Veelgestelde vragen

​Op deze pagina vindt u per thema een aantal veelgestelde vragen.

Meest gestelde vragen
Hoe ver is de IND met mijn aanvraag?

​De IND doet geen uitspraken over de stand van zaken zolang er nog geen beslissing is genomen op uw aanvraag. In de meeste gevallen geldt er een (wettelijke) beslistermijn. De IND mag die gehele termijn gebruiken om uw aanvraag te behandelen.

Het heeft geen zin om de IND te bellen, mailen of het loket te bezoeken om te vragen naar de status van uw aanvraag als de beslistermijn nog niet voorbij is. De IND kan u geen informatie geven over de status van uw aanvraag.

Ik wil een IND-loket bezoeken. Moet ik een afspraak maken?

​Ja, u kunt alleen een IND-loket bezoeken als u een afspraak hebt gemaakt.
Voor een aantal producten en diensten moet u online een afspraak maken.

Ik heb een aanvraag ingediend. Wanneer moet ik mijn biometrie laten afnemen?

​Als u (of uw referent) een aanvraag heeft ingediend, stuurt de IND u een ontvangstbevestiging. Als u deze brief heeft ontvangen, maakt u binnen 2 weken online een afspraak voor het afnemen van uw biometrie (vingerafdrukken, foto en handtekening). De IND heeft deze gegevens nodig om uw verblijfsdocument te kunnen maken.

Hoe kan ik de medewerker bereiken die mijn aanvraag behandelt?

Als u informatie wilt over uw aanvraag (voorwaarden, benodigde documenten, beslistermijn, vragen over correspondentie) raden wij u eerst aan om onze website te raadplegen. Als u aanvullende vragen hebt, belt u ons algemene informatienummer 0880 - 430 430 (lokaal tarief, ma-vr van 9:00 tot 17:00). Hebt u een brief ontvangen van de medewerker die uw aanvraag behandelt? Dan kunt u met specifieke vragen over uw lopende procedure direct contact opnemen met deze medewerker. Bijvoorbeeld wanneer u bepaalde documenten niet tijdig kunt inleveren. U vindt het telefoonnummer van de behandelend medewerker in deze brieven onder het kopje ‘Contactpersoon’.

Heeft de IND mijn aanvraag ontvangen?

​Als u een aanvraag naar de IND hebt gestuurd, dan krijgt u een ontvangstbevestiging thuisgestuurd. Als u na 10 werkdagen nog geen bericht hebt ontvangen, dan kunt u telefonisch contact met ons opnemen op 0880 - 430 430 (lokaal tarief, ma-vr van 9:00 tot 17:00). Als u eerder belt is de kans groot dat uw aanvraagformulier nog niet verwerkt is en we daarom nog niet kunnen bevestigen of uw aanvraag is ontvangen.

Ik wil reizen, maar ik heb geen paspoort. Wat moet ik doen?

​Hebt u een geldige verblijfsvergunning? Dan kunt u in sommige gevallen een vreemdelingenpaspoort krijgen. Bijvoorbeeld wanneer u van uw eigen land geen reisdocument kunt krijgen. U kunt met het vreemdelingenpaspoort reizen naar alle landen, behalve uw land van herkomst. Voor veel landen hebt u nog wel een visum nodig. Het paspoort vraagt u aan bij uw gemeente.

Kan ik met een geldige Nederlandse verblijfsvergunning in Europa reizen zonder visum?

​U kunt met uw Nederlandse verblijfsvergunning maximaal 90 dagen per 180 dagen zonder visum in een ander Schengenland verblijven. U hebt daarvoor geen apart visum nodig. U moet wel uw paspoort en uw geldige verblijfsvergunning bij u hebben. Uw verblijfsvergunning moet de hele reis geldig zijn. Verloopt uw verblijfsvergunning tijdens uw reis? Vraag dan een terugkeervisum aan voordat u vertrekt.

Reist u naar een ander land dan een Schengenland? Informeer dan bij de ambassade of het consulaat van het land waar u heen gaat of u een visum nodig hebt.

Algemeen
Wat is het V-nummer?

​Het V-nummer staat voor vreemdelingennummer. Dit nummer wordt toegekend aan iedere niet-Nederlandse persoon die een aanvraag voor een verblijfsvergunning start. Het nummer staat vermeld in de brieven van de IND. Ook staat het nummer op de achterkant van de verblijsvergunning.

Wat is het burgerservicenummer (BSN)?

​Het burgerservicenummer (BSN) is een eigen persoonsnummer voor contact met de overheid. U krijgt een BSN als u zich inschrijft bij de gemeente in de Basisregistratie Personen (BRP).

Kan ik online een afspraak maken voor een bezoek aan een IND-loket?

Ja, u kunt online een afspraak maken voor de volgende producten en diensten:

 • Het afnemen van biometrie.
 • Het ophalen van een verblijfsdocument.
 • Het aanvragen van een sticker verblijfsaantekening.
 • Het aanvragen van een terugkeervisum.
 • Het afnemen van DNA voor onderzoek..
Ik ga verhuizen. Hoe moet ik een adreswijziging doorgeven?

Als u bij de gemeente op tijd hebt gemeld dat u gaat verhuizen, is het niet nodig dit te melden aan de IND. Op tijd is voor uw verhuizing of binnen 4 weken na uw verhuizing. De IND is dan al namelijk al op de hoogte van uw verhuizing.

Bent u te laat met de melding, gebruik dan het Meldingsformulier vreemdeling.

Voor mijn verblijfsdocument zijn een pasfoto, vingerafdrukken en een handtekening nodig (biometrie). Hoe doe ik dit?

​Dit hangt af van uw leeftijd, nationaliteit en of u al in Nederland bent.

EU/EER-onderdanen en Zwitsers hoeven geen biometrische gegevens af te staan. Vraagt u een verblijfsdocument aan dan hebben wij wel een pasfoto nodig. Hiervoor kunt u de Bijlage fotokaart gebruiken.

Bent u nog in het buitenland en vraagt u een mvv aan? Er wordt biometrie afgenomen bij de Nederlandse ambassade. Hebt u geen mvv nodig en heeft uw referent in Nederland de aanvraag ingediend? U moet bij aankomst in Nederland eerst biometrie afstaan bij het IND-loket. Meer informatie leest u op de pagina Afspraak afnemen biometrie.

