Aanvragen verblijfsvergunning onderzoeker (richtlijn (EU) 2016/801)

Laatste update: 1 juli 2022

Met een verblijfsvergunning voor onderzoeker volgens richtlijn (EU) 2016/801 kan een onderzoeker in Nederland wonen en werken als onderzoeker. U leest op deze pagina de voorwaarden. En hoe u de verblijfsvergunning aanvraagt.

Voor wie is de aanvraag onderzoeker volgens richtlijn (EU) 2016/801?

Een verblijfsvergunning onderzoeker volgens richtlijn (EU) 2016/801 is een werk- en verblijfsvergunning voor onderzoekers met een nationaliteit van een land buiten de EU, EER of Zwitserland. De informatie op deze pagina geldt in deze situaties:

 • U woont buiten de EU, EER of Zwitserland. Lees welke landen bij de EU en EER horen. En u gaat onderzoek doen in Nederland. U vraagt voor het eerst een verblijfsvergunning aan als onderzoeker. Voor uw onderzoek moet u later ook in 1 of meer andere landen van de Europese Unie (EU) onderzoek doen.
 • U hebt in een ander EU-land een verblijfsvergunning als onderzoeker volgens richtlijn (EU) 2016/801. U komt voor intra EU-mobiliteit langer dan 180 dagen onderzoek doen in Nederland. Dit heet langetermijnmobiliteit.
 • U werkt bij een onderzoeksinstelling. U neemt een onderzoeker volgens richtlijn (EU) 2016/801 aan.

Intra EU-mobiliteit voor minder dan 180 dagen

Komt u voor intra EU-mobiliteit korter dan 180 dagen onderzoek doen in Nederland? Dit is kortetermijnmobiliteit. U vindt de informatie voor kortetermijnmobiliteit op een andere pagina. Lees meer over kortetermijnmobiliteit onderzoek richtlijn (EU) 2016/801.

Onderzoeksinstelling is erkend referent

Neemt u een buitenlandse onderzoeker aan? Dan bent u de referent voor deze onderzoeker. Voor de verblijfsvergunning onderzoeker volgens richtlijn 2016/801 moet u zich laten erkennen als referent bij de IND. Erkend referenten kunnen sneller en eenvoudiger een verblijfsvergunning aanvragen voor een werknemer. En een aanvraag doen voor gezinsleden van een werknemer. Lees meer over erkenning als referent aanvragen bij de IND.

Machtiging tot voorlopig verblijf (mvv)

Om naar Nederland te reizen heeft de onderzoeker een visum nodig. Dit visum heet een machtiging tot voorlopig verblijf (mvv). In sommige situaties is geen mvv nodig. Bijvoorbeeld als de onderzoeker komt voor langetermijnmobiliteit. Lees meer over de machtiging tot voorlopig verblijf (mvv).

Algemene voorwaarden voor een verblijfsvergunning

Voorwaarden onderzoeker

Voor de verblijfsvergunning onderzoeker volgens richtlijn (EU) 2016/801 gelden daarnaast deze voorwaarden:

 • De onderzoeker gaat werken als:
  • Betaalde onderzoeker.
  • Onbetaalde onderzoeker met een beurs.
  • Promovendus.
 • De onderzoeker gaat onderzoek doen bij een onderzoeksinstelling in Nederland. Deze onderzoeksinstelling is door de IND erkend als referent. Wilt u weten of een onderzoeksinstelling erkend is als referent? Bekijk dan het openbaar register van erkende referenten.
 • De onderzoeker heeft een diploma gehaald in het hoger onderwijs. Dit diploma geeft toegang tot het doctoraatprogramma. De onderzoeksinstelling bepaalt of het diploma passend is. Heeft de onderzoeker geen passend diploma? Dan verklaart de onderzoeksinstelling dat de onderzoeker heeft aangetoond dat hij of zij het juiste niveau heeft.
 • De onderzoeksinstelling heeft het onderzoeksproject goedgekeurd. De onderzoeksinstelling heeft gekeken naar:
  • Het doel van het onderzoek.
  • De duur van het onderzoek.
  • Hoeveel geld nodig is om het onderzoek te doen.
 • De onderzoeker heeft een arbeidsovereenkomst of gastovereenkomst met de onderzoeksinstelling. In de gastovereenkomst staat:
  • Titel of doel van het onderzoek;
  • Verklaring van de onderzoeker dat hij of zij probeert het onderzoek helemaal uit te voeren.
  • Verklaring van de onderzoeksinstelling dat zij de onderzoeker ontvangt met het doel het onderzoek af te ronden.
  • Begindatum en einddatum van het onderzoek. Of een inschatting van de tijd die het onderzoek duurt.
  • Informatie over voorgenomen mobiliteit in 1 of meerder andere EU-landen.
  • Informatie over de rechtsbetrekking tussen de onderzoeksinstelling en de onderzoeker.
  • Informatie over de arbeidsvoorwaarden van de onderzoeker.
 • De onderzoeker gaat voldoende inkomen verdienen. Krijgt de onderzoeker geen loon van de onderzoeksinstelling? Dan moet de onderzoeker ander inkomen hebben. Bijvoorbeeld een beurs, stipendium of sponsorgelden. Of voldoende geld op zijn of haar bankrekening voor de periode in Nederland. Bekijk de inkomenseis aanvraag verblijfsvergunning onderzoeker.
 • De onderzoeker die gaat werken in de individuele gezondheidszorg moet in het BIG-register staan.

