Houder Europese blauwe kaart

U wilt in Nederland werken als houder van een Europese blauwe kaart. Om in Nederland te wonen en werken hebt u een verblijfsvergunning nodig. Wat zijn de voorwaarden voor deze verblijfsvergunning? En hoe werkt de aanvraagprocedure?

​Uw werkgever kan zich vrijwillig laten erkennen. Dit is niet verplicht. Erkenning als referent heeft verschillende voordelen.

Voor personen met de nationaliteit van een EU/EER-land of Zwitserland en hun familieleden gelden andere voorwaarden.

Voorwaarden

Er zijn een aantal voorwaarden die voor iedereen gelden. Daarnaast gelden de volgende voorwaarden:

  • U hebt een arbeidscontract voor een hooggekwalificeerde baan voor minimaal 12 maanden bij een werkgever in Nederland.
  • U moet voldoen aan de gestelde looneis.
  • U hebt een diploma waaruit blijkt dat u een opleiding hoger onderwijs met een duur van minimaal 3 jaar hebt afgerond. Bij een buitenlands diploma van het hoger onderwijs waardeert Nuffic het diploma. De waardering moet worden meegezonden bij de aanvraag. Bij een Nederlands diploma moet een  gewaarmerkte kopie van het diploma worden meegezonden.
  • Bij een (gereglementeerd) beroep zoals arts of advocaat, moet u aantonen dat u voldoet aan de wettelijke eisen om dat beroep uit te mogen oefenen.
  • De werkgever mag in een periode van 5 jaar voor de aanvraag geen boete hebben gekregen voor overtreding van artikel 2 Wet arbeid vreemdelingen (Wav). Of voor het niet of onvoldoende afdragen van loonbelasting of premies voor de werknemers- of volksverzekeringen.

Voor Turkse onderdanen en hun familieleden kunnen andere voorwaarden gelden.

Kosten

Deze aanvraag kost € 290.

Checklist documenten

Uw werkgever heeft een lijst met documenten die u nodig hebt.

 

Na uw aanvraag

Verblijfsvergunning ophalen

​De IND probeert binnen 2 weken na de positieve beslissing de verblijfsvergunning klaar te hebben. U krijgt een brief als u de verblijfsvergunning kunt ophalen. Hiervoor moet u online een afspraak maken bij het IND-loket dat in de brief staat. ​Houd er rekening mee dat u niet altijd meteen terecht kunt bij een IND-loket. Maak dus zo snel mogelijk een afspraak.

Controleer bij het IND-loket of de informatie op uw verblijfsvergunning klopt. Klopt er iets niet, zeg dit dan meteen tegen de IND-medewerker.

Inschrijving bij de gemeente

Als u in Nederland aankomt moet u zich inschrijven in de Basisregistratie Personen (BRP) in de gemeente waar u gaat wonen.

Voor de inschrijving bij de gemeente hebt u een gelegaliseerde en vertaalde geboorteakte nodig. Neem deze daarom mee als u naar Nederland reist.

Informeer altijd vooraf bij uw gemeente welke (gelegaliseerde en vertaalde) documenten/akten u nog meer mee moet nemen.

Tbc-onderzoek

Bij uw aanvraag hebt u aangegeven dat u een onderzoek naar tuberculose (tbc) laat doen. U moet hiervoor een afspraak maken bij de Gemeenschappelijke Gezondheidsdienst (GGD). Dit doet u binnen 3 maanden nadat u de vergunning hebt gekregen. Neem de bijlage 'Verwijzingsformulier tbc-onderzoek' mee naar de afspraak.

In sommige gevallen hoeft u geen tbc-onderzoek te laten doen.

Zorgverzekering afsluiten

​Iedereen die in Nederland woont moet een zorgverzekering afsluiten. Dit doet u binnen 4 maanden na aankomst in Nederland.

Geldigheid verblijfsvergunning

​De verblijfsvergunning is geldig voor de duur van uw arbeidsovereenkomst of aanstelling aangevuld met 3 maanden. Met een maximum van 4 jaar.

