjarige vreemdelingen (AMV) met hulp van mensensmokkelaars naar Europa. AMV die in Nederland aankomen, kunnen een…

Brexit

Het Verenigd Koninkrijk trad op 31 januari 2020 uit de Europese Unie. Dit had grote gevolgen voor tienduizenden Britse inwoners in Nederland. De IND kwam in actie. Onder meer met een speciale Brexit-telefoonlijn, nieuwsbrief en verblijfsvergunning.