Studeren aan hbo of universiteit

U wilt in Nederland studeren aan een hbo of universiteit. Om in Nederland te kunnen studeren hebt u een verblijfsvergunning nodig. Wat zijn de voorwaarden voor deze verblijfsvergunning? En hoe werkt de aanvraagprocedure?

Voor personen met de nationaliteit van een EU/EER-land of Zwitserland en hun familieleden gelden andere voorwaarden.

Deze procedure en voorwaarden gelden ook voor uitwisselingsstudenten.

Voorwaarden

Er zijn een aantal voorwaarden die voor iedereen gelden. Naast deze voorwaarden gelden voor u en uw onderwijsinstelling de volgende voorwaarden:

 Voor Turkse onderdanen en hun familieleden kunnen andere voorwaarden gelden.

Voorbereiden op de studie

Moet u nog vakken halen om aan de voorwaarden voor toelating tot uw studie te kunnen voldoen? Bijvoorbeeld een cursus Nederlands of Engels? U kunt eenmalig maximaal 12 maanden gebruiken om u voor te bereiden op uw studie.

Hebt u uw bachelor diploma behaalt en gaat u een masteropleiding volgen? U mag tussen uw bachelor en uw master nog een keer maximaal 12 maanden gebruiken om u voor te bereiden op uw masteropleiding.

Uw onderwijsinstelling bepaalt welke eisen gelden voor uw studie. Gaat u een Engelstalige studie doen? U moet de volgende IELTS-score (of een vergelijkbaar examen) behalen of hebben behaald:

 • U begint direct uw hoofdstudie: IELTS 6.0
 • U doet een voorbereidende periode van maximaal 12 maanden: IELTS 5.0
 • U doet een voorbereidende periode van maximaal 6 maanden: IELTS 5.5

Checklist documenten

De onderwijsinstelling heeft een lijst met documenten die u nodig hebt.

Officiële buitenlandse documenten moet u laten legaliseren en vertalen naar het Nederlands, Engels, Frans of Duits.

 

Stappen in het aanvraagproces

1. Indienen aanvraag en betalen

​Om naar Nederland te kunnen reizen hebt u een speciaal visum nodig: een machtiging tot voorlopig verblijf (mvv). De mvv is een sticker die de Nederlandse vertegenwoordiging (ambassade of consulaat) in het paspoort plakt. In sommige gevallen hebt u geen mvv nodig.

Alleen de erkende onderwijsinstelling kan de aanvraag voor de verblijfsvergunning studie indienen. Een erkende onderwijsinstelling heeft een overeenkomst gesloten met de IND en is opgenomen in het openbaar register erkende referenten.

De onderwijsinstelling vraagt voor u de mvv en de verblijfsvergunning in één keer aan. Uw onderwijsinstelling gebruikt hiervoor het aanvraagformulier. U vindt het formulier onderaan deze pagina. Uw onderwijsinstelling stuurt het aanvraagformulier naar de IND.

De IND int bij uw onderwijsinstelling leges van de aanvraag.

2. Ontvangst en controle aanvraag

​Als de IND de aanvraag heeft ontvangen krijgt uw onderwijsinstelling een ontvangstbevestiging. In de ontvangstbevestiging staat op welke datum de IND de aanvraag heeft ontvangen. Ook staat in de ontvangstbevestiging binnen welke termijn de IND een beslissing neemt. De IND controleert vervolgens of de aanvraag compleet is.

3. Beslissing

​De IND controleert of u en uw onderwijsinstelling aan alle voorwaarden voldoen. De IND moet binnen een termijn van 90 dagen een beslissing nemen.

 • Negatieve beslissing
  Als u of uw onderwijsinstelling niet voldoen aan de voorwaarden, krijgt u geen mvv en geen verblijfsvergunning. Deze beslissing staat in een brief: de beschikking. De IND stuurt de beschikking naar uw onderwijsinstelling. U kunt tegen deze beslissing bezwaar maken. U kunt ook uw onderwijsinstelling namens u bezwaar laten maken.

 • Positieve beslissing
  Als u en uw onderwijsinstelling aan alle voorwaarden voldoen, krijgt u een mvv en een verblijfsvergunning. De IND informeert uw onderwijsinstelling over deze beslissing. De IND informeert ook de Nederlandse vertegenwoordiging.

4. Ophalen mvv

​U haalt de mvv op bij de Nederlandse vertegenwoordiging die uw onderwijsinstelling op het aanvraagformulier heeft ingevuld.

