Naturalisatie: negatieve beslissing

​​U hebt een negatieve beslissing gekregen op uw aanvraag voor naturalisatie. Dit betekent dat u geen Nederlander wordt. U kunt bezwaar maken tegen de beslissing.

​Bezwaar maken

Bent u het niet eens met de beslissing? Dan kunt u bezwaar maken. U kunt bezwaar maken door een bezwaarschrift naar de IND te sturen. Een bezwaarschrift is een brief waarin u uitlegt waarom u het niet eens bent met de beslissing. Maak bezwaar binnen 6 weken na de datum van de beslissing. Het postadres van de IND staat op de brief met de beslissing.

Inhoud bezwaarschrift

In het bezwaarschrift moet de volgende informatie staan:

  • Uw naam en adres.
  • De datum.
  • De naam en geboortedatum van de persoon die naturalisatie heeft aangevraagd.
  • Het zaaknummer. Dit nummer staat op de brief met de beslissing.
  • Een omschrijving van de punten van de beslissing waarmee u het niet eens bent.
  • De redenen waarom u vindt dat de beslissing niet juist is. En bewijzen hiervan.
  • Uw handtekening.
  • Een kopie van de beslissing.

Kosten bezwaar

Bezwaar maken is gratis.

Beslistermijn bezwaar

Als de IND uw bezwaarschrift heeft ontvangen, krijgt u een ontvangstbevestiging. In deze brief staat hoeveel tijd de IND heeft om uw bezwaar te behandelen. Dit heet de beslistermijn. Volgens de wet is de beslistermijn voor bezwaar bij naturalisatie 6 weken. De IND kan de beslistermijn verlengen met 6 weken. U krijgt daarover dan een brief.