278 resultaten

Losse bijlage (pdf) 7674

Appendix ‘Statement of financial support’ (company)

Schriftelijke aanvraagformulier 7058

Aanvraag voor een verblijfsvergunning met het verblijfsdoel 'arbeid als zelfstandige' in een start-up (vreemdeling)

Online aanvraagformulier

Online aanvraagformulier voor grensarbeiders WA (Brexit)

Online aanvraagformulier

Visum bezwaar

Losse bijlage (pdf) 7664

Appendix ‘Statement of financial support’ for family members of a highly educated person during the orientation year (private person)

Losse bijlage (pdf) 7129

Bijlage Automatische incasso (eenmalige machtiging - SEPA)

Losse bijlage (pdf) 7130

Bijlage Fotokaart

Losse bijlage (pdf) 7131

Bijlage Aanvraag DNA-onderzoek bij gezinshereniging

Losse bijlage (pdf) 7132

Bijlage verklaring paspoort bij medische omstandigheden

Losse bijlage (pdf) 7135

Bijlage Gegevens concernoverplaatsing