• Home
 • Verblijfsvergunning EU-VK handelsakkoord aanvragen

Verblijfsvergunning EU-VK handelsakkoord aanvragen

U wilt een verblijfsvergunning in Nederland aanvragen volgens het EU-Handelsakkoord met het Verenigd Koninkrijk (VK). U bent Brits beoefenaar van een vrij beroep (zelfstandig dienstverlener of independent professional). Of Brits dienstverlener op contractbasis (contractual service supplier). Lees over de voorwaarden en hoe u de verblijfsvergunning aanvraagt.


Op deze pagina


Voorwaarden 

U moet een verblijfsvergunning aanvragen als u langer dan 3 maanden in Nederland wilt wonen. Voor een aanvraag voor een verblijfsvergunning gelden algemene voorwaarden. Daarnaast gelden de volgende voorwaarden:

Beoefenaar vrij beroep (zelfstandig dienstverlener)

 • U bent in het VK gevestigd als zelfstandig dienstverlener (independent professional).
 • U hebt in Nederland geen vestiging als zelfstandig dienstverlener.
 • U hebt een contract voor dienstverlening afgesloten voor maximaal 12 maanden.
 • U moet tijdelijk in Nederland zijn om uw diensten te leveren.
 • U levert diensten in een sector die is genoemd in bijlage 22 bij het handelsakkoord (EU-website). 
 • Uw contract is anders dan via een agentschap voor arbeidsbemiddeling en personeelsvoorziening afgesloten.
 • Uw inkomen als dienstverlener in Nederland is minimaal 70% van het wettelijk bruto minimumloon per maand. Op de website van de Rijksoverheid leest u hoe hoog het Nederlandse minimumloon is
 • U levert uw diensten direct aan de opdrachtgever in Nederland.
 • U hebt een diploma van een universiteit/HBO als u de aanvraag doet. Of een bewijs dat uw kennis op hetzelfde niveau is. 
 • U voldoet aan de eisen in de wet (beroepskwalificaties) om uw diensten in Nederland uit te voeren.
 • U hebt minimaal 6 jaar ervaring in de sector die in uw contract voor dienstverlening staat. Uw ervaring is opgebouwd vanaf de leeftijd van 18 jaar. Dit geldt op het moment dat u de aanvraag doet.

Dienstverlener op contractbasis

 • U werkt in loondienst bij een werkgever die in het VK is gevestigd.
 • Uw werkgever heeft geen vestiging in Nederland. 
 • Uw werkgever heeft een contract voor dienstverlening afgesloten voor maximaal 12 maanden.
 • U moet tijdelijk in Nederland zijn om uw diensten te leveren.
 • U levert diensten in een sector die is genoemd in bijlage 22 bij het handelsakkoord (EU-website). 
 • U hebt direct voor de aanvraag minimaal 1 jaar hetzelfde soort diensten geleverd voor uw werkgever.
 • Uw contract is anders dan via een agentschap voor arbeidsbemiddeling en personeelsvoorziening afgesloten
 • U gaat een marktconform inkomen verdienen. Salariscriteria voor een kennismigrant zijn in ieder geval marktconform.  
 • U ontvangt geen ander inkomen in Nederland.
 • U levert uw diensten direct aan de opdrachtgever in Nederland. 
 • U hebt een diploma van een universiteit/HBO als u de aanvraag doet. Of een bewijs dat uw kennis op hetzelfde niveau is. 
 • U hebt minimaal 3 jaar ervaring in de sector die in uw contract voor dienstverlening staat. Uw ervaring is opgebouwd vanaf de leeftijd van 18 jaar. Dit geldt op het moment dat u de aanvraag doet.

Procedure en kosten

U vraagt een gecombineerde vergunning verblijf en arbeid (GVVA) ‘Arbeid in loondienst’ aan bij de IND. De opdrachtgever van een dienstverlener kan ook de aanvraag doen. De GVVA combineert een verblijfsvergunning en een tewerkstellingsvergunning (TWV of werkvergunning). De GVVA-procedure geldt totdat Nederland de EU-Handels- en Samenwerkingsovereenkomst met het VK heeft verwerkt in nationale regels.

Advies UWV

De IND vraagt tijdens de procedure aan UWV of en onder welke voorwaarden u in Nederland mag werken. U hoeft daar niets voor te doen. UWV geeft de IND advies volgens de regels van de Wet arbeid vreemdelingen (Wav). De IND neemt een beslissing met het advies van UWV.  De aanvraagprocedure van de GVVA bestaat uit de volgende stappen:

Stap 1. Voorwaarden controleren

Controleer of u voldoet aan de voorwaarden.

Verblijf korter dan 3 maanden

U hebt geen GVVA nodig. In de meeste gevallen is een TWV nodig. Uw opdrachtgever vraagt een TWV aan bij het UWV. Lees meer informatie op www.werk.nl.

Stap 2. Documenten verzamelen

Voor de aanvraag hebt u documenten nodig. Bij Documenten meesturen staat welke documenten u nodig hebt. Verzamel alle documenten voordat u de aanvraag doet. 

Laat officiële buitenlandse documenten legaliseren en vertalen naar het Nederlands, Engels, Frans of Duits.