U hebt 3 maanden de tijd om de mvv op te halen. Maak hiervoor een afspraak bij de vertegenwoordiging. Uw paspoort moet nog minimaal 6 maanden geldig zijn op de dag dat de vertegenwoordiging de mvv erin plaatst.

U moet biometrische gegevens afstaan bij het ophalen van de mvv.

5. Naar Nederland reizen

​Als u de mvv hebt opgehaald kunt u naar Nederland reizen. De mvv is 90 dagen geldig. De geldigheidsduur staat op de mvv-sticker. Op de mvv-sticker staan 2 data:

 • Ingangsdatum: vanaf deze datum is de mvv geldig.
 • Einddatum: op deze datum is de mvv niet meer geldig.
U mag met de mvv reizen binnen het Schengengebied.

Stappen in het aanvraagproces

1. Indienen aanvraag en betalen

​U hebt geen visum nodig om naar Nederland te kunnen reizen. U kunt meteen de verblijfsvergunning aanvragen.

Alleen een erkende onderwijsinstelling kan de aanvraag voor de verblijfsvergunning studie indienen. Een erkende onderwijsinstelling heeft een overeenkomst gesloten met de IND en is opgenomen in het openbaar register erkende referenten.

De onderwijsinstelling vraagt de verblijfsvergunning aan. Uw onderwijsinstelling gebruikt hiervoor het aanvraagformulier. U vindt het formulier onderaan deze pagina. Uw onderwijsinstelling stuurt het aanvraagformulier met de benodigde documenten per post naar de IND.

De IND int bij uw onderwijsinstelling de leges van de aanvraag.

2. Ontvangst en controle aanvraag

​Als de IND de aanvraag heeft ontvangen krijgt uw onderwijsinstelling een ontvangstbevestiging. In de ontvangstbevestiging staat op welke datum de IND de aanvraag heeft ontvangen. Ook staat in de ontvangstbevestiging binnen welke termijn de IND een beslissing neemt. De IND controleert vervolgens of de aanvraag compleet is.

3. Beslissing

De IND controleert of u en uw onderwijsinstelling aan alle voorwaarden voldoen. De IND moet binnen een termijn van 90 dagen een beslissing nemen.

 • Negatieve beslissing
  Als u en uw onderwijsinstelling niet voldoen aan de voorwaarden, krijgt u geen verblijfsvergunning. Deze beslissing staat in een brief: de beschikking. De IND stuurt de beschikking naar uw onderwijsinstelling. U kunt tegen deze beslissing bezwaar maken. U kunt ook uw onderwijsinstelling namens u bezwaar laten maken.

 • Positieve beslissing
  Als u aan alle voorwaarden voldoet, krijgt u een verblijfsvergunning. De IND informeert uw onderwijsinstelling over deze beslissing. De IND informeert ook de Nederlandse vertegenwoordiging.

Bent u nog in het buitenland? Dan gaat u na aankomst in Nederland naar het IND-loket om biometrische gegevens te laten afnemen.

Na uw aanvraag

Verblijfsvergunning ophalen

De IND probeert binnen 2 weken na de positieve beslissing de verblijfsvergunning klaar te hebben. Uw onderwijsinstelling krijgt een brief als u de verblijfsvergunning kunt ophalen. Voor het ophalen van de verblijfsvergunning hoeft u geen afspraak te maken.

Controleer bij het IND-loket of de informatie op uw verblijfsvergunning juist is. Klopt er iets niet, zeg dit dan meteen tegen de IND-medewerker.

Inschrijving bij de gemeente

Als u in Nederland aankomt moet u zich inschrijven in de Basisregistratie Personen (BRP) in de gemeente waar u gaat wonen.

Voor de inschrijving bij de gemeente hebt u een gelegaliseerde en vertaalde geboorteakte nodig. Neem deze daarom mee als u naar Nederland reist.

Tbc-onderzoek

Bij uw aanvraag hebt u aangegeven dat u een onderzoek naar tuberculose (tbc) laat doen. U moet hiervoor een afspraak maken bij de Gemeenschappelijke Gezondheidsdienst (GGD). Dit doet u binnen 3 maanden nadat u de vergunning hebt gekregen. Neem de bijlage 'Verwijzingsformulier tbc-onderzoek' mee naar de afspraak.

In sommige gevallen hoeft u geen tbc-onderzoek te laten doen.

Zorgverzekering afsluiten

​Iedereen die in Nederland woont moet een zorgverzekering afsluiten. Dit doet u binnen 4 maanden na aankomst in Nederland.  

