Onderzoeker

Wilt  u in Nederland werken als onderzoeker f wilt u in het kader van intra EU-mobiliteit voor meer dan 180 dagen onderzoek verrichten in Nederland? Dan hebt u hiervoor een verblijfsvergunning nodig. Wat zijn de voorwaarden voor deze verblijfsvergunning? En hoe werkt de aanvraagprocedure?

Voor personen met de nationaliteit van een EU/EER-land of Zwitserland en hun familieleden gelden andere voorwaarden.

Wilt u maximaal 180 dagen in een periode van 360 dagen in Nederland verblijven om onderzoek te verrichten in het kader van intra EU-mobiliteit? Dan kunt u gebruik maken van kortetermijnmobiliteit

 

U kunt volgens richtlijn voor onderzoek (EU)2016/801 werken als:

 • Betaalde onderzoeker.
 • Promovendus.
 • Onbetaalde onderzoeker met een beurs.

 

Voorwaarden

Onderzoeker volgens richtlijn (EU)2016/801

U wilt in Nederland werken als onderzoeker . Er zijn een aantal voorwaarden die voor iedereen gelden. Naast deze voorwaarden gelden voor u en uw werkgever de volgende voorwaarden:

 • U gaat onderzoek doen bij een onderzoeksinstelling in Nederland. Deze onderzoeksinstelling is een door de IND erkende referent. Een erkende werkgever is opgenomen in het openbaar register erkende referenten.
 • U hebt een passend diploma van hoger onderwijs. Het diploma geeft toegang tot het doctoraatprogramma. De onderzoeksinstelling bepaalt of het diploma passend is. Hebt u geen passend diploma? Dan moet de onderzoeksinstelling verklaren dat is aangetoond dat u over het juiste niveau beschikt.
 • Het onderzoeksproject is goedgekeurd door de instelling. Hierbij is gekeken naar het doel, de duur van het onderzoek en het geld dat nodig is om het onderzoek uit te voeren.
 • U hebt een arbeidsovereenkomst of gastovereenkomst met een onderzoeksinstelling.
 • U gaat voldoende inkomen verdienen. Wordt u niet betaald door de onderzoeksinstelling? Dan krijgt u inkomen uit andere bron, bijvoorbeeld een beurs, stipendium of sponsorgelden. Of u hebt op uw bankrekening voldoende geld staan voor de gehele tijd dat u in Nederland verblijft.

Voor Turkse onderdanen en hun familieleden kunnen andere voorwaarden gelden.

Intra EU-mobiliteit: Langetermijnmobiliteit onderzoeker in de zin van richtlijn (EU)2016/801

U wilt in het kader van intra EU-mobiliteit voor meer dan 180 dagen onderzoek verrichten in Nederland. U hebt hiervoor een Nederlandse verblijfsvergunning nodig.

Er zijn een aantal voorwaarden die voor iedereen gelden. Naast deze voorwaarden gelden de volgende voorwaarden:

 • U hebt een geldige verblijfsvergunning op grond van onderzoeksdoeleinden (al dan niet in de zin van de richtlijn (EU)2016/801 of 2005/71/EG), afgegeven door een andere lidstaat van de Europese Unie (uitgezonderd Denemarken, Ierland en het Verenigd Koninkrijk)

 • U gaat onderzoek doen bij een onderzoeksinstelling in Nederland. Deze onderzoeksinstelling is een door de IND erkende referent. Een erkende werkgever is opgenomen in het openbaar register erkende referenten.
 • U hebt een gastovereenkomst met de Nederlandse onderzoeksinstelling.
 • Het onderzoeksprogramma in het kader waarvan u in Nederland onderzoek gaat verrichten bevat mobiliteitsmaatregelen.
 • De mobiliteit is voor de duur van meer dan 180 dagen. De mobiliteit past binnen de geldigheidsduur van uw verblijfsvergunning zoals die door de eerste lidstaat is afgegeven.
 • U gaat voldoende inkomen verdienen. Wordt u niet betaald door de onderzoeksinstelling? Dan krijgt u inkomen uit andere bron, bijvoorbeeld een beurs, stipendium of sponsorgelden. Of u hebt op uw bankrekening voldoende geld staan voor de gehele tijd dat u in Nederland verblijft.

