IND zoekt honderden nieuwe medewerkers

Last update: 16 juni 2022

Alleen in het eerste half jaar van 2022 zocht de Immigratie- en Naturalisatiedienst (IND) al ruim 500 nieuwe medewerkers. Dat is nodig om zorgvuldig en tijdig te kunnen blijven beslissen op aanvragen van mensen uit het buitenland die in Nederland willen verblijven of blijven. Het gaat om de invulling van ruim 170 verschillende functies, variërend van hoor- en beslismedewerker voor asielaanvragen, ICT-professionals, procesvertegenwoordigers, medewerkers in de postkamer, communicatieadviseurs en loketmedewerkers. De opgave voor de tweede helft van het jaar is nog niet vastgesteld en mede afhankelijk van de fluctuerende instroom van aanvragen. 

Sinds begin dit jaar wordt permanent geworven voor ICT-ers, procesvertegenwoordigers en hoor- en beslismedewerkers. Dat is – zeker gezien de krapte op de huidige arbeidsmarkt en de specifieke kenmerken die we vragen – een flinke uitdaging. Maar wel een belangrijke, stelt directeur-generaal Rhodia Maas: ‘We staan als IND aan de lat voor een ontzettend relevante maatschappelijke opgave: zorgvuldig en tijdig beslissen. Alleen met genoeg en goed personeel kunnen we die opdracht aan. Medewerkers zijn daarbij ons belangrijkste kapitaal.’

Prachtig werk

Bovendien is het volgens Maas prachtig werk: ‘Bij de IND kun je echt iets betekenen, maar het vergt ook wat van je. Een besluit op een aanvraag heeft veel impact op een mensenleven, of het nu een student is, een asielzoeker of iemand die wil naturaliseren. Ons werk doet ertoe. Het is prachtig om daar een bijdrage aan te kunnen leveren.’

Werving en opleiding

In het eerste half jaar van 2022 zijn ongeveer 300 nieuwe medewerkers aangenomen en binnenkort ronden nog eens 80 nieuwe medewerkers de sollicitatieprocedure af. Een groot deel is inmiddels in opleiding om zo snel mogelijk aan de slag te kunnen. Omdat het werk van de IND grote zorgvuldigheid vereist, duren sommige opleidingen een jaar. Dat betekent dat het lastig is om bij een toename van het aantal aanvragen, meteen nieuwe mensen in te zetten. In de onlangs gepubliceerde Stand van de Uitvoering schreef de IND dat het een uitdaging is om medewerkers die opgeleid zijn te behouden. En wordt de politiek gevraagd om niet direct op de IND te bezuinigen als er minder aanvragen zijn.

Werken voor mens en maatschappij

De IND zoekt in het hele land mensen die betrouwbaar, professioneel en rechtvaardig zijn, juist omdat we zo’n belangrijke rol spelen in veel mensenlevens. Ook mensgerichtheid is vanzelfsprekend een belangrijke waarde voor onze nieuwe collega’s. We zoeken mensen met het hart op de goede plek, die het leuk vinden om met hun werk bij te dragen aan onze maatschappelijke opdracht. Kortom, mensen die iets komen betekenen. 

De IND biedt afwisselend werk in een complexe omgeving, waarin je verschil kunt maken voor mensen en direct effect ziet van ontwikkelingen in de wereld.

Kijkje achter de schermen

Mensen die bij de IND willen werken, kunnen af en toe een kijkje achter de schermen krijgen. Zo was er recent in aanmeldcentrum Ter Apel een Meet & Greet, waar ruim 50 mensen kennis maakten met ons werk. De IND nam 15 van hen in dienst. Op zaterdag 18 juni kunnen geïnteresseerden kijken bij de loketten in Amsterdam, Zwolle en Den Bosch. Daar vertellen ervaren medewerkers over hun werk, en kun je proeven aan het klantgerichte werk aan de balie.