Aanvragen verblijfsvergunning EU-langdurig ingezetene

Laatste update: 26 januari 2023

Met een verblijfsvergunning EU-langdurig ingezetene kunt u voor onbepaalde tijd in Nederland wonen. Dit betekent dat u zo lang in Nederland mag blijven wonen als u wilt. U leest op deze pagina de voorwaarden. En hoe u de verblijfsvergunning aanvraagt.

Voor wie is de aanvraag EU-langdurige ingezetene

U hebt niet de nationaliteit van een land van de EU, EER of Zwitserland. Lees welke landen bij de EU en de EER horen. U hebt een verblijfsvergunning voor onbepaalde tijd. Of u hebt een verblijfsvergunning voor bepaalde tijd met een niet-tijdelijk doel. Een niet-tijdelijk doel betekent dat u deze verblijfsvergunning altijd kunt blijven verlengen. U wilt een verblijfsvergunning waarmee u makkelijker een verblijfsvergunning aanvraagt in één van de andere landen van de Europese Unie die een verblijfsvergunning EU-langdurig ingezetene hebben.

Voorwaarden EU-langdurig ingezetene

Voor de verblijfsvergunning EU-langdurig ingezetene gelden deze voorwaarden:

 • U hebt direct voor de aanvraag minimaal 5 jaar achter elkaar in Nederland gewoond met een geldige Nederlandse verblijfsvergunning, of
  • U hebt in de Europese Unie minimaal 5 jaar onafgebroken een verblijfsvergunning Europese blauwe kaart gehad. De laatste 2 jaar direct voor de aanvraag woonde u onafgebroken in Nederland met de verblijfsvergunning Europese blauwe kaart.
  • U hebt in Nederland minimaal 5 jaar onafgebroken een verblijfsdocument gehad als verzorgende ouder bij een minderjarig Nederlands kind. Of als (half)broer of (half)zus van een minderjarig Nederlands kind (Chavez-Vilchez).
 • U hebt de hele 5 jaar een geldige verblijfsvergunning of verblijfsdocument gehad. Dit betekent dat u dus altijd op tijd verlenging hebt aangevraagd.
 • U bent in die 5 jaar niet 6 of meer maanden achter elkaar, of in totaal 10 of meer maanden buiten Nederland geweest.
 • U hebt altijd voldaan aan de voorwaarden van uw verblijfsvergunning of verblijfsdocument. En u voldoet nog steeds aan de voorwaarden.
 • U hebt verblijfsrecht in Nederland en een van de volgende situaties geldt voor u:
  • U hebt een verblijfsvergunning voor onbepaalde tijd (type II of type IV).
  • U hebt een verblijfsvergunning voor bepaalde tijd met een niet-tijdelijk doel.
   • Had u eerder een verblijfsvergunning voor een tijdelijk doel? De jaren die u deze tijdelijke verblijfsvergunning had, tellen niet mee. Had u eerder een verblijfsvergunning studie? Deze jaren tellen voor de helft mee.
  • U hebt een verblijfsdocument als verzorgende ouder bij een minderjarig Nederlands kind. Of als (half)broer of (half)zus van een minderjarig Nederlands kind (Chavez-Vilchez).
 • U hebt zelfstandig, voldoende en duurzaam inkomen. U mag het inkomen van het familielid bij wie u woont meetellen. Lees meer over de inkomenseis voor een verblijfsvergunning EU-langdurig ingezetene of onbepaalde tijd.
 • U voldoet aan het inburgeringsvereiste. Dat betekent dat u voor de aanvraag ingeburgerd moet zijn. U toont dit aan met een inburgeringsdiploma.
 • U staat ingeschreven in de Basisregistratie Personen (BRP) van uw woonplaats (gemeente). U hoeft dit niet zelf aan te tonen. De IND controleert of u aan deze voorwaarde voldoet.
 • U hebt een geldig paspoort.
 • U bent geen gevaar voor de openbare orde en nationale veiligheid.

 

Documenten die u nodig hebt

U laat met documenten zien dat u voldoet aan de voorwaarden. Voor de aanvraag EU-langdurig ingezetene hebt u deze documenten nodig:

Alle genoemde bijlagen zitten ook in het schriftelijke aanvraagformulier.

Legalisatie en vertaling van officiële buitenlandse documenten

Officiële buitenlandse documenten moet u laten legaliseren en vertalen naar het Nederlands, Engels, Frans of Duits. Lees meer over het legaliseren en vertalen van buitenlandse documenten.

Online aanvraagformulier

U kunt de aanvraag starten vanaf drie maanden voordat uw verblijfsvergunning eindigt. Hebt u al langer dan vijf jaar in Nederland een verblijfsvergunning? Dan kunt u de aanvraag nu al doen.

Voor uw online aanvraag hebt u nodig:

Online aanvraag

 • Hebt u een verblijfsvergunning asiel (type III of IV)? Gebruik het schriftelijke aanvraagformulier.

Schriftelijke aanvraagformulieren

Er zijn 2 aanvraagformulieren:

U hebt nu een reguliere vergunning (type I of II). Of een verblijfsdocument als familielid van een minderjarig Nederlands kind (Chavez-Vilchez).

U hebt nu een asielvergunning (type III of IV)

Zo werkt de schriftelijke aanvraag

 1. Download en print het formulier.
 2. Vul het formulier en de bijlagen in.
 3. Doe het aanvraagformulier, de bijlagen en de documenten in 1 envelop. Stuur nooit originele documenten naar de IND. Maak kopieën die goed te lezen zijn.
 4. Stuur de aanvraag naar de IND. Het adres staat in het aanvraagformulier.