Gezinsleden van de onderzoeker die gebruik maakt van langetermijnmobiliteit
Hebben uw gezinsleden een geldige, door een andere lidstaat van de Europese Unie afgegeven verblijfsvergunning voor verblijf bij u als partner of als minderjarig kind? Dan mogen zij met u meekomen naar Nederland. Zij hebben geen mvv nodig. U of de hiervoor gemachtigde erkend referent vraagt de verblijfsvergunning voor hen aan bij de IND.

De mobiliteit voor uw gezinsleden is eveneens voor de duur van meer dan 180 dagen. De mobiliteit moet passen binnen de geldigheidsduur van de verblijfsvergunning zoals die door de eerste lidstaat is afgegeven. 

Online aanvraag

Uw werkgever kan deze aanvraag ook online indienen. Dit kan hij doen via het Portaal Zakelijk.

Online aanvraag

Kosten

Deze aanvraag kost € 192.

Checklist documenten

Uw onderzoeksinstelling heeft een lijst met documenten die u nodig hebt.

Officiële buitenlandse documenten moet u laten legaliseren en vertalen naar het Nederlands, Engels, Frans of Duits.

Wilt u gebruik maken van langetermijnmobiliteit als onderzoeker volgens richtlijn (EU)2016/801? Dan hebt u geen mvv nodig. Bekijk daarom de informatie onder 'zonder mvv'.

Stappen in het aanvraagproces

1. Indienen aanvraag en betalen

Om naar Nederland te kunnen reizen hebt u een machtiging tot voorlopig verblijf (mvv) nodig. De mvv is een sticker die de Nederlandse vertegenwoordiging in het paspoort plakt. Sommige personen hebben geen mvv nodig.

Hebt u geen mvv nodig? Klik dan nu op de tab Zonder mvv.

Uw erkende onderzoeksinstelling vraagt voor u de mvv en de verblijfsvergunning in één keer aan. Uw erkende onderzoeksinstelling vindt de formulieren onderaan deze pagina. De erkende onderzoeksinstelling stuurt het aanvraagformulier met de benodigde documenten naar de IND. Na ontvangst stuurt de IND een brief waarin staat hoe de leges betaald moeten worden.

2. Ontvangst en controle aanvraag

​Nadat uw aanvraag is ontvangen stuurt de IND een ontvangstbevestiging naar uw referent in Nederland. Hierin staat op welke datum de IND de aanvraag heeft ontvangen en binnen welke termijn de IND een beslissing neemt.

De IND controleert vervolgens of de aanvraag compleet is en of de leges (kosten) zijn betaald. Ontbreken er documenten of zijn er documenten niet juist? Dan stuurt de IND een brief: een herstel verzuimbrief. Hierin staat welke documenten nog moeten worden opgestuurd. Stuur de gevraagde documenten vóór de genoemde datum naar de IND.

Mijn IND en Berichtenbox

Volg uw aanvraag in Mijn IND. Heeft u zich ook aangemeld bij de Berichtenbox voor post van de IND? En uw e-mailadres ingevuld? Dan krijgt u via de Berichtenbox een e-mail als u nieuwe post van de IND heeft.

3. Beslissing

​De IND controleert of u en uw onderzoeksinstelling aan alle voorwaarden voldoen. De IND moet binnen een termijn van 60 dagen een beslissing nemen.

 • Negatieve beslissing
  Als u of uw onderzoeksinstelling niet voldoen aan de voorwaarden, krijgt u geen mvv en geen verblijfsvergunning. Deze beslissing staat in een brief: de beschikking. De IND stuurt de beschikking per post. U kunt tegen deze beslissing bezwaar maken.
 • Positieve beslissing
  Als u en uw onderzoeksinstelling aan alle voorwaarden voldoen, krijgt u een mvv en een verblijfsvergunning. De IND informeert uw onderzoeksinstelling over deze beslissing. De IND informeert ook de Nederlandse vertegenwoordiging.

