Naturalisatie: negatieve beslissing

​​U hebt een negatieve beslissing gekregen op uw aanvraag voor naturalisatie. Dit betekent dat u geen Nederlander wordt. U kunt bezwaar maken tegen de beslissing.

​Bezwaar maken

Bent u het niet eens met de beslissing? Dan kunt u bezwaar maken.

Hoe maak ik bezwaar?

U kunt bezwaar maken door een bezwaarschrift naar de IND te sturen. Een bezwaarschrift is een brief waarin u uitlegt waarom u het niet eens bent met de beslissing. Maak bezwaar binnen 6 weken na de datum van de beslissing. Het postadres van de IND staat op de brief met de beslissing.

Wat heb ik nodig?

In het bezwaarschrift moet de volgende informatie staan:

  • Uw naam en adres.
  • De datum.
  • De naam en geboortedatum van de persoon die naturalisatie heeft aangevraagd.
  • Het zaaknummer. Dit nummer staat op de brief met de beslissing.
  • Een omschrijving van de punten van de beslissing waarmee u het niet eens bent.
  • De redenen waarom u vindt dat de beslissing niet juist is. En bewijzen hiervan.
  • Uw handtekening.
  • Een kopie van de beslissing.

Wat kost het?

Het indienen van een bezwaarschrift is gratis.

Wanneer krijg ik een beslissing op mijn bezwaar?

Als de IND uw bezwaarschrift heeft ontvangen, krijgt u een ontvangstbevestiging. In deze brief staat hoeveel tijd de IND heeft om uw bezwaar te behandelen. Dit heet de beslistermijn. Volgens de wet is de beslistermijn voor bezwaar bij naturalisatie 6 weken. De IND kan de beslistermijn verlengen met 6 weken. U krijgt daarover dan een brief.