Onderzoeker

Wilt  u in Nederland werken als onderzoeker f wilt u in het kader van intra EU-mobiliteit voor meer dan 180 dagen onderzoek verrichten in Nederland? Dan hebt u hiervoor een verblijfsvergunning nodig. Wat zijn de voorwaarden voor deze verblijfsvergunning? En hoe werkt de aanvraagprocedure?

Voor personen met de nationaliteit van een EU/EER-land of Zwitserland en hun familieleden gelden andere voorwaarden.

Wilt u maximaal 180 dagen in een periode van 360 dagen in Nederland verblijven om onderzoek te verrichten in het kader van intra EU-mobiliteit? Dan kunt u gebruik maken van kortetermijnmobiliteit

 

U kunt volgens richtlijn voor onderzoek (EU)2016/801 werken als:

 • Betaalde onderzoeker.
 • Promovendus.
 • Onbetaalde onderzoeker met een beurs.

 

Voorwaarden

Onderzoeker volgens richtlijn (EU)2016/801

U wilt in Nederland werken als onderzoeker . Er zijn een aantal voorwaarden die voor iedereen gelden. Naast deze voorwaarden gelden voor u en uw werkgever de volgende voorwaarden:

 • U gaat onderzoek doen bij een onderzoeksinstelling in Nederland. Deze onderzoeksinstelling is een door de IND erkende referent. Een erkende werkgever is opgenomen in het openbaar register erkende referenten.
 • U hebt een passend diploma van hoger onderwijs. Het diploma geeft toegang tot het doctoraatprogramma. De onderzoeksinstelling bepaalt of het diploma passend is. Hebt u geen passend diploma? Dan moet de onderzoeksinstelling verklaren dat is aangetoond dat u over het juiste niveau beschikt.
 • Het onderzoeksproject is goedgekeurd door de instelling. Hierbij is gekeken naar het doel, de duur van het onderzoek en het geld dat nodig is om het onderzoek uit te voeren.
 • U hebt een arbeidsovereenkomst of gastovereenkomst met een onderzoeksinstelling.
 • U gaat voldoende inkomen verdienen. Wordt u niet betaald door de onderzoeksinstelling? Dan krijgt u inkomen uit andere bron, bijvoorbeeld een beurs, stipendium of sponsorgelden. Of u hebt op uw bankrekening voldoende geld staan voor de gehele tijd dat u in Nederland verblijft.

Voor Turkse onderdanen en hun familieleden kunnen andere voorwaarden gelden.

Intra EU-mobiliteit: Langetermijnmobiliteit onderzoeker in de zin van richtlijn (EU)2016/801

U wilt in het kader van intra EU-mobiliteit voor meer dan 180 dagen onderzoek verrichten in Nederland. U hebt hiervoor een Nederlandse verblijfsvergunning nodig.

Er zijn een aantal voorwaarden die voor iedereen gelden. Naast deze voorwaarden gelden de volgende voorwaarden:

 • U hebt een geldige verblijfsvergunning op grond van onderzoeksdoeleinden (al dan niet in de zin van de richtlijn (EU)2016/801 of 2005/71/EG), afgegeven door een andere lidstaat van de Europese Unie (uitgezonderd Denemarken, Ierland en het Verenigd Koninkrijk)

 • U gaat onderzoek doen bij een onderzoeksinstelling in Nederland. Deze onderzoeksinstelling is een door de IND erkende referent. Een erkende werkgever is opgenomen in het openbaar register erkende referenten.
 • U hebt een gastovereenkomst met de Nederlandse onderzoeksinstelling.
 • Het onderzoeksprogramma in het kader waarvan u in Nederland onderzoek gaat verrichten bevat mobiliteitsmaatregelen.
 • De mobiliteit is voor de duur van meer dan 180 dagen. De mobiliteit past binnen de geldigheidsduur van uw verblijfsvergunning zoals die door de eerste lidstaat is afgegeven.
 • U gaat voldoende inkomen verdienen. Wordt u niet betaald door de onderzoeksinstelling? Dan krijgt u inkomen uit andere bron, bijvoorbeeld een beurs, stipendium of sponsorgelden. Of u hebt op uw bankrekening voldoende geld staan voor de gehele tijd dat u in Nederland verblijft.

