Een buitenlandse werknemer aannemen

U wilt een buitenlandse werknemer aannemen. Uw werknemer is al in Nederland of nog in het buitenland. Op deze pagina leest u wat u moet regelen voor uw werknemer.​

De informatie op deze pagina geldt niet voor het aannemen van werknemers met de nationaliteit van een land uit de EU/EER of Zwitserland. Voor hen geldt het vrij verkeer van personen. Uw werknemer mag vrij werken in Nederland. 

Referent of erkend referent

Neemt u een buitenlandse werknemer aan? Dan bent u de referent voor deze werknemer. Een referent is een persoon of organisatie die belang heeft bij het verblijf van een vreemdeling in Nederland. U kunt voor meerdere werknemers tegelijk referent zijn.

U kunt als werkgever mogelijk erkend referent worden. Erkend referenten kunnen sneller en eenvoudiger een verblijfsvergunning aanvragen voor een werknemer. Erkenning is verplicht om kennismigranten en onderzoekers in de zin van richtlijn (EU) 2016/801 aan te nemen. Lees meer over erkenning als referent aanvragen bij de IND.

Wettelijke verplichtingen (erkend) referent

Een referent heeft een aantal wettelijke verplichtingen. Lees meer over de plichten die gelden voor een (erkend) referent Arbeid. Of over de plichten die gelden voor een erkend referent Onderzoek. De IND houdt toezicht op de naleving van uw wettelijke verplichtingen. Voldoet u niet aan uw wettelijke verplichtingen dan kan dit gevolgen hebben.

Naast de wettelijke verplichtingen van de IND gelden aanvullende wettelijke regels waar de Inspectie SZW toezicht op houdt. U bent er verantwoordelijk voor dat ook de regels van de Wet arbeid vreemdelingen worden nageleefd. Niet alleen door uzelf, maar ook door de ingeleende werknemers en het hierbij betrokken uitzendbureau. U riskeert anders een hoge boete.

Visum of verblijfsvergunning werknemer

Heeft uw werknemer de nationaliteit van een lidstaat van de EU/EER of van Zwitserland? Dan geldt het vrij verkeer van personen. Uw werknemer mag vrij werken in Nederland. Heeft uw werknemer een andere nationaliteit? Dan geldt dat de duur van het verblijf in Nederland bepaalt of de werknemer een visum of verblijfsvergunning nodig heeft.

Verblijf korter dan 90 dagen

Komt de werknemer korter dan 90 dagen werken, dan heeft de werknemer meestal een visum voor kort verblijf nodig. Daarnaast moet u meestal een TWV voor de werknemer aanvragen.

Grensarbeider
Het verblijf in Nederland wordt ook gezien als een kort verblijf als de werknemer grensarbeider is. 

Verblijf langer dan 90 dagen

Om langer dan 90 dagen in Nederland te werken, heeft de werknemer een verblijfsvergunning nodig. 

Verblijfsvergunningen om te werken 

Er zijn verschillende verblijfsvergunningen om te werken in Nederland. Welke verblijfsvergunning uw werknemer nodig heeft, hangt vaak af van de functie die uw werknemer krijgt. Maar soms kunt u ook zelf kiezen welke vergunning u aanvraagt. Als werkgever kunt u altijd de aanvraag indienen voor uw buitenlandse werknemer. Soms bent u als werkgever verplicht om de aanvraag in te dienen.

Bent u erkend referent? Bekijk de animatievideo 'Hoe neem ik als erkend referent een werknemer uit het buitenland aan?' voor een uitleg in 5 stappen. Of lees de uitgeschreven tekst.

 
 


Kennis en talent

Er bestaat een aantal verblijfsvergunningen die vallen onder kennis en talent. Klik op de link voor de voorwaarden en de aanvraagprocedure van elke verblijfsvergunning.

