error

Tussen vrijdag 9 juni 20.00 uur en zondag 11 juni 14.00 uur zijn Mijn IND, Portaal Zakelijk, Advocatenportaal en de online-aanvraagformulieren niet (altijd) beschikbaar. Dit komt omdat we aan onze website werken.

close

282 resultaten

Losse bijlage (pdf) 7175

Bijlage Verklaring vanwege Europese sancties tegen Rusland en Belarus

Online aanvraagformulier

Online aanvraag voor een 'machtiging tot voorlopig verblijf - nareizigers asiel'

U hebt een verblijfsvergunning asiel en u wilt een gezinslid uit het buitenland naar Nederland halen. Nadat u uw verblijfsvergunning asiel hebt gekregen, hebt u 3 maanden de tijd om de mvv nareis asiel aan te vragen. Met dit formulier vraagt u een machtiging tot voorlopig verblijf (hierna mvv) aan voor uw echtgenoot, partner of (pleeg)kind. Hebt u een verblijfsvergunning asiel en bent u minderjarig? Dan kunt u de mvv niet online aanvragen.
Ander formulier 9000

Verklaring vrijwillig vertrek uit Nederland (Oekraïens)

Schriftelijk aanvraagformulier 6011

Verblijfsvergunning asiel onbepaalde tijd

Online aanvraagformulier

Online meldingsformulier voor vreemdeling of referent

Er is iets gewijzigd in uw situatie of in de situatie van uw familielid en deze wijziging kan gevolgen hebben voor het verblijfsrecht. Op grond van de informatieplicht moet u deze wijzigingen binnen 4 weken melden aan de IND. Met dit formulier kunt u de wijzigingen doorgeven. 
Online aanvraagformulier

Online formulier voor aanvullende informatie

Met dit digitaal formulier kunt u extra informatie uploaden naar aanleiding van een informatieverzoek van de IND.
Ander formulier 1310

Bewijs van garantstelling en/of particuliere logiesverstrekking

Online aanvraagformulier

Online formulier Verzoek om stukken of gegevens

U wilt stukken ontvangen uit uw IND-dossier. Of u wilt volgens de Algemene Verordening Gegevensbescherming (AVG) informatie over uw persoonsgegevens. U kunt stukken of persoonsgegevens online opvragen.
Ander formulier

Verzoek tot opheffing van een ongewenstverklaring of inreisverbod

Schriftelijk aanvraagformulier 7015

Aanvraag voor het verblijfsdoel ‘Europese blauwe kaart’ (vreemdeling)