 

Kosten aanvraag

De kosten voor de aanvraag EU-langdurig ingezetene zijn € 210,00.

De volgende personen betalen een lager bedrag:

 • Een persoon met de Turkse nationaliteit.
 • Een kind jonger dan 18 jaar.
 • Een kind onder de 18 jaar met de Turkse nationaliteit.

Kijk voor uitleg op de pagina Leges: kosten van een aanvraag.

Betaling bij online aanvraag

Doet u de aanvraag online? Dan betaalt u de kosten van uw aanvraag (leges) met iDEAL voordat u uw aanvraag online verstuurt.

Betaling bij schriftelijke aanvraag

Doet u de aanvraag schriftelijk? Dan stuurt de IND u een brief om de kosten van de aanvraag (leges) te betalen.

Beslissing op uw aanvraag

U mag de behandeling van uw aanvraag in Nederland afwachten. De IND heeft 6 maanden de tijd om te beslissen op uw aanvraag EU-langdurig ingezetene. Die periode heet de beslistermijn. Deze termijn staat in de wet. U krijgt een brief waarin staat voor welke datum u een beslissing krijgt op uw aanvraag.

Werken tijdens de aanvraag

Op de achterkant van uw huidige verblijfsdocument staat of u mag werken en of u een tewerkstellingsvergunning (TWV) nodig hebt. Dit is de arbeidsmarktaantekening. Hebt u de aanvraag gedaan voor de einddatum van uw huidige vergunning? Dan behoudt u tijdens de behandeling van uw aanvraag de arbeidsmarktaantekening die staat op uw huidige verblijfsdocument. Ook als uw vergunning in de tussentijd verloopt en u nog geen nieuw verblijfsdocument hebt ontvangen. 

Volg uw aanvraag in Mijn IND

U kunt uw aanvraag volgen in Mijn IND. U moet hiervoor inloggen met DigiD. Lees meer over Mijn IND en log in.

Positieve of negatieve beslissing

Als de IND uw aanvraag heeft beoordeeld, krijgt u de beslissing. Deze staat in een brief. De beslissing is positief of negatief.

 • Positieve beslissing: Bij een positieve beslissing krijgt u de verblijfsvergunning EU-langdurig ingezetene. U krijgt een brief als uw verblijfsdocument klaar is. Maak daarna eerst online een afspraak voor ophalen verblijfsdocument.
 • Negatieve beslissing: Bij een negatieve beslissing krijgt u geen verblijfsvergunning EU-langdurig ingezetene. In de beslissing staat waarom niet.

Onbepaalde tijd of verlenging

Voldoet u niet aan de voorwaarden voor EU-langdurig ingezetene? En hebt u nog geen verblijfsvergunning onbepaalde tijd? Dan kijken wij of u wel voldoet aan de voorwaarden voor een verblijfsvergunning regulier of asiel onbepaalde tijd. Voldoet u ook niet aan de voorwaarden voor onbepaalde tijd? Dan verlengt de IND uw verblijfsvergunning voor bepaalde tijd, als u nog steeds voldoet aan de voorwaarden. U hoeft hiervoor dus geen nieuwe aanvragen te doen.

Verblijfsdocument als familielid van een minderjarig Nederlands kind

Hebt u een verblijfsdocument voor verblijf als familielid van een Nederlands minderjarig kind (Chavez-Vilchez)? En voldoet u niet aan de voorwaarden voor EU-langdurig ingezetenen?. U kunt geen ander verblijf voor onbepaalde tijd krijgen. Verloopt uw huidige verblijfsdocument? U kunt een nieuwe aanvraag doen als familielid van een minderjarig Nederlands kind als u aan de voorwaarden voldoet. Of kijk of u voldoet aan de voorwaarden van een andere verblijfsvergunning. 
 

 

Bezwaar maken tegen de beslissing

U kunt binnen 4 weken bezwaar maken tegen de beslissing. In de brief met de beslissing staat hoe u dit doet. Lees over bezwaar maken en in beroep gaan tegen een beslissing van de IND.

Als de IND te laat beslist

Is de beslistermijn voorbij? En hebt u nog geen beslissing op uw aanvraag of bezwaar? Dan is de IND te laat met beslissen. Lees wat u kunt doen als de IND niet op tijd is met beslissen.

Geldigheid verblijfsvergunning EU-langdurig ingezetene

Een verblijfsvergunning EU-langdurig ingezetene geeft u verblijfsrecht voor onbepaalde tijd. Dit betekent dat uw recht om in Nederland te wonen geldig blijft, ook als uw verblijfsdocument verloopt. Het verblijfsdocument zelf is 5 jaar geldig. Na 5 jaar vernieuwt u uw verblijfsdocument.

 

Werken in Nederland met een verblijfsvergunning EU-langdurig ingezetene

Met deze verblijfsvergunning mag u vrij werken in Nederland. Uw werkgever heeft voor u geen aparte werkvergunning (twv) nodig. Op de achterkant van uw verblijfsdocument staat 'arbeid vrij toegestaan. TWV niet vereist'.

Rechten bijna gelijk aan Nederlander

Met een verblijfsdocument EU-langdurig ingezetene hebt u bijna dezelfde rechten als iemand met de Nederlandse nationaliteit. De grote verschillen zijn:

 • U niet mag stemmen bij nationale verkiezingen.
 • U mag niet werken in bepaalde bijzondere (overheid)sectoren, bijvoorbeeld de politie of het leger. Als u dat wilt doen, dan moet u eerst de Nederlandse nationaliteit aanvragen.

Wettelijke plichten

U moet zich houden aan een aantal wettelijke plichten. Lees aan welke wettelijke plichten u zich moet houden.

Your Europe