Voor kinderen gelden dezelfde regels, alleen kinderen onder de 6 jaar hoeven geen vingerafdrukken af te staan.

Hoelang mag ik met mijn geldige verblijfsvergunning buiten Nederland verblijven?

​U mag uw hoofdverblijf niet verplaatsen. Hoe lang u buiten Nederland mag verblijven, hangt af van uw verblijfsvergunning. Lees hoe lang u buiten Nederland mag verblijven met uw type verblijfsvergunning.

Moet ik in Nederland verzekerd zijn tegen ziektekosten?

​Net als iedereen in Nederland moet u zich verzekeren tegen ziektekosten.

Mijn verblijfsvergunning is afgelopen, wanneer mag ik het Schengengebied/Nederland weer in voor een kort bezoek?

​Voor afloop van de verblijfsvergunning moet u Nederland verlaten. Maar als u meteen daarna kort in het Schengengebied wilt zijn dan kan dit in één van de volgende situaties:

 • U bent visumplichtig
  Als u visumplichtig bent, dan moet u eerst het Schengengebied verlaten en een visum kort verblijf aanvragen. Als u een visum hebt mag u terugkomen naar het Schengengebied.
 • U bent niet-visumplichtig
  Als u niet-visumplichtig bent, dan kunt u gebruik maken van uw vrije termijn. Als u kort in Nederland wilt zijn dan moet u eerst het Schengengebied verlaten. U kunt daarna meteen weer Nederland inreizen. Als u kort in een ander Schengenland wilt zijn, dan hoeft u niet eerst het Schengengebied te verlaten. Neem eerst contact op met de autoriteiten van het land dat u wilt bezoeken.
Kan ik huur-, zorg-, kinderopvangtoeslag en kindgebonden budget aanvragen?

​Een aanvraag voor huur-, zorg-, kinderopvangtoeslag en kindgebonden budget heeft geen gevolgen voor het verblijfsrecht. De Belastingdienst bepaalt of u recht hebt op een toeslag. U moet dit zelf navragen bij de Belastingdienst.

Let op! Een aanvraag om een uitkering uit algemene middelen zoals bijstand kan gevolgen hebben voor uw verblijfsrecht.

Ik ben mijn beschikking kwijt. Kan ik een nieuwe krijgen?

​U kunt een beschikking schriftelijk opvragen. Hiervoor doet u een AVG-verzoek (Algemene Verordening Gegevensbescherming). De IND heeft de volgende informatie en documenten nodig:

 • Uw persoonlijke gegevens.
 • Uw handtekening
 • Een kopie van 1 van de volgende identiteitsbewijzen:
  • de pagina's met identiteitsgegevens van uw geldig paspoort.
  • de voor- en achterkant van uw geldige identiteitskart of uw verblijfsvergunning.

U kunt iemand machtigen om voor u het AVG-verzoek te doen. Stuur in dat geval ook de machtiging mee.

U stuurt het verzoek naar:

Immigratie- en Naturalisatiedienst
Postbus 16
9560 AA Ter Apel

U krijgt binnen 6 weken (wettelijke termijn) een reactie.

Ik wil de kosten van de aanvraag betalen, maar ik ben de brief kwijt. Welk betalingskenmerk moet ik gebruiken?

​U kunt het betalingskenmerk uit de brief opvragen bij de IND. Dit kan alleen telefonisch. Bel hiervoor + 31 (0)88 - 043 0430 (normaal tarief).

Kan ik de kosten van de aanvraag in termijnen betalen?

​Nee, dit is niet mogelijk. Uw aanvraag wordt namelijk pas behandeld als u de volledige kosten van de aanvraag hebt betaald.

Ik ben failliet/ik zit in de schuldsanering. Moet ik toch de kosten van de aanvraag betalen?

​Ook als u failliet bent verklaard of in de schuldsanering zit, moet u betalen. Uw aanvraag wordt pas behandeld als u de kosten van de aanvraag hebt betaald.

Kan ik de kosten van de aanvraag van een buitenlandse rekening overmaken naar de IND?

​Ja, dit is mogelijk. U kunt vanuit uw rekening in het buitenland leges overmaken naar de rekening van de IND.

Erkenning als referent
Kan ik voor de verschillende bedrijfsonderdelen of faculteiten binnen mijn bedrijf of onderwijsinstelling aparte erkenning aanvragen?

​Ja, dat kan. Als u per bedrijfsonderdeel, vestiging of faculteit erkenning wilt aanvragen, moet u voor elke vestiging, bedrijfsonderdeel of faculteit een verzoek tot erkenning ondertekenen en indienen bij de IND.

Is erkenning van een referent gebonden aan een minimum aantal aanvragen per jaar?

​Nee, als erkende referent bent u niet verplicht een minimum aantal aanvragen dan wel een maximum aantal aanvragen per jaar in te dienen.
Wel kan uw erkenning worden ingetrokken als u 3 jaar of langer geen aanvragen hebt ingediend en u ook niet meer optreedt als referent voor vreemdelingen die al in Nederland zijn.

EU
Mag een EU/EER-onderdaan of Zwitser een uitkering uit algemene middelen zoals bijstand aanvragen?

​Een aanvraag om een uitkering uit algemene middelen zoals bijstand kan gevolgen hebben voor het verblijfsrecht. Bij EU/EER-onderdanen, Zwitsers en hun familieleden neemt het recht op algemene middelen toe met het aantal jaren dat u rechtmatig in Nederland verblijft. De IND beslist of een aanvraag voor bijstand of een ander algemeen middelen gevolgen heeft voor het verblijfsrecht. Als u 5 jaar achter elkaar in Nederland hebt gewoond, hebt u meestal volledig recht op algemene middelen.

Ben ik als Nederlander ook een gemeenschapsonderdaan?

Een Nederlander is een EU-onderdaan. Toch kan een Nederlander meestal geen rechten ontlenen aan het EU-recht.

In de volgende situaties kunt u als Nederlander geen rechten ontlenen aan het EU-recht:

 • U hebt nooit in een andere EU/EER-lidstaat of Zwitserland gewoond en nooit gebruik gemaakt van het EU-gemeenschapsrecht (recht van vrij verkeer).