4. Ophalen mvv

​U haalt de mvv op bij de Nederlandse vertegenwoordiging die uw onderzoeksinstelling op het aanvraagformulier heeft ingevuld.

U hebt 3 maanden de tijd om de mvv op te halen. Maak hiervoor een afspraak bij de vertegenwoordiging. Uw paspoort moet nog minimaal 6 maanden geldig zijn op de dag dat u de mvv krijgt.

U moet biometrische gegevens afstaan bij het ophalen van de mvv. U neemt 1 nieuwe pasfoto mee. U zet ook uw handtekening en geeft vingerafdrukken.

5. Naar Nederland reizen

​Als u de mvv hebt opgehaald kunt u naar Nederland reizen. De mvv is 90 dagen geldig. De geldigheidsduur staat op de mvv-sticker. Op de mvv-sticker staan 2 data:

 • Ingangsdatum: vanaf deze datum is de mvv geldig.
 • Einddatum: op deze datum is de mvv niet meer geldig.

U mag met de mvv reizen binnen het Schengengebied.

Stappen in het aanvraagproces

1. Indienen aanvraag en betalen

​U hebt geen mvv-plichtige nationaliteit. U reist naar Nederland in uw vrije termijn. Dit betekent dat u geen visum nodig heeft om Nederland in te reizen. Vervolgens hebt u 3 maanden de tijd om in Nederland de verblijfsvergunning aan te vragen.

Uw erkende onderzoeksinstelling vraagt voor u de verblijfsvergunning aan. Uw erkende onderzoeksinstelling vindt de formulieren onderaan deze pagina. Uw erkende onderzoeksinstelling stuurt het aanvraagformulier met de benodigde documenten naar de IND. Na ontvangst stuurt de IND een brief waarin staat hoe de leges betaald moeten worden.

2. Ontvangst en controle aanvraag

​Nadat uw aanvraag is ontvangen stuurt de IND een ontvangstbevestiging. Hierin staat op welke datum de IND de aanvraag heeft ontvangen en binnen welke termijn de IND een beslissing neemt.

De IND controleert vervolgens of de aanvraag compleet is en of de leges (kosten) zijn betaald. Ontbreken er documenten of zijn er documenten niet juist? Dan stuurt de IND een brief: een herstel verzuimbrief. Hierin staat welke documenten nog moeten worden opgestuurd. Stuur de gevraagde documenten vóór de genoemde datum naar de IND.

Mijn IND en Berichtenbox

Volg uw aanvraag in Mijn IND. Heeft u zich ook aangemeld bij de Berichtenbox voor post van de IND? En uw e-mailadres ingevuld? Dan krijgt u via de Berichtenbox een e-mail als u nieuwe post van de IND heeft.

3. Beslissing

​De IND controleert of u en uw onderzoeksinstelling aan alle voorwaarden voldoen. De IND moet binnen een termijn van 60 dagen een beslissing nemen.

 • Negatieve beslissing
  Als u of uw onderzoeksinstelling niet voldoen aan de voorwaarden, krijgt u geen verblijfsvergunning. Deze beslissing staat in een brief: de beschikking. De IND stuurt de beschikking per post. U of uw onderzoeksinstelling kan tegen deze beslissing bezwaar maken.
 • Positieve beslissing
  Als u en uw onderzoeksinstelling aan alle voorwaarden voldoen, krijgt u een verblijfsvergunning. 

Bent u nog in het buitenland? Dan gaat u na aankomst in Nederland naar het IND-loket om biometrische gegevens te laten afnemen.

Aanvraagformulieren en kosten

Aanvraag voor het verblijfsdoel onderzoeker7012

Uw erkende onderzoekinstelling gebruikt dit formulier om uw aanvraag in te dienen. Uw onderzoeksinstelling kan de aanvraag ook online doen.

Checklist documenten

Uw onderzoeksinstelling heeft een lijst met documenten die u nodig hebt.