Werkloosheid

Als u tijdens deze periode werkloos wordt, komt u in aanmerking voor een zoekperiode van maximaal 3 maanden om een nieuwe baan als houder van een Europese blauwe kaart te zoeken. De zoektermijn kan niet langer zijn dan de geldigheidsduur van uw vergunning en is dus minder dan 3 maanden als uw verblijfsvergunning eerder afloopt.

De zoekperiode gaat in op de dag waarop de arbeidsovereenkomst is ontbonden.

Procedure

Als uw vergunning geldig is gedurende de gehele zoekperiode (en er is geen aanmelding van een nieuwe werkgever), dan ontvangt u een voornemen tot intrekking van de verblijfsvergunning. Hierin (of in de uiteindelijke intrekkingsbeschikking) wordt de toekenning van de zoekperiode opgenomen. 

Werken

Op de achterkant van de verblijfsvergunning staat of u mag werken. Op uw verblijfsvergunning staat de arbeidsmarktaantekening 'arbeid als houder van de Europese blauwe kaart en als zelfstandige toegestaan, andere arbeid toegestaan met TWV'. Dit betekent dat u mag werken als houder van een Europese blauwe kaart en daarnaast mag werken als zelfstandige. Als u andere arbeid wilt verrichten moet uw werkgever in het bezit zijn van een TWV.

Arbeidsmarktaantekening 'arbeid vrij' aanvragen

Hebt u 5 jaar gewerkt in Nederland? Dan bent u vrij om te werken in Nederland. U hebt dan geen TWV meer nodig. 

Is uw verblijfsvergunning nog langer dan 4 maanden geldig? U kunt uw verblijfsdocument vervangen voor een document met de arbeidsmarktaantekening 'arbeid vrij toegestaan'. 

Verloopt uw verblijfsvergunning binnen 3 maanden? Vraag dan verlenging aan. Geef op het formulier aan dat u de arbeidsmarktaantekening 'arbeid vrij toegestaan' op uw verblijfsdocument wilt hebben.

Wettelijke verplichtingen

Er is een aantal wettelijke verplichtingen die voor u en uw werkgever gelden.

De IND houdt toezicht op de naleving van uw wettelijke verplichtingen. Voldoet u niet aan uw wettelijke verplichtingen dan kan dit gevolgen hebben.

Vervolgaanvragen (inclusief terugkeervisum)

Vervangen verblijfsvergunning

Is uw verblijfsvergunning beschadigd, kwijt of gestolen? Laat dan uw verblijfsvergunning vervangen

Verlengen verblijfsvergunning

Verloopt uw verblijfsvergunning binnenkort? Vraag dan verlenging aan.

Onbepaalde tijd

Nadat u 5 jaar een verblijfsvergunning hebt gehad, kunt u een verblijfsvergunning voor onbepaalde tijd aanvragen. 

Nederlander worden

Nadat u 5 jaar een verblijfsvergunning hebt gehad, kunt u misschien de Nederlandse nationaliteit aanvragen. 

Terugkeervisum

U hebt een aanvraag ingediend en wacht op een beslissing. Uw mvv of (huidige) verblijfsvergunning is niet meer geldig. U mag de beslissing op uw aanvraag in Nederland afwachten. Als u op reis wilt kan het zijn dat u een terugkeervisum nodig hebt om Nederland weer in te reizen.​

gewaarmerkte kopie

Met een gewaarmerkte kopie verklaart een instantie dat de inhoud van de kopie overeenstemt met het origineel ("kopie conform origineel"). Hiervoor kunt u terecht bij de onderwijsinstelling waar u het diploma of getuigschrift hebt behaald.

Machtiging tot voorlopig verblijf

​De machtiging tot voorlopig verblijf is een visum dat u nodig hebt als u langer dan 90 dagen in Nederland wilt verblijven. Voor meer informatie, zie Machtiging tot voorlopig verblijf (mvv).

Nederlandse vertegenwoordiging

Dit is de Nederlandse ambassade of het Nederlandse consulaat.

beschikking

​Een formele brief met de beslissing op uw aanvraag.

TWV

​Een TWV is een tewerkstellingsvergunning. De werkgever vraagt de TWV aan bij UWV (Uitvoeringsinstituut Werknemersverzekeringen). UWV toetst onder andere of er geen werknemer met de Nederlandse, EU/EER of Zwitserse nationaliteit is die geschikt is voor de baan.