 • U hebt, naast de Nederlandse, óók een andere EU/EER- of Zwitserse nationaliteit. Maar u hebt nooit in een andere EU/EER-lidstaat of Zwitserland gewoond en nooit gebruik gemaakt van het EU-gemeenschapsrecht (recht van vrij verkeer).

In de volgende situaties kunt u als Nederlander wel rechten ontlenen aan het EU-recht:

 • U hebt minimaal 3 maanden samen met uw familielid in een ander EU-lidstaat verbleven en daarmee gebruik gemaakt van het EU-gemeenschapsrecht (recht van vrij verkeer). U hebt verblijf gehad op grond van het EU-recht. 

 • U hebt, naast de Nederlandse, óók een andere EU/EER- of Zwitserse nationaliteit. En u hebt in een andere EU/EER-lidstaat of Zwitserland gewoond en daarmee gebruik gemaakt van het EU-gemeenschapsrecht (recht van vrij verkeer). Dit hoeft niet het land te zijn geweest waarvan hij mede de nationaliteit heeft.

 • U hebt via naturalisatie of optie de Nederlandse nationaliteit gekregen. Een van de volgende situaties geldt voor u:

  • U hebt als EU/EER-onderdaan of Zwitser  in Nederland verbleven en gebruik gemaakt van het EU-gemeenschapsrecht (recht van vrij verkeer). U hebt later de Nederlandse nationaliteit verkregen.

  • U bent in Nederland geboren als EU/EER-onderdaan of Zwitser en u hebt altijd in Nederland gewoond. U hebt later de Nederlandse nationaliteit verkregen.

  • U bent naar Nederland gekomen en u hebt later de Nederlandse nationaliteit verkregen. U behield uw oorspronkelijke nationaliteit. Na uw naturalisatie is het land van uw oorspronkelijke nationaliteit een EU/EER-lidstaat geworden.

Ik heb met mijn niet-EU partner in een ander EU-land gewoond. Ik ben zelf Nederlander. Kan mijn partner een vergunning vragen als familielid van een EU-onderdaan?

​Als u als Nederlander in een andere EU-lidstaat hebt gewoond, hebt u voldaan aan het EU-recht van vrij verkeer van personen. U kunt dan worden gezien als gemeenschapsonderdaan. Uw partner kan een verblijfsvergunning aanvragen als familielid van een EU-onderdaan als aan alle volgende voorwaarden is voldaan:

 • U hebt beiden daadwerkelijk gewoond in een andere EU-lidstaat.
 • U hebt de gehele periode dat u woonde in die andere lidstaat voldaan aan de voorwaarden voor het verblijf als EU-onderdaan of familielid van een EU-onderdaan. Dit betekent dat uw verblijfsrecht als EU-onderdaan of familielid van een EU-onderdaan niet is ingetrokken door bijvoorbeeld een beroep op algemene middelen.
 • U hebt minimaal 3 maanden aaneengesloten samengewoond in die andere lidstaat. 
Kan ik na de Brexit nog wel in Nederland blijven?

​Zolang de uittreding uit de EU nog niet officieel is, blijft Groot-Brittannië de regels van de EU naleven. Dit betekent dat Britten nog steeds EU-burgers zijn. Tot de datum van officiële uittreding verandert er dus niets voor u.

Of er na de uittreding iets verandert en wat er dan verandert voor Britten die wonen in een ander EU-land, is op dit moment onbekend. Dit is een onderwerp van de onderhandelingen over de uittreding.

Bent u al lang in Nederland en wilt u in Nederland blijven wonen, dan kunt u ervoor kiezen om Nederlander te worden door naturalisatie. Maar u kunt dan niet altijd uw Britse nationaliteit behouden. Soms kunt u ook Nederlander worden via optie. In dat geval kunt u meestal wel uw Britse nationaliteit behouden.

Meer informatie over Brexit:

Familie
Ik heb een contract dat geen 12 maanden meer geldig is. Kan ik daarmee mijn familielid naar Nederland laten komen?

​Als u een contract hebt dat geen 12 maanden geldig meer is, kan uw inkomen in sommige gevallen toch worden meegeteld.

Ik heb een uitzendbaan. Kan ik daarmee mijn familielid naar Nederland laten komen?

​Uitzendwerk kan in sommige gevallen toch worden meegeteld.

Mag ik mijn proeftijd meetellen voor een contract van 12 maanden?

Een proeftijd telt mee. Op het moment dat de IND de aanvraag binnenkrijgt moet uw arbeidscontract inclusief proeftijd nog 12 maanden geldig zijn.

Mag ik de aanvraag voor mijn kind indienen?

Als u een aanvraag voor uw kind wilt indienen moet u de wettelijk vertegenwoordiger zijn van uw kind. U bent wettelijk vertegenwoordiger als u het ouderlijk gezag heeft over uw kind.

Kan een andere persoon garant staan voor mijn familielid?

Dit kan niet als u een verblijfsvergunning aanvraag voor verblijf bij een familie- of gezinslid. U (referent) moet zelf voldoende en duurzaam inkomen hebben. Daarmee moet u voor uw familielid zorgen.

Komt uw familielid met een visum voor kort verblijf naar Nederland, dan kan er wel iemand anders garant staan voor uw familielid.

Ik heb een verblijfsvergunning voor verblijf bij een familie- of gezinslid. Kan ik of mijn gezinslid bijstand aanvragen?

Meestal geldt de voorwaarde dat het familie- of gezinslid bij wie u woont (uw referent) zelfstandig, voldoende inkomen moet hebben. Een uitkering uit algemene middelen zoals bijstand is geen zelfstandig inkomen. ​Een aanvraag voor bijstand of een ander algemeen middel kan dan ook gevolgen hebben voor uw verblijfsrecht. De IND bepaalt of het krijgen van een algemeen middel gevolgen heeft voor uw verblijfsrecht.

Ik ben werkloos geworden. Wat nu?

​U moet voldoende geld hebben om uw familie- of gezinslid te kunnen onderhouden. Werkloosheid heeft geen gevolgen voor de verblijfsvergunning zolang u nog steeds zelfstandig inkomen heeft. Een WW-uitkering telt bijvoorbeeld mee, maar een Wwb-uitkering (bijstand) niet.

Moet ik een eigen woning hebben?