Laat officiële buitenlandse documenten legaliseren en vertalen naar het Nederlands, Engels, Frans of Duits.

Hoe stuurt u documenten naar de IND:

 • U stuurt alleen kopieën van uw documenten, enkelzijdig en in A4-formaat.
 • De kopieën zijn volledig en goed leesbaar.
 • Schrijf op elke kopie uw V-nummer of klantnummer. Weet u deze nummers niet, dan schrijft u op elke kopie uw naam en geboortedatum.
 • Stuur geen USB-sticks, CD's of DVD's.
 • U bewaart zelf de originele documenten. Deze documenten moet u laten zien bij de Nederlandse vertegenwoordiging in het buitenland.

Kosten aanvraag

Deze aanvraag kost € 192.

 • Hebt u de Turkse nationaliteit? U aanvraag kost € 69.
 • Hebt u de nationaliteit van San Marino of Israël? U betaalt op grond van het Benelux-verdrag geen kosten voor de aanvraag.

Online aanvraag  Download  

Aanvraag voor gezinsleden van uw werknemer via erkend referent7014

​Uw werkgever die erkend referent is gebruikt dit formulier om voor uw gezinsleden een aanvraag in te dienen. Uw werkgever kan deze aanvraag ook online doen.

Checklist documenten

Uw werkgever heeft een lijst met documenten die u nodig hebt.

Laat officiële buitenlandse documenten legaliseren en vertalen naar het Nederlands, Engels, Frans of Duits.

Hoe stuurt u documenten naar de IND:

 • U stuurt alleen kopieën van uw documenten, enkelzijdig en in A4-formaat.
 • De kopieën zijn volledig en goed leesbaar.
 • Schrijf op elke kopie uw V-nummer of klantnummer. Weet u deze nummers niet, dan schrijft u op elke kopie uw naam en geboortedatum.
 • Stuur geen USB-sticks, CD's of DVD's.
 • U bewaart zelf de originele documenten. Deze documenten moet u laten zien bij de Nederlandse vertegenwoordiging in het buitenland.

Kosten aanvraag

Deze aanvraag kost € 192.

 • Voor minderjarige gezinsleden kost de aanvraag € 64.
 • Komt u uit San Marino of Israël? U betaalt op grond van het Benelux-verdrag geen kosten voor de aanvraag.
 • Bent u het gezinslid van NAVO-personeel of een TRON-medewerker? U betaalt geen kosten voor de aanvraag.
 • Hebt u de Turkse nationaliteit? Of is uw partner Turks en heeft hij het recht om te werken in Nederland? Uw aanvraag kost € 69.

Online aanvraag  Download  

Aanvraagformulieren en kosten

Aanvraag voor het verblijfsdoel onderzoeker7012

Uw erkende onderzoekinstelling gebruikt dit formulier om uw aanvraag in te dienen. Uw onderzoeksinstelling kan de aanvraag ook online doen.

Checklist documenten

Uw onderzoeksinstelling heeft een lijst met documenten die u nodig hebt.

Laat officiële buitenlandse documenten legaliseren en vertalen naar het Nederlands, Engels, Frans of Duits.

Hoe stuurt u documenten naar de IND:

 • U stuurt alleen kopieën van uw documenten, enkelzijdig en in A4-formaat.
 • De kopieën zijn volledig en goed leesbaar.
 • Schrijf op elke kopie uw V-nummer of klantnummer. Weet u deze nummers niet, dan schrijft u op elke kopie uw naam en geboortedatum.
 • Stuur geen USB-sticks, CD's of DVD's.
 • U bewaart zelf de originele documenten. Deze documenten moet u laten zien bij de Nederlandse vertegenwoordiging in het buitenland.

Kosten aanvraag

Deze aanvraag kost € 192.

 • Hebt u de Turkse nationaliteit? U aanvraag kost € 64.
 • Hebt u de status EU-langdurig ingezetene in een andere EU-land? Uw aanvraag kost € 192.

