Naturalisatie: checklist documenten

‚ÄčOp deze pagina leest u welke documenten u nodig hebt voor uw aanvraag naturalisatie.

Documenten die altijd nodig zijn bij een aanvraag naturalisatie

De volgende documenten moet u altijd meenemen als u naturalisatie aanvraagt bij de gemeente:

 • Geldig paspoort of ander reisdocument. 
 • Geboorteakte uit uw land van herkomst.
 • Geldige verblijfsvergunning of ander bewijs van rechtmatig verblijf.
  Hebt u de nationaliteit van een EU/EER-land of Zwitserland? Dan hoeft u geen verblijfsvergunning te hebben. De gemeente controleert hoe lang u in Nederland woont via de Basisregistratie Personen (BRP).
 • Inburgeringsdiploma of ander bewijs van inburgering. Of een bewijs van (gedeeltelijke) vrijstelling of ontheffing van de eis tot inburgering.
 • Bij mee-naturalisatie van een kind jonger dan 18: 
   • Dezelfde documenten van uw kind. Bewijs van inburgering is niet nodig, omdat uw kind niet hoeft in te burgeren.
   • Is er maar 1 ouder die naturalisatie aanvraagt? Dan moet de andere ouder mee naar de gemeente om in een verklaring toestemming te geven voor de mee-naturalisatie van het kind. Die ouder moet ook een kopie van zijn of haar verblijfsvergunning inleveren.

Ik heb geen paspoort of geboorteakte

Een paspoort en geboorteakte vraagt u aan bij de overheid van uw land. Kunt u dit niet? Of lukt het u niet om een paspoort of geboorteakte te krijgen? Dan kunt u misschien een beroep doen op bewijsnood. Lees meer over bewijsnood: Nederlander worden zonder geboorteakte of paspoort.

Documenten die soms nodig zijn bij een aanvraag naturalisatie

Het hangt af van uw situatie of u nog andere documenten moet meenemen naar de gemeente. Bijvoorbeeld:

 • Als u een aanvraag doet terwijl u nog geen 5 jaar in Nederland woont: documenten die bewijzen dat er een uitzondering voor u geldt en u al naturalisatie kunt aanvragen.
 • Als u vraagt om een vrijstelling van afstand doen van de nationaliteit die u nu hebt: documenten die bewijzen waarom u geen afstand wilt doen.
 • Als u een verblijfsvergunning asiel onbepaalde tijd hebt: een kopie van het eerste gehoor en nader gehoor.
 • Als u geen paspoort of geboorteakte hebt en een beroep doet op bewijsnood: documenten die bewijzen dat u geprobeerd hebt een paspoort en geboorteakte te krijgen, maar dat dit niet is gelukt. Lees meer over bewijsnood: Nederlander worden zonder geboorteakte of paspoort.
 • Als u een strafblad hebt: documenten waarop staat op welke datum u bent vrijgelaten, of uw taakstraf hebt afgerond. Of de transactie of boete volledig hebt betaald.

Regels voor buitenlandse documenten

U moet buitenlandse documenten vaak laten legaliseren en vertalen voordat u ze kunt gebruiken in Nederland. 

Hebt u buitenlandse akten al eerder gebruikt in Nederland? En zijn deze ingeschreven in de Basisregistratie Personen (BRP)? Dan hoeft u de documenten niet opnieuw op te vragen in het buitenland.

Verklaringen die u moet invullen 

U vult samen met de medewerker van de gemeente het aanvraagformulier voor naturalisatie in. Ook vult u de volgende formulieren in:

 • Verklaring dat u de verklaring van verbondenheid zult afleggen.
 • Als u afstand moet doen van de nationaliteit die u nu hebt: een verklaring dat u afstand zult doen als u Nederlander bent geworden.
 • Als u vraagt om een vrijstelling zodat u geen afstand moet doen van de nationaliteit die u nu hebt: een verklaring dat u geen afstand wilt doen en waarom u een vrijstelling vraagt.


Verklaring van verbondenheid

‚ÄčAlle 'nieuwe' Nederlanders leggen tijdens de naturalisatieceremonie de verklaring van verbondenheid af. Hiermee verklaart u dat u weet dat de wetten van het Koninkrijk der Nederlanden ook voor u gelden.

Er zijn 2 versies van de verklaring van verbondenheid. De eed, voor mensen die gelovig zijn:

'Ik zweer dat ik de grondwettelijke orde van het Koninkrijk der Nederlanden, haar vrijheden en rechten respecteer en zweer de plichten die het staatsburgerschap met zich meebrengt getrouw te vervullen.' Gevolgd door: 'Zo waarlijk helpe mij God almachtig.'

En de belofte, voor mensen die daar voor kiezen:

'Ik beloof dat ik de grondwettelijke orde van het Koninkrijk der Nederlanden, haar vrijheden en rechten respecteer en zweer de plichten die het staatsburgerschap met zich meebrengt getrouw te vervullen.' Gevolgd door: 'Dat verklaar en beloof ik.'