Verblijfsvergunning seizoensarbeid

Laatste update: 18 december 2023

Met een verblijfsvergunning voor seizoenarbeid kunt u maximaal 24 weken in Nederland werken in de agrarische sector. Lees wat de voorwaarden zijn en hoe u de vergunning aanvraagt.

Wat is seizoensarbeid?

Seizoensarbeid is tijdelijk werk in de land- en tuinbouw. Een verblijfsvergunning voor seizoenarbeid is alleen vereist voor seizoensarbeiders van buiten de Europese Unie (EU), de Europese Economische Ruimte (EER) of Zwitserland. De vergunning is een gecombineerde vergunning voor verblijf en arbeid (GVVA). Dit betekent dat de IND altijd advies moet vragen aan het UWV.

Werkgever: referent of erkende referent

Uw werkgever in Nederland is uw referent. De IND kan uw werkgever ook erkennen als referent. Erkenning is niet verplicht bij de verblijfsvergunning voor seizoenarbeid.

Voorwaarden

Voor een verblijfsvergunning voor seizoenarbeid gelden de volgende voorwaarden:

  • U voldoet aan de voorwaarden die voor iedereen gelden.
  • U gaat maximaal 24 weken werken als seizoenarbeider in de land- of tuinbouw.
  • U voldoet aan de inkomenseisen.

  • U bent in de 3 jaar voor uw aanvraag niet illegaal in Nederland geweest.

  • U gaat werken bij een Nederlands bedrijf of organisatie. Of bij een Nederlandse vestiging van een buitenlands bedrijf.

  • Het bedrijf of de organisatie van uw werkgever staat ingeschreven in het Handelsregister van de Kamer van Koophandel (KvK). Dit geldt alleen als deze inschrijving moet volgens de Handelsregisterwet 2007.

  • Uw werkgever heeft eerst in Nederland en de EU/EER-landen gezocht naar een werknemer. Uw werkgever heeft daarom de vacature gemeld bij een werkgeversservicepunt van het Uitvoeringsinstituut Werknemersverzekeringen (UWV).

  • Uw werkgever betaalt u het normale cao-loon dat geldt voor deze organisatie of dit bedrijf.

  • Uw werkgever regelt goede huisvesting voor u.

Procedure en kosten

De aanvraagprocedure van de verblijfsvergunning bestaat uit de volgende stappen:

Alles uitklappen Alles inklappen

Aanvraagformulieren

Schriftelijke formulieren

Download het juiste formulier. Vul het formulier in en verstuur het per post.
U bent seizoensarbeider en doet de aanvraag zelf (alleen beschikbaar in het Engels):

Schriftelijke formulieren

Download het juiste formulier. Vul het formulier in en verstuur het per post.
U bent werkgever en referent, uw werknemer heeft de status van EU langdurig ingezetene:
U bent seizoensarbeider en doet de aanvraag zelf (alleen beschikbaar in het Engels):

De verblijfsvergunning

Wat u nog meer moet weten over de GVVA:

Tbc-onderzoek

Heeft u of uw werkgever bij de aanvraag aangegeven dat u een onderzoek naar tuberculose (tbc) laat doen? Maak dan een afspraak bij de Gemeenschappelijke Gezondheidsdienst (GGD). Doe dit binnen 3 maanden nadat u de verblijfsvergunning hebt gekregen. Neem mee naar de afspraak:

Werken met de verblijfsvergunning seizoenarbeid

De GVVA bestaat uit een verblijfsvergunning en een aanvullend document. Op de verblijfsvergunning staat 'Arbeid toegestaan conform aanvullend document'. In het aanvullend document staat bij welke werkgever u mag werken. Ook staat erin onder welke voorwaarden u mag werken. Met het verblijfsdocument en het aanvullend document mag u in Nederland wonen en werken voor uw werkgever. Uw werkgever ontvangt een kopie van het aanvullend document.

Wettelijke plichten

Uw werkgever heeft als (erkende) referent een informatieplicht en een administratieplicht. Voor u geldt alleen een informatieplicht.

Lees meer over de wettelijke plichten van de (erkende) referent en de informatieplicht van de vreemdeling.

De IND controleert of u zich houdt aan uw plichten. Doet u dat niet? Dan kunt u een bestuurlijke boete krijgen.

Geldigheid verblijfsvergunning

De GVVA is maximaal 24 weken geldig. De GVVA is nooit langer geldig dan het aanvullend document.

Vervolgaanvragen

Vervangen verblijfsvergunning

Is de verblijfsvergunning beschadigd, kwijt of gestolen? Laat dan de verblijfsvergunning vervangen. Ga naar de pagina verblijfsvergunning beschadigd of gegevens aanpassen of verblijfsvergunning kwijt of gestolen.

Your Europe