Voor internationale studenten geldt dat zij pas verplicht zijn een basiszorgverzekering af te sluiten als zij een bijbaan vinden, voor stagiairs als zij een stagevergoeding van 150 euro bruto of hoger krijgen en voor zoekjaar-mensen pas als zij een baan hebben gevonden tijdens het zoekjaar.  U leest meer op de site van de Zorgverzekeringslijn.

Geldigheid verblijfsvergunning

De verblijfsvergunning voor studie is geldig voor de duur van uw studie plus 3 maanden. U kunt 1 jaar extra krijgen voor voorbereidende studie, bijvoorbeeld om Nederlands te leren. De verblijfsvergunning wordt voor maximaal 5 jaar verleend.

Werken en stage lopen

Op de achterkant van de verblijfsvergunning staat of u mag werken. U mag in Nederland werken, maar niet meer dan 10 uur per week. In plaats van deze 10 uur per week mag u ook seizoensarbeid doen in juni, juli en augustus. U mag alleen werken als uw werkgever een tewerkstellingsvergunning (TWV) heeft. Op uw verblijfsvergunning staat 'Tewerkstellingsvergunning (TWV) vereist voor arbeid van bijkomende aard, andere arbeid in loondienst niet toegestaan'.

Gaat u in Nederland stage lopen? U hebt geen tewerkstellingsvergunning (TWV) nodig als de stage relevant is voor uw opleiding. U moet een stageovereenkomst hebben ondertekend met uw stagebedrijf en uw onderwijsinstelling. Meer informatie over stage lopen voor een Nederlandse opleiding vindt u bij het Nuffic.

Wettelijke verplichtingen / uw studie tijdelijk buiten Nederland?

 Er zijn een aantal wettelijke verplichtingen die voor u en uw onderwijsinstelling gelden.

Gaat u voor uw studie tijdelijk naar het buitenland? U mag niet langer dan 12 maanden achter elkaar in het buitenland zijn. Bent u langer dan 12 maanden in het buitenland, dan kan de IND uw verblijfsvergunning intrekken. Ook als u in het buitenland studeert of stage loopt geldt de studievoortgangsnorm.

Vervolgaanvragen (incl. terugkeervisum)

Vervangen verblijfsvergunning
Is uw verblijfsvergunning beschadigd, kwijt of gestolen? Laat dan uw verblijfsvergunning vervangen.

Verlengen verblijfsvergunning
Verloopt uw verblijfsvergunning binnenkort? Vraag dan verlenging aan.

Wijzigen verblijfsvergunning
Verandert er iets in uw situatie dat gevolgen heeft voor uw verblijfsvergunning? Stopt u bijvoorbeeld met studeren? Of hebt u onvoldoende studievoortgang? Meld dat meteen bij de IND. Het kan zijn dat u door de verandering in uw situatie uw verblijfsvergunning moet wijzigen.

Bent u klaar met uw studie? Dan kunt u uw verblijfsvergunning wijzigen naar een verblijfsvergunning om een baan te zoeken in Nederland of om te werken als kennismigrant.

Wijzigt u binnen 3 jaar na uw afstuderen direct naar een verblijfsvergunning om te werken als kennismigrant? Dan geldt een verlaagd inkomensvereiste.

Terugkeervisum
U hebt een aanvraag ingediend en wacht op een beslissing. Uw mvv of (huidige) verblijfsvergunning is niet meer geldig. Als u op reis wilt kan het zijn dat u een terugkeervisum nodig hebt om Nederland weer in te reizen.

Aanvraagformulieren en kosten

Aanvraag voor het verblijfsdoel ‘studie’ hoger onderwijs7004

Uw onderwijsinstelling gebruikt dit formulier om uw aanvraag in te dienen.

Checklist documenten

De onderwijsinstelling heeft een lijst met documenten die u nodig hebt.

Laat officiële buitenlandse documenten legaliseren en vertalen naar het Nederlands, Engels, Frans of Duits.

Kosten aanvraag

Deze aanvraag kost € 317.

 • Hebt u de nationaliteit van San Marino of Israël? U betaalt op grond van het Benelux-verdrag geen kosten voor de aanvraag.

Download  

Aanvraagformulieren en kosten

Aanvraag voor het verblijfsdoel ‘studie’ hoger onderwijs 7004

Uw onderwijsinstelling gebruikt dit formulier om uw aanvraag in te dienen.

Checklist documenten

De onderwijsinstelling heeft een lijst met documenten die u nodig hebt.

Laat officiële buitenlandse documenten legaliseren en vertalen naar het Nederlands, Engels, Frans of Duits.

Kosten aanvraag

Deze aanvraag kost € 317.

 • Hebt u de status EU-langdurig ingezetene in een andere EU-land?Uw aanvraag kost € 159.

Download