Gezinsleden van de onderzoeker die gebruik maakt van langetermijnmobiliteit
Hebben uw gezinsleden een geldige, door een andere lidstaat van de Europese Unie afgegeven verblijfsvergunning voor verblijf bij u als partner of als minderjarig kind? Dan mogen zij met u meekomen naar Nederland. Zij hebben geen mvv nodig. U of de hiervoor gemachtigde erkend referent vraagt de verblijfsvergunning voor hen aan bij de IND.

De mobiliteit voor uw gezinsleden is eveneens voor de duur van meer dan 180 dagen. De mobiliteit moet passen binnen de geldigheidsduur van de verblijfsvergunning zoals die door de eerste lidstaat is afgegeven. 

Online aanvraag

Uw werkgever kan deze aanvraag ook online indienen. Dit kan hij doen via het Portaal Zakelijk.

Online aanvraag

Kosten

Deze aanvraag kost € 174.

Checklist documenten

Uw onderzoeksinstelling heeft een lijst met documenten die u nodig hebt.

Officiële buitenlandse documenten moet u laten legaliseren en vertalen naar het Nederlands, Engels, Frans of Duits.

Wilt u gebruik maken van langetermijnmobiliteit als onderzoeker volgens richtlijn (EU)2016/801? Dan hebt u geen mvv nodig. Bekijk daarom de informatie onder 'zonder mvv'.

Na uw aanvraag

Verblijfsvergunning ophalen

​De IND probeert binnen 2 weken na de positieve beslissing de verblijfsvergunning klaar te hebben. U krijgt een brief als u de verblijfsvergunning kunt ophalen. Hiervoor moet u online een afspraak maken bij het IND-loket dat in de brief staat. ​Houd er rekening mee dat u niet altijd meteen terecht kunt bij een IND-loket. Maak dus zo snel mogelijk een afspraak.

Controleer bij het IND-loket of de informatie op uw verblijfsvergunning klopt. Klopt er iets niet, zeg dit dan meteen tegen de IND-medewerker.

Inschrijving bij de gemeente

Als u in Nederland aankomt moet u zich inschrijven in de Basisregistratie Personen (BRP) in de gemeente waar u gaat wonen.

Voor de inschrijving bij de gemeente hebt u een gelegaliseerde en vertaalde geboorteakte nodig. Neem deze daarom mee als u naar Nederland reist.

Informeer altijd vooraf bij uw gemeente welke (gelegaliseerde en vertaalde) documenten/akten u nog meer mee moet nemen.

Tbc-onderzoek

Bij uw aanvraag hebt u aangegeven dat u een onderzoek naar tuberculose (tbc) laat doen. U moet hiervoor een afspraak maken bij de Gemeenschappelijke Gezondheidsdienst (GGD). Dit doet u binnen 3 maanden nadat u de vergunning hebt gekregen. Neem de bijlage 'Verwijzingsformulier tbc-onderzoek' mee naar de afspraak.

In sommige gevallen hoeft u geen tbc-onderzoek te laten doen.

Zorgverzekering afsluiten

​Iedereen die in Nederland woont moet een zorgverzekering afsluiten. Dit doet u binnen 4 maanden na aankomst in Nederland.

Geldigheid verblijfsvergunning

De geldigheidsduur van uw verblijfsvergunning is gelijk aan de duur van uw arbeidsovereenkomst of aanstelling. Met een maximum van 5 jaar.  

Werken

Op de achterkant van de verblijfsvergunning staat of u mag werken. Op uw verblijfsvergunning staat 'Arbeid vrij toegestaan'. Dit betekent dat u vrij bent op de arbeidsmarkt, zolang u aan de voorwaarden van de verblijfsvergunning voldoet.