​Nee, dat hoeft niet. U en uw familielid moeten wel samenwonen op hetzelfde adres. Op dit adres moet u allebei staan ingeschreven in de Basisregistratie Personen (BRP). Er worden ook geen eisen gesteld aan het type woning.

Mag ik een tweede echtgenote naar Nederland laten komen?

​Nee, dat mag niet. In Nederland mag je met maar 1 persoon getrouwd zijn. Er mag daarom ook maar 1 echtgenote bij u in Nederland wonen. U kunt ook alleen de kinderen van deze echtgenote naar Nederland laten komen.

Ik woon in het buitenland met mijn partner. Wij willen samen in Nederland komen wonen. Kan dat?

​Dat kan. U moet aan alle voorwaarden voldoen die gelden voor verblijf op basis van familie en gezin. U hoeft niet al 1 jaar in Nederland te hebben gewoond voordat u uw partner naar Nederland kunt laten komen. Omdat u allebei in het buitenland woont, mag u samen met uw partner naar Nederland reizen zodra de mvv (als die nodig is) is afgegeven.

Kan ik mijn meerderjarige kind naar Nederland laten komen?

​Het is in principe niet mogelijk een meerderjarig kind naar Nederland te laten komen. In zeer bijzondere situaties kan een meerderjarig kind wel een verblijfsvergunning krijgen. Neem voor informatie hierover contact op met de IND.

Ik wil scheiden. Moeten mijn partner en kinderen dan het land uit?

​Als u gaat scheiden en niet meer samenwoont met uw partner en kinderen, dan voldoen zij niet meer aan de voorwaarden voor een verblijfsvergunning als familie- of gezinslid. Zij moeten Nederland verlaten. Of zij moeten een andere verblijfsvergunning aanvragen.

In een aantal gevallen kan uw partner zelf een verblijfsvergunning aanvragen. Bijvoorbeeld als uw partner 5 jaar of langer een verblijfsvergunning heeft gehad en het inburgeringsdiploma heeft behaald.

Kinderen kunnen een zelfstandige verblijfsvergunning krijgen als zij 1 jaar of langer een verblijfsvergunning hebben gehad voordat zij 18 jaar waren. Blijven de kinderen bij u wonen, dan blijft hun verblijfsvergunning geldig.

Uw partner en kinderen kunnen de zelfstandige verblijfsvergunning trouwens ook aanvragen als u niet gaat scheiden.

Ik heb een verblijfsvergunning voor verblijf bij mijn ouders. Wanneer kan ik een zelfstandige verblijfsvergunning krijgen?

​Nadat u 1 jaar aan elkaar een verblijfsvergunning hebt gehad als minderjarig kind bij een ouder, kunt u een zelfstandige verblijfsvergunning humanitair niet-tijdelijk voor voortgezet verblijf krijgen. U kunt deze verblijfsvergunning krijgen als u 1 jaar aan de voorwaarden voor de verblijfsvergunning voor verblijf bij uw ouders hebt voldaan.

Mag studiefinanciering bij het inkomen worden opgeteld?

Studiefinanciering is een uitkering van de Nederlandse staat. Het is geen zelfstandig inkomen. ​Studiefinanciering wordt daarom niet meegerekend als inkomen.

Wanneer moet ik een document laten legaliseren en/of vertalen?

​Als u een aanvraag indient bij de IND moet u soms documenten inleveren die zijn afgegeven door autoriteiten van een land buiten Nederland. In sommige gevallen moet u deze documenten eerst laten legaliseren en/of vertalen voordat u deze in Nederland kunt gebruiken. Voor meer informatie zie Legalisatie en vertaling van documenten.

Studie
Krijg ik studiefinanciering als ik in Nederland kom studeren?

Informatie over studiefinanciering vindt u bij DUO.

Ik kom in Nederland studeren. Mag mijn gezin ook naar Nederland komen?

​Dat mag als u en uw gezinsleden aan de voorwaarden voldoen voor een verblijfsvergunning voor verblijf als familie- of gezinslid.

Kan ik tussentijds overstappen naar een andere onderwijsinstelling?

​Ja, dat kan. Uw nieuwe onderwijsinstelling moet ook erkend zijn als referent. Ook moeten u en uw nieuwe onderwijsinstelling uw overstap melden aan de IND. Uw hoeft geen nieuwe verblijfsvergunning aan te vragen.

Ik ben afgestudeerd. Kan ik in Nederland blijven?

Uw verblijfsvergunning voor studie blijft na afstuderen geldig tot 3 maanden na uitschrijving bij uw onderwijsinstelling. Of tot de startdatum van uw zoekjaar. ​Als u in Nederland wilt blijven na uw studie, moet u een andere verblijfsvergunning aanvragen. U kunt gebruik maken van het zoekjaar voor afgestudeerde studenten.  Met deze vergunning hebt u een jaar de tijd om een baan in Nederland te vinden, bijvoorbeeld als kennismigrant. Voor meer informatie zie ook de FAQ.
U kunt ook een verblijfsvergunning start-up aanvragen. Hiermee hebt u een jaar de tijd om een innovatief bedrijf op te starten.
Hebt u de mogelijkheid om wetenschappelijk onderzoek te doen? Dan kunt u een verblijfsvergunning aanvragen als onderzoeker. Dit kan als kennismigrant of als onderzoeker via richtlijn (EU) 2016/801.

Werken
Wat moet ik (werknemer) doen als ik bij een andere werkgever ga werken?

​Als u van werkgever verandert, dan moet u of uw werkgever dit melden aan de IND. Of u een nieuwe verblijfsvergunning moet aanvragen, hangt af van de verblijfsvergunning die u hebt. En of u bij uw nieuwe werkgever nog steeds aan de voorwaarden voor uw verblijfsvergunning voldoet.

Hebt u een verblijfsvergunning kennismigrant, Europese blauwe kaart, overplaatsing binnen een onderneming (ICT-richtlijn), wetenschappelijk onderzoeker (richtlijn 2005/71/EG) of onderzoeker (richtlijn (EU) 2016/801) dan hoeft de wijziging van werkgever alleen gemeld te worden. U moet wel aan de voorwaarden van uw verblijfsvergunning blijven voldoen.