Online aanvraag  Download  

Aanvraag voor gezinsleden van uw werknemer via erkend referent7014

Uw werkgever die erkende referent is gebruikt dit formulier om voor uw gezinsleden een aanvraag in te dienen. Uw werkgever kan deze aanvraag ook online doen.

Checklist documenten

Uw werkgever heeft een lijst met documenten die u nodig hebt.

Laat officiële buitenlandse documenten legaliseren en vertalen naar het Nederlands, Engels, Frans of Duits.

Hoe stuurt u documenten naar de IND:

 • U stuurt alleen kopieën van uw documenten, enkelzijdig en in A4-formaat.
 • De kopieën zijn volledig en goed leesbaar.
 • Schrijf op elke kopie uw V-nummer of klantnummer. Weet u deze nummers niet, dan schrijft u op elke kopie uw naam en geboortedatum.
 • Stuur geen USB-sticks, CD's of DVD's.
 • U bewaart zelf de originele documenten. Deze documenten moet u laten zien bij de Nederlandse vertegenwoordiging in het buitenland.

Kosten aanvraag

Deze aanvraag kost € 192.

 • Voor minderjarige gezinsleden kost de aanvraag € 64.
 • Bent u het gezinslid van NAVO-personeel of een TRON-medewerker? U betaalt geen kosten voor de aanvraag.
 • Hebt u de Turkse nationaliteit? Of is uw partner Turks en heeft hij het recht om te werken in Nederland? Uw aanvraag kost € 64.

Online aanvraag  Download  

Na uw aanvraag

Verblijfsvergunning ophalen

​De IND probeert binnen 2 weken na de positieve beslissing de verblijfsvergunning klaar te hebben. U krijgt een brief als u de verblijfsvergunning kunt ophalen. Hiervoor moet u online een afspraak maken bij het IND-loket dat in de brief staat. ​Houd er rekening mee dat u niet altijd meteen terecht kunt bij een IND-loket. Maak dus zo snel mogelijk een afspraak.

Controleer bij het IND-loket of de informatie op uw verblijfsvergunning klopt. Klopt er iets niet, zeg dit dan meteen tegen de IND-medewerker.

Inschrijving bij de gemeente

Als u in Nederland aankomt moet u zich inschrijven in de Basisregistratie Personen (BRP) in de gemeente waar u gaat wonen.

Voor de inschrijving bij de gemeente hebt u een gelegaliseerde en vertaalde geboorteakte nodig. Neem deze daarom mee als u naar Nederland reist.

Informeer altijd vooraf bij uw gemeente welke (gelegaliseerde en vertaalde) documenten/akten u nog meer mee moet nemen.

Tbc-onderzoek

Bij uw aanvraag hebt u aangegeven dat u een onderzoek naar tuberculose (tbc) laat doen. U moet hiervoor een afspraak maken bij de Gemeenschappelijke Gezondheidsdienst (GGD). Dit doet u binnen 3 maanden nadat u de vergunning hebt gekregen. Neem de bijlage 'Verwijzingsformulier tbc-onderzoek' mee naar de afspraak.

In sommige gevallen hoeft u geen tbc-onderzoek te laten doen.

Zorgverzekering afsluiten

​Iedereen die in Nederland woont moet een zorgverzekering afsluiten. Dit doet u binnen 4 maanden na aankomst in Nederland.

Geldigheid verblijfsvergunning

De geldigheidsduur van uw verblijfsvergunning is gelijk aan de duur van uw arbeidsovereenkomst of aanstelling. Met een maximum van 5 jaar.  

Werken

Op de achterkant van de verblijfsvergunning staat of u mag werken. Op uw verblijfsvergunning staat 'Arbeid vrij toegestaan'. Dit betekent dat u vrij bent op de arbeidsmarkt, zolang u aan de voorwaarden van de verblijfsvergunning voldoet.