Extra voorwaarden langetermijnmobiliteit

Als de onderzoeker komt voor langetermijnmobiliteit gelden ook nog deze voorwaarden:

 • De onderzoeker gaat langer dan 180 dagen onderzoek doen in Nederland.
 • De onderzoeker heeft een verblijfsvergunning voor onderzoek volgens richtlijn (EU) 2016/801 in een ander EU-land. Deze verblijfsvergunning is geldig voor de hele periode dat de onderzoeker in Nederland is.
 • Uit het onderzoeksprogramma blijkt dat onderzoek in 1 of meer andere EU-landen nodig is.

Turkse burgers en hun gezinsleden

Lees welke andere voorwaarden mogelijk gelden voor Turkse burgers en hun gezinsleden.

Documenten die u nodig hebt

U laat met documenten zien dat u voldoet aan de voorwaarden voor de verblijfsvergunning onderzoeker volgens richtlijn (EU) 2016/801. Voor de aanvraag onderzoeker volgens richtlijn (EU) 2016/801 zijn deze documenten nodig:

 • Kopie van de pagina waarop de persoonsgegevens en de geldigheidsduur van het paspoort staan.
 • Gastovereenkomst of aanstellingsbesluit tussen de onderzoeker en de onderzoeksinstelling.
 • Kopie van diploma van hoger onderwijs.
 • Documenten over het inkomen van de onderzoeker. Bijvoorbeeld loonstroken. Wordt u niet betaald door de onderzoeksinstelling? Dan een toekenning van een beurs of stipendium. Of een document dat u sponsorgeld krijgt. Of een afschrift van een bankrekening met de naam van de onderzoeker, waar voldoende geld op staat.
 • De bijlage Antecedentenverklaring. Deze bijlage zit bij het aanvraagformulier. De onderzoeker vult de Antecedentenverklaring helemaal in en zet een handtekening.
 • De onderzoeksinstelling vult de bijlage Automatische incasso in en ondertekend deze. Deze bijlage zit bij het aanvraagformulier.

Extra documenten langetermijnmobiliteit

Als de onderzoeker komt voor langetermijnmobiliteit ook het volgende document:

 • Kopie van de voor- en achterkant van de verblijfsvergunning voor onderzoek van het andere EU-land.
 • Document dat laat zien hoe lang de onderzoeker in Nederland onderzoek gaat doen.

Legalisatie en vertaling van officiële buitenlandse documenten

Officiële buitenlandse documenten moet u laten legaliseren en vertalen naar het Nederlands, Engels, Frans of Duits. Lees meer over het legaliseren en vertalen van buitenlandse documenten.

Aanvraagformulieren

Alleen de onderzoeksinstelling kan de verblijfsvergunning aanvragen. De onderzoeksinstelling vraagt de mvv en de verblijfsvergunning in één keer aan voor de onderzoeker. Dit kan online of schriftelijk.

Online aanvraagformulier

Voor het online aanvraagformulier gaat de onderzoeksinstelling naar Portaal Zakelijk. Lees meer over Portaal Zakelijk en log in. Ook voor de gezinsleden van de onderzoeker kan de onderzoeksinstelling het aanvraagformulier vinden in Portaal Zakelijk.

