Extra aanmeldcentrum in Bant (Flevoland)

Last update: 6 juli 2022

Asielzoekers die in Nederland een asielaanvraag willen doen, kunnen daarvoor binnenkort ook terecht in Bant (gemeente Noordoostpolder, Flevoland). Zij moeten daarvoor wel van tevoren een afspraak maken, spontane aanloop zoals in Ter Apel is niet mogelijk. De IND en andere partners in de vreemdelingenketen gaan de komende tijd aan de slag met het realiseren van dit extra aanmeldcentrum.

De komst van een extra aanmeldcentrum maakt het mogelijk om beter te kunnen  inspringen op hogere aantallen asielzoekers en daarmee de druk op het aanmeldcentrum in Ter Apel te verlichten. Door de druk over Nederland gelijkmatiger te verspreiden is het asielproces beter te plannen. Uiteindelijk is het streven om vier aanmeldcentra te realiseren.

Identificatie en registratie

In Bant (nabij azc Luttelgeest) kunnen nieuw binnenkomende asielzoekers de eerste stappen van het asielproces doorlopen. Zij komen op afspraak naar het aanmeldcentrum. Vervolgens vinden identificatie & registratie en een medische check plaats. Dit proces kan 2 tot 3 dagen in beslag nemen. Er worden 250-300 opvangplekken gerealiseerd door het COA, waar asielzoekers kunnen overnachten.
Het aanmeldgehoor, waarin iemand onder meer toelicht waarom hij asiel aanvraagt in Nederland, vindt later plaats op een andere IND-locatie zoals Budel of Utrecht. Asielzoekers worden na hun registratie overgebracht naar een ander azc. Hier verblijven zij voor het vervolg van hun procedure in afwachting van een besluit.

Werving medewerkers

Om de IND processen in Bant te kunnen uitvoeren, wordt op korte termijn gestart met de werving van nieuwe medewerkers. De IND heeft 20-30 medewerkers nodig om 7 dagen per week operationeel te kunnen zijn. Dit komt bovenop de wervingsopgave waar de IND al voor staat.

Uitdagingen blijven

Een extra aanmeldcentrum helpt het asielproces, maar de uitdagingen daarin zullen niet meteen verdwijnen. Het aantal asielaanvragen neemt toe en is groter dan waar de IND op is ingericht. Hierdoor moeten asielzoekers langer wachten op een besluit.

 

Meer informatie:
- kamerbrief