Naturalisatie: procedure

​U wilt Nederlander worden door naturalisatie aan te vragen. De aanvraag heet ook wel een naturalisatieverzoek. Op deze pagina leest u hoe de procedure voor naturalisatie werkt. 

Stappen van de aanvraag

Naturalisatie duurt lang. Meestal 1 jaar of langer. U leest hier de 6 stappen van de aanvraag voor naturalisatie.


 • 1. Controleer of u aan de voorwaarden voldoet en verzamel documenten

  Vaak moet u eerst het inburgeringsexamen hebben gehaald voor u Nederlander kunt worden. Ook moet u meestal afstand doen van de nationaliteit die u nu hebt. Het is belangrijk dat u weet hoe dit werkt voor u naturalisatie aanvraagt. En er zijn meer voorwaarden.

  Verzamel alle documenten

  Bij uw aanvraag moet u laten zien dat u aan de voorwaarden voldoet. Dit doet u met documenten. In de checklist ziet u welke documenten. Verzamel de documenten voordat u de aanvraag doet. Soms komen deze documenten uit het buitenland. Deze buitenlandse documenten moet u vaak laten legaliseren en vertalen.

 • 2. Maak een afspraak bij de gemeente voor uw aanvraag

  ​U vraagt naturalisatie aan bij de gemeente waar u woont. Een medewerker van de gemeente bespreekt alle voorwaarden met u. En controleert of u alle documenten hebt. Ontbreekt er iets? Of moet u eerst nog iets uitzoeken? Dan maakt de gemeente een nieuwe afspraak met u.

  U vult samen met de medewerker van de gemeente het aanvraagformulier in. Ook vult u een formulier in waarin u zegt dat u de verklaring van verbondenheid zult afleggen bij de naturalisatieceremonie. U verklaart dan dat u weet dat de wetten van het Koninkrijk der Nederlanden ook voor u gelden.

  Geldt voor u dat u afstand moet doen van de nationaliteit die u nu hebt? Dan zet u uw handtekening onder een verklaring waarin staat dat u afstand van uw nationaliteit zult doen, als u Nederlander bent geworden. 

  Hebt u kinderen jonger dan 18 jaar? En wilt u voor hen ook naturalisatie aanvragen? Vertel dit dan bij de afspraak. Uw kinderen worden dan toegevoegd aan de aanvraag. Kinderen van 12 jaar en ouder moet u meenemen als u de aanvraag doet. Uw kind vertelt aan de gemeente wat hij of zij vindt van de naturalisatie. Is uw kind 16 of 17 jaar oud? Dan moet uw kind zelf bij de gemeente zeggen of hij of zij ook Nederlander wil worden.

  Naam vaststellen of veranderen

  Het kan zijn dat uw naam moet worden vastgesteld. Dit betekent dat bepaald wordt wat uw achternaam en voornaam is. Het vaststellen van uw naam is verplicht als u geen achternaam of voornaam hebt. Bijvoorbeeld, als u één naam hebt. Of meerdere namen zonder scheiding tussen achternaam en voornamen.

  Ook kunt u de gemeente vragen om uw achternaam te veranderen. Dit kan alleen als het belangrijk is voor uw inburgering. Bijvoorbeeld:

  • Uw naam is moeilijk uit te spreken voor Nederlanders.
  • U hebt door het huwelijk de achternaam van uw man gekregen. En u wilt deze naam veranderen in uw eigen achternaam.

  Betalen

  Een aanvraag voor naturalisatie kost geld. U betaalt direct als u de aanvraag doet. Krijgt u een negatieve beslissing op uw aanvraag? Of trekt u uw aanvraag in? Dan krijgt u geen geld terug.

 • 3. Wachten op de beslissing

  ​De gemeente stuurt uw aanvraag naar de IND. Heeft de IND uw aanvraag ontvangen? Dan krijgt u een brief. Meestal duurt dit ongeveer 2 weken. In de brief staat voor welke datum u een beslissing krijgt. Dit is de beslistermijn. De beslistermijn is 12 maanden.

  Nu komt er voor u een periode van wachten. U hoeft niets te doen. De IND gaat uw aanvraag beoordelen. U kunt uw aanvraag volgen in Mijn IND.

  Verwachte duur: maximaal 12 maanden
 • 4. U krijgt de beslissing van de IND

  ​De IND heeft beslist op uw aanvraag. U krijgt hierover een brief. De beslissing is positief of negatief. 

  De beslissing is negatief

  Dit betekent dat u de Nederlandse nationaliteit niet krijgt. In de brief staat waarom uw aanvraag is afgekeurd. Bent u het niet eens met de beslissing? Dan kunt u bezwaar maken.

  De beslissing is positief

  Volgens de IND voldoet u aan alle voorwaarden om Nederlander te worden. Deze beslissing wordt doorgestuurd naar de koning van Nederland. De koning moet zijn handtekening zetten. Hiermee geeft hij officieel toestemming om u de Nederlandse nationaliteit te geven. U bent dan nog niet direct Nederlander. 

 • 5. Naturalisatieceremonie en verklaring van verbondenheid

  Heeft de koning officieel toestemming gegeven om u de Nederlandse nationaliteit te geven? Dan moet u nog naar de naturalisatieceremonie. De gemeente stuurt u een uitnodiging. Bij de naturalisatieceremonie legt u de verklaring van verbondenheid af. Daarna bent u Nederlander en kunt u bij de gemeente een Nederlands paspoort aanvragen.

  Let op: 

  • U moet binnen 1 jaar na de beslissing naar de naturalisatieceremonie gaan. Doet u dit niet? Dan moet u opnieuw naturalisatie aanvragen.
  • U moet tot op de dag van de naturalisatieceremonie een geldige verblijfsvergunning hebben. Of recht op verblijf als EU/EER-burger of Zwitser.

 • 6. Afstand doen van uw andere nationaliteit

  ​Bent u Nederlander geworden? En hebt u bij de aanvraag voor naturalisatie verklaard dat u afstand zult doen van uw andere nationaliteit? Dan moet u afstand doen van uw andere nationaliteit. Dit kan vaak bij de ambassade of het consulaat van dat land in Nederland. 

Verklaring van verbondenheid

​Alle 'nieuwe' Nederlanders leggen tijdens de naturalisatieceremonie de verklaring van verbondenheid af. Hiermee verklaart u dat u weet dat de wetten van het Koninkrijk der Nederlanden ook voor u gelden.

Er zijn 2 versies van de verklaring van verbondenheid. De eed, voor mensen die gelovig zijn:

'Ik zweer dat ik de grondwettelijke orde van het Koninkrijk der Nederlanden, haar vrijheden en rechten respecteer en zweer de plichten die het staatsburgerschap met zich meebrengt getrouw te vervullen.' Gevolgd door: 'Zo waarlijk helpe mij God almachtig.'

En de belofte, voor mensen die daar voor kiezen:

'Ik beloof dat ik de grondwettelijke orde van het Koninkrijk der Nederlanden, haar vrijheden en rechten respecteer en zweer de plichten die het staatsburgerschap met zich meebrengt getrouw te vervullen.' Gevolgd door: 'Dat verklaar en beloof ik.'

Naturalisatieceremonie

Met de naturalisatieceremonie viert de gemeente samen met u dat u de Nederlandse nationaliteit hebt gekregen.