Onderzoek verrichten in een andere EU-lidstaat (Intra EU-mobiliteit)

​Hebt u een verblijfsvergunning als  'wetenschappelijk onderzoek in de zin van richtlijn 2005/71/EG' of 'onderzoek in de zin van richtlijn (EU) 2016/801 en wilt u tijdelijk naar een andere lidstaat van de Europese Unie  voor het verrichten van een deel van uw onderzoek? Als u gebruik maakt van intra EU-mobiliteit mag u, met behoud van de Nederlandse verblijfsvergunning, in een andere lidstaat van de Europese Unie verblijven om daar een deel van uw onderzoek te verrichten. Dit geldt ook voor de bij u verblijvende gezinsleden.

U kunt gebruik maken van intra EU-mobiliteit als uw onderzoeksprogramma mobiliteitsmaatregelen bevat en de gastovereenkomst met de Nederlandse onderzoeksinstelling geldig blijft.

Voor u en uw  gezinsleden bestaan 2 vormen van intra EU-mobiliteit:

 1. Kortetermijnmobiliteit: maximaal 180 dagen verblijf (in een periode van 360 dagen) in een andere lidstaat van de Europese Unie. U hoeft hiervoor géén verblijfsvergunning aan te vragen in de betreffende lidstaat.
 2. Langetermijnmobiliteit: langer dan 180 dagen verblijf in een andere lidstaat van de Europese Unie. U moet hiervoor een aparte verblijfsvergunning aanvragen in de betreffende lidstaat.

Gaat u gebruik maken van intra EU-mobiliteit? Dan moet uw onderzoeksinstelling in Nederland dit uiterlijk 4 weken voor ingang van de mobiliteit melden bij de IND. Uw onderzoeksinstelling gebruikt hiervoor het meldingsformulier.

Wettelijke verplichtingen

Er is een aantal wettelijke verplichtingen die voor u en uw onderzoeksinstelling gelden.

De IND houdt toezicht op de naleving van uw wettelijke verplichtingen. Voldoet u niet aan uw wettelijke verplichtingen dan kan dit gevolgen hebben.

Vervolgaanvragen (inclusief terugkeervisum)

Vervangen verblijfsvergunning

Is uw verblijfsvergunning beschadigd, kwijt of gestolen? Laat dan uw verblijfsvergunning vervangen

Verlengen verblijfsvergunning

Verloopt uw verblijfsvergunning binnenkort? Vraag dan verlenging aan.

Wijzigen verblijfsvergunning

Verandert er iets in uw situatie dat gevolgen heeft voor uw verblijfsvergunning? Meld dat meteen bij de IND. Het kan zijn dat u door de verandering in uw situatie uw verblijfsvergunning moet wijzigen.

Bent u klaar met uw onderzoek? Dan kunt u uw verblijfsvergunning wijzigen naar een verblijfsvergunning om een baan te zoeken in Nederland of om te werken als kennismigrant.

Onbepaalde tijd

Nadat u 5 jaar een verblijfsvergunning hebt gehad, kunt u een verblijfsvergunning voor onbepaalde tijd aanvragen. 

Nederlander worden

Nadat u 5 jaar een verblijfsvergunning hebt gehad, kunt u de Nederlandse nationaliteit aanvragen. 

Terugkeervisum

U hebt een aanvraag ingediend en wacht op een beslissing. Uw mvv of (huidige) verblijfsvergunning is niet meer geldig. U mag de beslissing op uw aanvraag in Nederland afwachten. Als u op reis wilt kan het zijn dat u een terugkeervisum nodig hebt om Nederland weer in te reizen.

Erkende referent

​Een referent is een persoon, bedrijf, school of organisatie die belang heeft bij de overkomst van een vreemdeling. Een organisatie is verplicht zich door de IND als referent te laten erkennen als zij een verblijfsvergunning wil aanvragen voor au pair, uitwisseling, studie, kennismigrant en wetenschappelijk onderzoeker in de zin van richtlijn 2005/71/EG.

Machtiging tot voorlopig verblijf

​De machtiging tot voorlopig verblijf is een visum dat u nodig hebt als u langer dan 90 dagen in Nederland wilt verblijven. Voor meer informatie, zie Machtiging tot voorlopig verblijf (mvv).

Nederlandse vertegenwoordiging

Dit is de Nederlandse ambassade of het Nederlandse consulaat.