Schriftelijk aanvraagformulier

De onderzoeksinstelling kan de aanvraag ook schriftelijk doen.

Zo werkt de schriftelijke aanvraag

 1. Download en print het formulier.
 2. Vul het formulier in. En de bijlagen die gelden voor uw situatie.
 3. Doe het aanvraagformulier, de bijlagen en de documenten in 1 envelop. Stuur nooit originele documenten naar de IND.
 4. Maak kopieën die goed te lezen zijn.
 5. Stuur de aanvraag naar de IND. Het adres staat in het aanvraagformulier.

Kosten aanvraag 

De onderzoeksinstelling betaalt de kosten van de aanvraag (leges) met een automatische incasso. De aanvraag voor een verblijfsvergunning als onderzoeker volgens richtlijn (EU) 2016/801 kost € 207,00.

Beslissing op uw aanvraag

De IND heeft 60 dagen de tijd om te beslissen op de aanvraag. Die periode heet de beslistermijn. Deze termijn staat in de wet. De onderzoeksinstelling krijgt een brief waarin staat voor welke datum de IND beslist op de aanvraag.

Aanvraag door erkende referenten: beslissing binnen 2 weken

De IND probeert de aanvraag van een erkende referent binnen 2 weken te behandelen. De aanvraag moet dan wel helemaal compleet zijn.

Volg uw aanvraag online

Bezwaar maken tegen de beslissing

De onderzoeksinstelling kan binnen 4 weken bezwaar maken tegen de beslissing. In de brief met de beslissing staat hoe dit moet. Lees meer over bezwaar maken en in beroep gaan tegen een beslissing van de IND.

Als de IND te laat beslist

Is de beslistermijn van de aanvraag voorbij? En hebt u nog geen beslissing van ons gekregen? Lees wat u kunt doen als de IND te laat is met beslissen.

Geldigheid verblijfsvergunning onderzoeker richtlijn (EU) 2016/801

De verblijfsvergunning is net zo lang geldig als het arbeidscontract. Maar de vergunning is maximaal 5 jaar geldig.

Komt u voor langetermijnmobiliteit? Dan is de verblijfsvergunning geldig voor de duur van de gastovereenkomst met de onderzoeksinstelling in Nederland.

Werken in Nederland als onderzoeker volgens richtlijn (EU) 2016/801

Met deze verblijfsvergunning mag de onderzoeker zonder tewerkstellingsvergunning (twv) werken. Op de achterkant van het verblijfsdocument staat 'arbeid vrij toegestaan. TWV niet vereist'. Wel moet de onderzoeker blijven voldoen aan de voorwaarden van de verblijfsvergunning onderzoeker richtlijn (EU) 2016/801.

Wettelijke plichten

Er zijn een aantal wettelijke plichten waaraan de werknemer en werkgever zich moeten houden.

Intra EU-mobiliteit: onderzoek doen in een ander EU-land

Is Nederland het eerste land waar u een verblijfsvergunning als onderzoeker hebt? Dan kunt u ook tijdelijk onderzoek doen in een ander EU-land. Dit heet intra EU-mobiliteit. Er zijn 2 vormen van intra EU-mobiliteit:

 1. Kortetermijnmobiliteit voor een onderzoek van maximaal 180 dagen in een ander EU-land. U hoeft géén verblijfsvergunning aan te vragen in het EU-land.
 2. Langetermijnmobiliteit voor een onderzoek langer dan 180 dagen in een ander EU-land. U moet hiervoor een aparte verblijfsvergunning aanvragen in het andere land.

Neem voor meer informatie contact op met de immigratiedienst in het land waar u tijdelijk onderzoek wilt doen.

Denemarken en Ierland doen niet mee. U kunt dus niet naar deze 2 landen voor onderzoek volgens richtlijn (EU) 2016/801.

Onderzoeksinstelling meldt onderzoek in een ander EU-land

Gaat de onderzoeker gebruikmaken van intra EU-mobiliteit? Dan moet de onderzoeksinstelling in Nederland dit melden bij de IND. Dit moet uiterlijk 4 weken voor ingang van de mobiliteit. De onderzoeker gebruikt hiervoor het 

.
Your Europe