Onderzoek verrichten in een andere EU-lidstaat (Intra EU-mobiliteit)

​Hebt u een verblijfsvergunning als  'wetenschappelijk onderzoek in de zin van richtlijn 2005/71/EG' of 'onderzoek in de zin van richtlijn (EU) 2016/801 en wilt u tijdelijk naar een andere lidstaat van de Europese Unie  voor het verrichten van een deel van uw onderzoek? Als u gebruik maakt van intra EU-mobiliteit mag u, met behoud van de Nederlandse verblijfsvergunning, in een andere lidstaat van de Europese Unie verblijven om daar een deel van uw onderzoek te verrichten. Dit geldt ook voor de bij u verblijvende gezinsleden.

U kunt gebruik maken van intra EU-mobiliteit als uw onderzoeksprogramma mobiliteitsmaatregelen bevat en de gastovereenkomst met de Nederlandse onderzoeksinstelling geldig blijft.

Voor u en uw  gezinsleden bestaan 2 vormen van intra EU-mobiliteit:

 1. Kortetermijnmobiliteit: maximaal 180 dagen verblijf (in een periode van 360 dagen) in een andere lidstaat van de Europese Unie. U hoeft hiervoor géén verblijfsvergunning aan te vragen in de betreffende lidstaat.
 2. Langetermijnmobiliteit: langer dan 180 dagen verblijf in een andere lidstaat van de Europese Unie. U moet hiervoor een aparte verblijfsvergunning aanvragen in de betreffende lidstaat.

Gaat u gebruik maken van intra EU-mobiliteit? Dan moet uw onderzoeksinstelling in Nederland dit uiterlijk 4 weken voor ingang van de mobiliteit melden bij de IND. Uw onderzoeksinstelling gebruikt hiervoor het meldingsformulier.

Wettelijke verplichtingen

Er is een aantal wettelijke verplichtingen die voor u en uw onderzoeksinstelling gelden.

De IND houdt toezicht op de naleving van uw wettelijke verplichtingen. Voldoet u niet aan uw wettelijke verplichtingen dan kan dit gevolgen hebben.

Vervolgaanvragen (inclusief terugkeervisum)

Vervangen verblijfsvergunning

Is uw verblijfsvergunning beschadigd, kwijt of gestolen? Laat dan uw verblijfsvergunning vervangen

Verlengen verblijfsvergunning

Verloopt uw verblijfsvergunning binnenkort? Vraag dan verlenging aan.

Wijzigen verblijfsvergunning

Verandert er iets in uw situatie dat gevolgen heeft voor uw verblijfsvergunning? Meld dat meteen bij de IND. Het kan zijn dat u door de verandering in uw situatie uw verblijfsvergunning moet wijzigen.

Bent u klaar met uw onderzoek? Dan kunt u uw verblijfsvergunning wijzigen naar een verblijfsvergunning om een baan te zoeken in Nederland of om te werken als kennismigrant.

Onbepaalde tijd

Nadat u 5 jaar een verblijfsvergunning hebt gehad, kunt u een verblijfsvergunning voor onbepaalde tijd aanvragen. 

Nederlander worden

Nadat u 5 jaar een verblijfsvergunning hebt gehad, kunt u de Nederlandse nationaliteit aanvragen. 

Terugkeervisum

U hebt een aanvraag ingediend en wacht op een beslissing. Uw mvv of (huidige) verblijfsvergunning is niet meer geldig. U mag de beslissing op uw aanvraag in Nederland afwachten. Als u op reis wilt kan het zijn dat u een terugkeervisum nodig hebt om Nederland weer in te reizen.

Erkende referent

​Een referent is een persoon, bedrijf, school of organisatie die belang heeft bij de overkomst van een vreemdeling. Een organisatie is verplicht zich door de IND als referent te laten erkennen als zij een verblijfsvergunning wil aanvragen voor au pair, uitwisseling, studie, kennismigrant en wetenschappelijk onderzoeker in de zin van richtlijn 2005/71/EG.

Machtiging tot voorlopig verblijf

​De machtiging tot voorlopig verblijf is een visum dat u nodig hebt als u langer dan 90 dagen in Nederland wilt verblijven. Voor meer informatie, zie Machtiging tot voorlopig verblijf (mvv).

Nederlandse vertegenwoordiging

Dit is de Nederlandse ambassade of het Nederlandse consulaat.