Hebt u een verblijfsvergunning voor verblijf en arbeid (GVVA)? U of uw werkgever moet een nieuwe aanvraag indienen. Alle bewijsmiddelen moeten opnieuwe worden bijgevoegd. De IND vraagt tijdens de aanvraag opnieuw aan UWV of u aan de kenmerken van de Wet arbeid vreemdelingen voldoet. Is het advies van UWV positief en uw verblijfsvergunning is nog langer dan 3 maanden geldig? U krijgt alleen een nieuw aanvullend document. Is uw verblijfsvergunning nog minder dan 3 maanden geldig? u krijgt een nieuwe verblijfsvergunning en een nieuw aanvullend document.

Hebt u een verblijfsvergunning arbeid in loondienst (niet GVVA)? Uw nieuwe werkgever moet een nieuwe tewerkstellingsvergunning (TWV) aanvragen bij UWV. Hebt u 5 jaar onafgebroken gewerkt? Dan bent u vrij om te werken in Nederland. U hebt geen TWV meer nodig. Laat uw werkgever altijd informeren bij UWV of een TWV nog nodig is.

Mag ik (werknemer) in afwachting van mijn verblijfsvergunning werken?

​Dit hangt af van de situatie. Vaak zal de verblijfsvergunning al klaar liggen bij het loket wanneer u met een mvv Nederland inreist. In dat geval kunt u uw verblijfsvergunning direct ophalen. Daarna kunt u werken volgens de regels van uw vergunning.
Doet u een aanvraag zonder mvv terwijl u al in Nederland bent? Of is de verblijfsvergunning bij aankomst in Nederland nog niet klaar? U kunt een verblijfsaantekening aanvragen. Op de verblijfsaantekening staat of u mag werken en onder welke voorwaarden. Voor het aanvragen van een verblijfsaantekening moet u een afspraak maken

Wat zijn de voordelen van de Europese blauwe kaart?

​U kunt na 2 jaar verblijf in Nederland als houder van een Europese blauwe kaart de status langdurig ingezeten derdelander aanvragen. Andere vreemdelingen kunnen dit pas na 5 jaar. Er gelden wel twee extra voorwaarden:

 • U hebt totaal 5 jaar legaal en achter elkaar in de Europese Unie gewoond.
 • U hebt direct voor uw verblijf in Nederland al 18 maanden met een Europese blauwe kaart in een andere EU-lidstaat gewoond.

Uw gezinsleden kunnen na 2 jaar in Nederland met een verblijfsvergunning voor verblijf als gezinslid van een houder van een Europese blauwe kaart een aanvraag voor een verblijfsvergunning humanitair niet-tijdelijk voor voortgezet verblijf doen. Zij moeten wel minimaal 5 jaar legaal en achter elkaar in de Europese Unie hebben gewoond. En zij moeten aan de andere voorwaarden voor de verblijfsvergunning humanitair niet-tijdelijk voldoen.

Hoe kan ik met een Europese blauwe kaart in een andere lidstaat wonen?

​U moet in die andere lidstaat een verblijfsvergunning aanvragen. De IND kan niet aangeven welke regels in andere lidstaten gelden voor houders van de Europese blauwe kaart. Informeer dan ook bij de immigratiedienst van die andere lidstaat hoe u een verblijfsvergunning kunt aanvragen en aan welke voorwaarden u moet voldoen.

Als u vertrekt naar de andere lidstaat kan het zijn dat u zich moet uitschrijven uit de Basisregistratie Personen (BRP) van de gemeente. Informeer hiervoor bij uw gemeente.

Wat is het verschil tussen een verblijfsvergunning als houder van een Europese blauwe kaart en een verblijfsvergunning als kennismigrant?

​Voor houders van een Europese blauwe kaart geldt een hoger salariscriterium dan voor kennismigranten. Maar een houder van een Europese blauwe kaart kan vaak wel eenvoudiger een verblijfsvergunning aanvragen in een andere EU-lidstaat.

Daarnaast kunt u met een Europese blauwe kaart sneller een aanvraag doen voor de status EU-langdurig ingezetene. Namelijk na 2 jaar in plaats van na 5 jaar zoals voor kennismigranten (en andere Nederlandse verblijfsvergunningen). En uw gezinsleden kunnen eerder een zelfstandige verblijfsvergunning aanvragen, namelijk na 2 jaar in plaats van na 5 jaar. Zie voor meer informatie de vraag 'Wat zijn de voordelen van de Europese blauwe kaart?'

Kan een EU-onderdaan ook een aanvraag als kennismigrant indienen?

​Ja, dat kan. De werknemer moet wel aan de voorwaarden voor de verblijfsvergunning kennismigrant voldoen. En het aanvragen van deze verblijfsvergunning is duurder.

Wat is het verschil tussen een verblijfsvergunning onderzoeker (richtlijn (EU) 2016/801) en een verblijfsvergunning als onderzoeker (kennismigrant)

​Een onderzoeker die een verblijfsvergunning kennismigrant wil aanvragen, moet een arbeidsovereenkomst (of aanstellingsbesluit) hebben. Een onderzoeker op grond van de richtlijn (EU) 2016/801 heeft alleen een gastovereenkomst nodig.

Kort verblijf
Ik heb een Schengenvisum. Welke landen kan ik dan bezoeken?

​Behalve Nederland kunt u ook de landen van het Schengengebied bezoeken.

Ik ben al eerder in Nederland geweest voor een kort verblijf. Wanneer kan ik weer naar Nederland komen?

​In iedere periode van 180 dagen kunt u in totaal maximaal 90 dagen in het Schengengebied verblijven. Hebt u dus 90 dagen achter elkaar verblijf gehad in de Schengenlanden dan moet u minimaal 90 dagen wachten voordat u weer naar het Schengengebied kunt komen.

Wat is een garantverklaring en wat betekent het tekenen van een garantverklaring voor mij?

​Met de garantverklaring laat u Nederland weten dat u garant staat voor de kosten van het verblijf van een vreemdeling in Nederland. Ook staat u garant dat deze vreemdeling Nederland weer op tijd verlaat. In de garantverklaring staat wat dit precies voor u betekent.

Hoe lang is het ingevulde formulier garantstelling of logiesverstrekking geldig?

​De geldigheidsduur van de legalisatie van een 'Bewijs van garantstelling/logiesverstrekking' is niet wettelijk vastgelegd. Niet alle ambassades en consulaten gebruiken dezelfde geldigheidsduur. Informeer daarom altijd bij de betreffende Nederlandse vertegenwoordiging voor de meest actuele informatie. Bij een eventuele bezwaarprocedure hoeft u het formulier niet opnieuw te laten legaliseren.

