76 resultaten

Schriftelijk aanvraagformulier 7058

Aanvraag voor een verblijfsvergunning met het verblijfsdoel 'arbeid als zelfstandige' in een start-up (vreemdeling)

Schriftelijk aanvraagformulier 6050

Aanvraag verblijfsdocument EU voor verblijf bij een minderjarig Nederlands kind

Schriftelijk aanvraagformulier 6011

Verblijfsvergunning asiel onbepaalde tijd

Schriftelijk aanvraagformulier 6009

Aanvraag EU verblijfsvergunning voor langdurig ingezetenen of een verblijfsvergunning regulier voor onbepaalde tijd

Schriftelijk aanvraagformulier 6010

Aanvraag vervanging of vernieuwing vreemdelingendocumenten

Schriftelijk aanvraagformulier 6011

Aanvraag Verlenging Asiel bepaalde tijd; asiel onbepaalde tijd; of EU-verblijfsvergunning voor langdurig ingezetenen

Schriftelijk aanvraagformulier 6012

Aanvraag verblijfsdocument duurzaam verblijf voor burgers van de Unie en hun familieleden

Schriftelijk aanvraagformulier 6020

Inschrijving voor burgers van de Unie

Schriftelijk aanvraagformulier 6030

Aanvraag voor een ‘Residence document Withdrawal Agreement’ voor onderdanen van het Verenigd Koninkrijk en hun familieleden (566)

Schriftelijk aanvraagformulier 6040

Aanvraag voor een ‘Permanent residence document Withdrawal Agreement’ voor onderdanen van het Verenigd Koninkrijk en hun familieleden (565)