Stap 3. Aanvraag doen

Als VK-onderdaan reist u naar Nederland in uw vrije termijn. Dit betekent dat u geen visum nodig hebt om Nederland in te reizen. Vervolgens hebt u 3 maanden de tijd om in Nederland de verblijfsvergunning aan te vragen. 

U kunt de aanvraag alleen schriftelijk per post doen. U bent:
- de dienstverlener zelf; of
- de opdrachtgever: erkend referent of referent.

Biometrie afnemen

De IND heeft biometrische gegevens (pasfoto, vingerafdrukken en handtekening) voor de verblijfsvergunning nodig. In het schriftelijke aanvraagformulier staat wat u moet doen en hoe wij biometrische gegevens afnemen. 

Stap 4. Kosten betalen

De aanvraag kost € 345. Lees meer informatie over kosten van een aanvraag

U krijgt een brief waarin staat hoe u kunt betalen. 

Stap 5. Beslissing aanvraag afwachten

De IND moet binnen een beslistermijn van 90 dagen een beslissing moet nemen. UWV heeft voor de adviesprocedure een termijn van 5 weken. Dit staat in de wet. Maar, de IND probeert binnen 7 weken een beslissing op de aanvraag te nemen. 
Heeft UWV meer informatie nodig? Dan neemt UWV rechtstreeks contact op met de opdrachtgever in Nederland. 

We kunnen de beslistermijn verlengen als de beslissing meer tijd kost. Bijvoorbeeld als de aanvraag niet compleet is. U krijgt dan een brief.

Volg de aanvraag in Mijn IND als u dienstverlener bent.

Stap 6. Beslissing aanvraag

De beslissing staat in een brief. De beslissing is positief of negatief.

 • Positieve beslissing: U krijgt een verblijfsvergunning. En een aanvullend document over uw opdrachtgever en de voorwaarden om te mogen werken. Uw opdrachtgever in Nederland krijgt een kopie van het aanvullende document.
 • Negatieve beslissing: U krijgt geen verblijfsvergunning. U kunt tegen deze beslissing bezwaar maken. Uw werkgever kan dat ook doen. 

Stap 7. Verblijfsvergunning ophalen

U krijgt een brief als de GVVA klaarligt bij het IND-loket. Ophalen kan alleen op afspraak. 

Aanvraagformulieren en documenten

U doet de aanvraag door ons schriftelijke aanvraagformulier GVVA te gebruiken. Er zijn verschillende soorten. Wie de aanvrager is, bepaalt welk aanvraagformulier moet worden gebruikt:

Documenten meesturen

Voor uw aanvraag moet u deze documenten opsturen:


De verblijfsvergunning

Dit mag u met een Nederlandse verblijfsvergunning:

 • In Nederland wonen zolang de verblijfsvergunning geldig is. Wel moet u tijdens de hele periode aan alle voorwaarden blijven voldoen.
 • In Nederland werken. Op de verblijfsvergunning staat 'Arbeid toegestaan conform aanvullend document'. 
 • U mag zich identificeren met de verblijfsvergunning. Want een verblijfvergunning is een geldig identiteitsbewijs.
 • U mag naar andere Schengenlanden reizen. Dit mag maximaal 90 dagen in een periode van 180 dagen. Bijvoorbeeld voor een vakantie. Neem dan in ieder geval uw paspoort en de verblijfsvergunning mee. Lees meer informatie over reizen in Schengenlanden.

Geldigheid verblijfsvergunning

Uw verblijfsvergunning is maximaal 1 jaar geldig. U kunt deze vergunning niet verlengen.

Wettelijke plichten

Dit moet u doen als u een Nederlandse verblijfsvergunning hebt:

Informatieplicht en plichten voor (erkend) referent

Als dienstverlener hebt u een informatieplicht. Dat betekent dat u veranderingen in uw situatie moet doorgeven aan de IND. Lees meer over de  informatieplicht

Uw opdrachtgever heeft als referent een informatieplicht en een administratieplicht. Een erkende referent heeft ook een zorgplicht. Doet u als (erkend) referent de aanvraag? Dan gelden ook de plichten voor een (erkend) referent arbeid

De IND controleert of u zich houdt aan uw plichten. Doet u dat niet? Dan kunt u een bestuurlijke boete krijgen. Lees meer over toezicht en sancties bij overtreding van plichten.

Inschrijving bij de gemeente

Als u langer dan 4 maanden in Nederland gaat blijven, dan moet u zich inschrijven in de Basisregistratie Personen (BRP)  in de gemeente waar u gaat wonen. Lees meer over de BRP op Rijksoverheid.nl.

Voor de inschrijving bij de gemeente hebt u een originele, gelegaliseerde en mogelijk vertaalde geboorteakte nodig. Neem deze daarom mee als u naar Nederland reist.

Zorgverzekering afsluiten

Iedereen die in Nederland woont, moet een zorgverzekering afsluiten binnen 4 maanden na aankomst in Nederland.

Vervolgaanvragen

Vervangen verblijfsvergunning

Is de verblijfsvergunning beschadigd, kwijt of gestolen? Laat dan de verblijfsvergunning vervangen.