Kan ik voor meerdere personen garant staan?

​Ja, dit is mogelijk. U moet wel voor ieder persoon een apart formulier 'Bewijs van garantstelling en/of logiesverstrekking' gebruiken. U moet ook voor elk formulier uw handtekening laten legaliseren.

Moet mijn partner het formulier 'Bewijs van garantstelling en/of logiesverstrekking' ook ondertekenen?

​Dit hoeft alleen als het gaat om een garantstelling. En alleen als u getrouwd bent of een geregistreerd partnerschap hebt.

De persoon die garant staat voor mijn verblijf in Nederland is niet de persoon bij wie ik ga verblijven. Kan dat?

​Ja, dat kan. Beide personen moeten het formulier Bewijs garantstelling en/of particuliere logiesverstrekking invullen. Allebei moeten zij ook hun handtekening laten legaliseren bij de gemeente.

Aan welke voorwaarden moet de medische reisverzekering voldoen?

​U moet beschikken over een medische reisverzekering ter dekking van eventuele uitgaven voor vervoer naar huis om medische redenen, dringende medische zorg en spoedbehandeling in het ziekenhuis. De af te sluiten verzekering moet aan de volgende voorwaarden voldoen:

 • Het is geldig voor het gehele Schengengebied.
 • Een minimale dekking hebben van EUR 30.000.
 • De gehele duur van het beoogde verblijf geldig zijn.

U sluit de verzekering af in het land van herkomst. Als dit niet mogelijk is, kunt u de verzekering afsluiten in een ander land. Als iemand in Nederland u hebt uitgenodigd, dan mag deze persoon de verzekering voor u afsluiten in Nederland.

Kan ik mijn visum verlengen?

​U kunt het visum kort verblijf alleen verlengen in zeer bijzondere gevallen, bijvoorbeeld als u door overmacht tijdelijk niet in staat bent om terug te keren. U kunt uw visum kort verblijf laten verlengen tot maximaal 90 dagen. Deze verlenging wordt aangevraagd bij één van de visumloketten. Voor de verlenging van het visum kort verblijf moet u eerst telefonisch een afspraak maken bij de IND.

Als u de Surinaamse nationaliteit hebt en 60 jaar of ouder bent, dan gelden andere voorwaarden.

Ik ben ziek geworden en kan daardoor niet op tijd Nederland verlaten. Wat moet ik doen?

​U kunt uw toeristenvisum alleen verlengen in bijzondere gevallen, zoals ernstige ziekte. U moet met verklaringen van een arts of specialist aantonen dat u niet kunt reizen. U kunt uw toeristenvisum laten verlengen tot maximaal 90 dagen. U moet hiervoor een afspraak maken.

Bent u al 90 dagen in Nederland? U kunt alleen uitstel van vertrek aanvragen. Gebruik hiervoor dit formulier.

Kan ik een verblijfsvergunning aanvragen als ik met een toeristenvisum in Nederland ben?

​Nee, dit kan niet. Om langer dan 90 dagen in Nederland te blijven, moet u een speciaal visum aanvragen. Dit is de machtiging tot voorlopig verblijf (mvv). Tijdens de aanvraag van de mvv mag u niet in Nederland verblijven.

Mag ik werken tijdens een kort verblijf in Nederland?

​U mag alleen werken als uw werkgever voor u een tewerkstellingsvergunning (TWV) heeft. UWV geeft deze TWV af. Uw werkgever krijgt de TWV alleen als er in Nederland en de EU (behalve Kroatië) niemand anders voor de functie beschikbaar is.

Reizigerslijst voor schoolreizen binnen de EU
Wat is een reizigerslijst?

De reizigerslijst is een visum vervangend document voor scholieren (alle niveaus) van buiten de EU/EER of Zwitserland die legaal in Nederland verblijven en voor een schoolreis of excursie binnen de EU willen reizen.

Met de reizigerslijst kunnen visumplichtige leerlingen visumvrij reizen in de EU. Wel moeten ze voldoen aan eventuele nationale voorwaarden voor toegang. 

Als deze scholieren niet de benodigde reisdocumenten bezitten, geldt de reizigerslijst binnen de EU ook als paspoort vervangend document.

Hoe vraag ik een reizigerslijst aan?

De reizigerslijst wordt afgegeven aan een docent van een school bij een IND-loket. Hiervoor moet een afspraak worden gemaakt. De reizigerslijst wordt aan het IND-loket door de vertegenwoordiger van de school gewaarmerkt en na betaling van de leges door de IND gestempeld.

Voor het afgeven van een reizigerslijst is het volgende nodig:

 • Machtiging van de directeur van de betreffende school. Hierin staat de naam van de docent die meegaat op schoolreis en het loket bezoekt.
 • Kopie van identiteitsbewijs van de directeur van de school.
 • Gedetailleerde beschrijving van de schoolreis (vormvrij).
 • De namen van de leerlingen voor wie de reizigerslijst bestemd is en de docenten die meegaan.
 • Kleurenkopie voor- en achterkant van geldige verblijfsdocument en/of paspoort van scholieren.
 • Recente kleurenpasfoto (alleen van de vermelde leerlingen die geen geldig paspoort of geldig identiteitsbewijs met foto hebben).
 • Stempel van de school.
 • Rechtsgeldig legitimatiebewijs van de docent die meekomt op de afspraak.
Wat kost een reizigerslijst?

De reizigerslijst kost € 30 en € 1 voor ieder kind.

Au pair en uitwisseling
Ik heb een verblijfsvergunning au pair/uitwisseling. Kan ik tussentijds van gastgezin veranderen?

​Ja, dat kan. Als u overstapt naar een ander gastgezin, moeten u en het au-pairbureau of de uitwisselingsorganisatie die melden bij de IND. Dit kan met het meldingsformulier uitwisseling (au-pairbureau of uitwisselingsorganisatie) of met het meldingsformulier voor de vreemdeling (au pair of uitwisselingsjongere). Uw verblijfsvergunning blijft gewoon geldig. De geldigheidsduur van uw verblijfsvergunning verandert ook niet. U kunt met de verblijfsvergunning voor uitwisseling/au pair nooit langer dan 1 jaar in Nederland wonen.