 • Overplaatsing binnen een onderneming
  De werknemer werkt bij een buiten de Europese Unie (EU) gevestigde onderneming en wordt overgeplaatst als trainee, leidinggevende of specialist naar een vestiging in Nederland.
 • Kennismigrant
  De werknemer gaat werken in een hooggekwalificeerde functie. Of als (gast)docent, arts in opleiding of onderzoeker in loondienst. Er gelden specifieke looneisen. U moet erkend referent Arbeid zijn om een kennismigrant in dienst te nemen.
 • Europese blauwe kaart
  De Europese blauwe kaart is bedoeld voor werknemers die hooggekwalificeerde arbeid verrichten binnen de EU. Er gelden specifieke loon- en opleidingseisen. Met deze verblijfsvergunning kan de werknemer ook eenvoudiger in een andere EU-lidstaat gaan werken.
 • Onderzoeker in de zin van richtlijn (EU) 2016/801

  De werknemer gaat werken als onderzoeker werken in de zin van richtlijn (EU) 2016/801. De onderzoeker hoeft niet een salaris betaald te krijgen; dit mag ook een beurs zijn. U moet erkend referent Onderzoek zijn om een onderzoeker in dienst te nemen.

 • Essentieel start-up personeel (pilot)
  De werknemer gaat werken bij een start-up in Nederland en krijgt daar een essentiële rol voor de groei van de start-up. De werknemer krijgt  een salaris en een medewerkersparticipatie. 

Arbeid in loondienst

Er bestaat een aantal verblijfsvergunningen die vallen onder arbeid in loondienst. Klik op de link voor de voorwaarden en de aanvraagprocedure van elke verblijfsvergunning.

Andere verblijfsvergunningen voor werk

Er bestaat nog een aantal andere verblijfsvergunningen voor werk. Klik op de link voor de voorwaarden en de aanvraagprocedure van elke verblijfsvergunning.

Gezinsleden van de werknemer

De gezinsleden van uw werknemer kunnen meestal meereizen naar Nederland. Alleen wanneer de werknemer komt voor seizoenarbeid of voor stage of werkervaring opdoen, kan hij zijn gezinsleden niet meenemen.

Bent u erkend referent Arbeid? U kunt de aanvragen voor de gezinsleden van uw werknemer indienen. Reizen de werknemer en de gezinsleden samen naar Nederland, dan kunt u de aanvragen gelijktijdig indienen. Maar de gezinsleden kunnen ook later naar Nederland reizen. Als erkend referent kunt u die aanvraag dan nog steeds indienen voor uw werknemer.

Bent u geen erkend referent? Uw werknemer vraagt zelf de verblijfsvergunning aan voor zijn gezinsleden.

Een buitenlandse student aannemen

Wilt u een buitenlandse student met een verblijfsvergunning voor studie in dienst nemen? Een buitenlandse student mag alleen in loondienst werken als u een TWV hebt voor de student.

De student mag dan:

 • maximaal 16 uur per week werken; óf
 • voltijd werken in de zomermaanden juni, juli en augustus. 

Werkt de student meer dan mag? Of zonder TWV? Dan is de student illegaal aan het werk. De Inspectie SZW houdt hierop toezicht. De Inspectie zal u beboeten voor de illegale tewerkstelling.

Werken tijdens een aanvraagprocedure asiel verlenging of onbepaalde tijd

Iemand met een geldige verblijfsvergunning asiel voor bepaalde tijd mag werken. Werken mag ook tijdens de behandeling van een aanvraag asiel verlenging of onbepaalde tijd. De persoon is dan legaal in Nederland. U hoeft daarom als werkgever tijdens deze aanvraagprocedures geen tewerkstellingsvergunning (TWV) te hebben. Dit staat ook in de brief die de persoon krijgt na het indienen van de aanvraag voor verlenging of onbepaalde tijd. Tijdens deze aanvraagprocedures kan deze persoon een VreemdelingenIdentiteitsbewijs type W aanvragen. Op dit document staat ook dat werken mag.

 Bekijk het Webinar

Video

Hoe neem ik als erkend referent een werknemer uit het buitenland aan?

​Meer informatie

Portaal erkende referent 
Ondernemersplein.nl
Brexit

30% regeling

Wilt u meer weten over de 30% regeling? Neem dan contact op met de Belastingdienst.

TWV

​Een TWV is een tewerkstellingsvergunning. De werkgever vraagt de TWV aan bij UWV (Uitvoeringsinstituut Werknemersverzekeringen). UWV toetst onder andere of er geen werknemer met de Nederlandse, EU/EER of Zwitserse nationaliteit is die geschikt is voor de baan.