Verblijfsvergunning onbepaalde tijd aanvragen

Laatste update: 22 maart 2024

U wilt een verblijfsvergunning voor onbepaalde tijd aanvragen. Lees wat de voorwaarden zijn en hoe u de verblijfsvergunning aanvraagt.

Hebt u een asielvergunning? Ga naar de pagina Asiel onbepaalde tijd  in Nederland aanvragen.
Bent u (ex-) geprivilegieerde? Ga naar de pagina Verblijfsvergunning onbepaalde tijd voor (ex-)geprivilegieerde en familieleden.

Hebt u een asielvergunning? Ga naar de pagina Asiel onbepaalde tijd  in Nederland aanvragen.
Bent u (ex-) geprivilegieerde? Ga naar de pagina Verblijfsvergunning onbepaalde tijd voor (ex-)geprivilegieerde en familieleden.

Voorwaarden

Voor de verblijfsvergunning voor onbepaalde tijd gelden de volgende voorwaarden:

 • U voldoet aan de algemene voorwaarden die voor iedereen gelden
 • U hebt al minimaal 5 jaar achter elkaar een geldige Nederlandse verblijfsvergunning. Er zijn uitzonderingen op de 5-jaartermijn bij onbepaalde tijd.
 • Alleen de jaren vanaf de leeftijd van 8 jaar tellen mee voor de 5-jaartermijn. Kinderen kunnen pas onbepaalde tijd aanvragen als zij minimaal 13 jaar oud zijn en sinds hun 8e jaar een geldige verblijfsvergunning hebben.
 • In die 5 jaar hebt u al die tijd uw hoofdverblijf in Nederland gehad.
 • U hebt altijd op tijd uw verblijfsvergunning verlengd.
 • U hebt altijd voldaan aan de voorwaarden van uw verblijfsvergunning. En u voldoet nu nog steeds aan die voorwaarden.
 • U hebt nu een geldige verblijfsvergunning voor een niet-tijdelijk verblijfsdoel.
 • U hebt bij de aanvraag van uw huidige verblijfsvergunning geen onjuiste informatie gegeven of informatie achtergehouden. Met de juiste of volledige informatie zou uw aanvraag zijn afgewezen.
 • U voldoet aan de inkomenseisen.
 • U staat ingeschreven in de Basisregistratie Personen (BRP). Dit is het bevolkingsregister van de gemeente waar u woont.
 • U hebt het inburgeringsexamen gehaald op minimaal niveau A2. Of u hebt vrijstelling van het inburgeringsexamen. Lees meer over inburgering en verblijfsvergunning onbepaalde tijd.

Bent u meerderjarig en in Nederland geboren? Of was u jonger dan 3 jaar toen u in Nederland kwam wonen? En hebt vanaf toen altijd in Nederland gewoond? Dan kan de IND uw aanvraag alleen afwijzen als u een gevaar bent voor de openbare orde of nationale veiligheid.

Verblijfsvergunning als EU-langdurig ingezetene

Vraagt u een verblijfsvergunning voor onbepaalde tijd aan? Dan kijkt de IND eerst of u voldoet aan de voorwaarden van de verblijfsvergunning EU-langdurig ingezetene. Hier hoeft u zelf niets voor te doen.

Met de verblijfsvergunning EU-langdurig ingezetene kunt u makkelijker een verblijfsvergunning aanvragen in een ander EU-land. U moet dan wel voldoen aan de voorwaarden van die verblijfsvergunning in dat EU-land. 

Bekijk het overzicht van EU-landen met een verblijfsvergunning EU-langdurig ingezetene.

Procedure en kosten

De aanvraagprocedure van de verblijfsvergunning bestaat uit de volgende stappen:

Alles uitklappen Alles inklappen
 • 1. Voorwaarden controleren open minus
 • 1. Voorwaarden controleren open minus
 • 2. Documenten verzamelen open minus
 • 2. Documenten verzamelen open minus
 • 3. Aanvraag doen open minus
 • 4. Kosten betalen open minus
 • 5. Beslissing aanvraag afwachten open minus
 • 6. Beslissing aanvraag open minus
 • 7. Verblijfsvergunning ophalen open minus

Aanvraagformulieren

U kunt deze aanvraag online doen. U hebt hiervoor DigiD met sms-controle en internetbankieren (iDEAL).

Online aanvraagformulier aanvraag regulier onbepaalde tijd of EU-langdurig ingezetene

Ga naar formulier chevron-right U hebt hiervoor DigiD nodig

Schriftelijke formulieren

Download het schriftelijke formulier als u de aanvraag liever met de hand invult en per post verstuurt.

De verblijfsvergunning

Wat u nog meer moet weten over de verblijfsvergunning:

Werken met het verblijfsdocument

Met een verblijfsvergunning voor onbepaalde tijd mag u vrij werken in Nederland. Uw werkgever heeft geen tewerkstellingsvergunning (TWV) nodig. Op de achterkant van de verblijfsvergunning staat ‘Arbeid vrij toegestaan, TWV niet vereist’.

Wettelijke plichten

U hebt een informatieplicht. Dat betekent dat u veranderingen in uw situatie moet doorgeven aan de IND. Lees meer over uw informatieplicht op de pagina Plichten vreemdeling en referent familielid.

De IND controleert of u zich houdt aan uw plichten. Doet u dat niet? Dan kunt u een bestuurlijke boete  krijgen.

Geldigheid verblijfsvergunning

Een verblijfsvergunning voor onbepaalde tijd heeft geen einddatum. Het verblijfsdocument is 5 jaar geldig en kunt u elke 5 jaar vernieuwen.

Vervolgaanvragen

Vervangen verblijfsverblijfsdocument

Is de verblijfsvergunning beschadigd, kwijt of gestolen? Laat dan de verblijfsvergunning vervangen. Ga naar de pagina Verblijfsvergunning beschadigd of gegevens aanpassen of Verblijfsvergunning kwijt of gestolen.

Vernieuwen verblijfsdocument 

Verloopt het verblijfsdocument bijna? Dan kunt u het verblijfsdocument vernieuwen.