Nederlanderschap
Mijn partner heeft een paar weken geleden een verzoek om naturalisatie ingediend. Mijn baas heeft mij nu aangeboden om 2 jaar in het buitenland te gaan werken. Wat betekent dit voor het naturalisatieverzoek van mijn partner?

​Dat hangt er vanaf of u gehuwd bent en naar welk land u verhuist. Als u getrouwd bent of een geregistreerd partnerschap hebt, verandert er niets voor het naturalisatieverzoek. U mag ook in het buitenland samenwonen. U moet wel aantonen dat u in het buitenland ook op hetzelfde adres woont. En u mag niet gaan wonen in het land waarvan uw partner de nationaliteit heeft.

Als u ongehuwd partners bent, heeft een verhuizing naar het buitenland wel gevolgen voor het verzoek om naturalisatie. Als ongehuwd partners moet u namelijk de hele naturalisatieprocedure in Nederland samenwonen.

Wat is het verschil tussen optie en naturalisatie?

​Optie is de eenvoudigste en snelste manier om Nederlander te worden. Optie kan alleen worden aangevraagd door specifieke categorieën vreemdelingen. Optie heeft een aantal voordelen:

 • U hoeft geen afstand te doen van uw eigen nationaliteit. Er is hierop 1 uitzondering: als u 18 jaar of ouder bent en optie aanvraagt omdat u vanaf de leeftijd van 4 jaar met een geldige verblijfsvergunning in Nederland woont, moet u wel afstand doen.
 • U hoeft niet aan te tonen dat u voldoende bent ingeburgerd in Nederland. Er wordt dus niet gekeken naar uw kennis van de Nederlandse taal.
 • De kosten zijn lager dan bij naturalisatie.
Ik sta in de Basisregistratie Personen (BRP) vermeld met een onbekende nationaliteit. Moet ik afstand doen van mijn nationaliteit?

​Ja, u moet ook afstand doen van uw nationaliteit. Omdat uw nationaliteit niet kan worden vastgesteld, wordt u niet aangemerkt als 'staatloze'. Tijdens de procedure voor uw verblijfsvergunning hebt u wel een nationaliteit opgegeven. Onder die nationaliteit hebt u een verblijfsvergunning gekregen. U moet van die nationaliteit afstand doen.

Moeten EU-burgers een geldige verblijfsvergunning in Nederland hebben gehad om Nederlander te worden?

​Een EU-burger hoeft zijn verblijf in Nederland niet aan te tonen met een verblijfsdocument. U moet wel 5 jaar rechtmatig in Nederland hebben gewoond om een naturalisatieverzoek te kunnen doen. Bij het indienen van uw naturalisatieverzoek bij de gemeente ondertekent u een verklaring. In deze verklaring staat dat u de afgelopen 5 jaar in Nederland hebt gewoond. U mag in die periode niet meer dan maximaal 6 maanden buiten Nederland hebben gewoond.

Ik wil graag de naam van mijn echtgenoot gebruiken op mijn paspoort en rijbewijs. Kan ik bij het naturalisatieverzoek mijn achternaam laten wijzigen in die van mijn echtgenoot?

​Nee, dit is niet mogelijk. Naar Nederlands recht behoudt een vrouw altijd haar geboortenaam. In officiële documenten, zoals in een paspoort of rijbewijs kan dan ook nooit de naam van de echtgenoot worden vermeld. In het dagelijks leven mag u wel de achternaam van uw echtgenoot gebruiken.

Ik heb een propedeuse van een universiteit/hbo. Kan ik hiermee vrijstelling krijgen voor het inburgeringsexamen?

​Nee, alleen een propedeuse is niet voldoende om vrijstelling te krijgen. U moet een volledige opleiding hebben afgerond van een hoger niveau dan het lager onderwijs. De propedeuse is alleen een onderdeel van een hbo- of universitaire opleiding.

Wat accepteert de IND als bewijs dat je al een bepaalde periode in het buitenland hebt samengewoond met je echtgenoot/echtgenote?

​Meestal kunt u in de woonplaats van het land waar u hebt gewoond een bewijs krijgen van inschrijving in de bevolkingsadministratie. Maar niet alle landen hebben een bevolkingsadministratie. In dat geval kunt u ook andere documenten opsturen. Bijvoorbeeld een huurovereenkomst, bankafschriften of officiële documenten van de overheid. Het is belangrijk dat op deze stukken de namen van u beiden staan en het adres waarop u woonde. Verklaringen van familie, vrieden of buren zijn niet voldoende.

Ik heb mijn identiteit gewijzigd. Wat betekent dit voor mijn verzoek om naturalisatie?

​De hoofdregel om Nederlander te worden is dat u 5 jaar achter elkaar en zonder onderbreking met een geldige verblijfsvergunning in Nederland moet hebben gewoond. Als u uw identiteit (uw persoonsgegevens) hebt gewijzigd, beginnen deze 5 jaar opnieuw te tellen. De nieuwe termijn begint te lopen op de dag dat uw identiteit is gewijzigd bij de gemeente in de Basisregistratie personen (BRP). Bijvoorbeeld:

U hebt op 1 juni 2015 een verblijfsvergunning gekregen. U zou op 1 juni 2020 de Nederlandse nationaliteit kunnen aanvragen. Maar op 1 maart 2017 gaat u naar de gemeente met een geboorteakte. Op deze geboorteakte staat een andere naam dan nu op uw verblijfsvergunning staat. De gemeente wijzigt op 15 maart 2017 uw inschrijving in de BRP naar de naam op de geboorteakte die u op 1 maart hebt ingeleverd. U kunt nu pas op 15 maart 2022 de Nederlandse nationaliteit aanvragen.

Soms gaat er geen nieuwe termijn van 5 jaar lopen nadat u uw identiteit hebt gewijzigd. Dit kan als de wijziging klein is. Bijvoorbeeld omdat in de BRP 'Mahammed' is opgeschreven in plaats van 'Mohammed'. Of als de wijziging u niet te verwijten valt. Bijvoorbeeld omdat u een zeer goede reden had niet uw echte identiteit op te geven toen u in Nederland aankwam. Of als de autoriteiten van uw land van herkomst eerder een fout hebben gemaakt bij uw identiteit en deze fout in Nederland door de gemeente is overgenomen. De IND beslist bij de behandeling van uw naturalisatieverzoek of de identiteitswijziging aan uzelf te wijten is.

Het is belangrijk dat de nieuwe gegevens ook op uw verblijfsdocument komen te staan. Ook als het maar om een kleine wijziging gaat. Hiervoor moet u uw verblijfsdocument laten vernieuwen.

Ik ben mijn Bekendmaking van verlening van het Nederlanderschap kwijtgeraakt. Kan ik van mijn Bekendmaking een kopie krijgen?

​Ja. U kunt een Verklaring omtrent bezit van het Nederlanderschap opvragen bij uw gemeente.

Ben ik Nederlander als een van mijn (groot)ouders Nederlander is/was?

​Als een van uw (groot)ouders Nederlander is/was, is het afhankelijk van vele factoren of u ook Nederlander bent of kunt worden. U kunt Nederlander worden door geboorte of erkenning. Kijkt u voor meer informatie op Nederlander via geboorte/erkenning. Voor een precies antwoord over uw situatie kunt u contact opnemen met uw gemeente. Als u in het buitenland verblijft neemt u contact op met de Nederlandse vertegenwoordiging.

Door het vrijwillig aannemen van een andere nationaliteit kunt u automatisch de Nederlandse nationaliteit verliezen. Meer informatie vindt u op Verlies en Intrekking Nederlanderschap.

Overige
Ik kan ook in mijn eigen land worden behandeld voor mijn ziekte, maar ik word liever in Nederland behandeld. Kan ik een verblijfsvergunning medische behandeling krijgen?

​Nee. Nederland moet het meest aangewezen land zijn voor de medische behandeling. Dat wil zeggen dat u geen vergelijkbare medische behandeling in eigen land of een ander meest aangewezen land kunt krijgen.

Ik wil Nederland verlaten. Wat moet ik doen voor ik vertrek?

Als u vertrekt uit Nederland moet u een aantal zaken regelen. U moet zich bijvoorbeeld uitschrijven bij uw gemeente en u moet uw verblijfsdocument inleveren.

Ik heb eerder in Nederland gewoond als Nederlander of met een verblijfsvergunning. Ik wil terugkeren naar Nederland. Kan ik mijn gezin meenemen?

​U kunt uw gezinsleden meenemen als u en uw gezinsleden voldoen aan de voorwaarden van gezinshereniging.

Waar kan ik meer informatie krijgen over een uitkering in Nederland?

​U kunt meer informatie krijgen over uitkeringen bij het ministerie van Sociale Zaken en Werkgelegenheid en bij de gemeente.

Het aanvragen van een uitkering uit algemene middelen zoals bijstand kan gevolgen hebben voor uw verblijfsrecht.

Hoe vind ik een huis in Nederland?

U vindt een huis via een woningbouwvereniging of particulier. Kijk voor algemene informatie over het kopen of huren van een huis op de site www.rijksoverheid.nl.

Mag ik via een ander land naar mijn land van herkomst reizen?

​Als uw verblijfsvergunning nog geldig is, kunt u met uw verblijfsvergunning reizen via één van de Schengenlanden. Is uw verblijfsvergunning niet meer geldig? U kunt niet zomaar via een ander land reizen. U kunt het beste contact opnemen met de ambassade of het consulaat van het land waardoor u wilt reizen. Het kan zijn dat u een visum nodig hebt.

Ik wil Nederland verlaten nadat mijn verblijfsvergunning is verlopen. Hoeveel tijd heb ik daarvoor?

U moet Nederland verlaten voordat uw verblijfsvergunning is verlopen. Er is geen vertrektermijn. ​Als u in Nederland blijft nadat uw verblijfsvergunning is verlopen, kunt u een terugkeerbesluit krijgen en misschien zelfs een inreisverbod.

Mijn verblijfsvergunning verloopt voor of tijdens mijn vakantie. Hoe kom ik terug naar Nederland?

Gaat u op vakantie buiten Nederland en is uw verblijfvergunning niet meer geldig of verloopt deze tijdens uw verblijf in het buitenland? Dan hebt u soms een terugkeervisum nodig om Nederland weer terug in te reizen.

Een terugkeervisum vraagt u aan bij een IND-loket. Voor meer informatie en het maken van een afspraak gaat u naar de Online Afsprakenplanner.

Bij het loket wordt bepaald of u een terugkeervisum kunt krijgen. U betaalt daar ook de leges.

Door wie word ik uit Nederland verwijderd?

Bij de terugkeer van vreemdelingen zijn veel partijen betrokken: Dienst Terugkeer en Vertrek (DT&V), Vreemdelingendiensten, IOM, COA, Koninklijke Marechaussee en de gemeente waar u woont. Lees meer over uw vertrek uit Nederland.

Ik heb een verblijfsvergunning medische behandeling. Mijn gezin heeft een verblijfsvergunning voor verblijf bij mij. Mogen zij werken?

Uw gezinsleden met een afhankelijke verblijfsvergunning (verblijf bij een familie- of gezinslid) mogen niet werken tijdens uw verblijf in Nederland voor een medische behandeling. Op de verblijfsvergunning staat de volgende arbeidsmarktaantekening: 'arbeid niet toegestaan'.

Kan ik een klacht indienen tegen mijn uitzetting?

​Ja, maar dit stopt het proces voor uw uitzetting niet. U wordt alsnog uitgezet. Uw klacht wordt dus behandeld, terwijl u misschien al in uw land van herkomst bent.

machtigen

​Een machtiging is een brief waarin u iemand anders toestemming geeft om iets te doen namens u (uit uw naam).  Er is geen machtiging nodig als die persoon al gemachtigd is om namens u op te treden. Bijvoorbeeld uw advocaat of de erkende referent. Ook is geen machtiging nodig als u voor uw partner of kind een klacht wilt indienen. Wilt u zeker weten of u een machtiging nodig hebt, kunt u bellen met 088-043 0430 (normaal tarief).

Voorbeeld machtiging:

Hierbij geef ik [naam, nationaliteit, geboortedatum, adres, v-nummer, zaaknummer] aan [naam, adres] toestemming bij de IND een [in gebreke stelling, klacht] namens mij in te dienen over...

Plaats
Datum
Handtekening van u
Handtekening van de persoon die u machtigt