Naturalisatie: aanvraag gedaan

U hebt bij de gemeente een aanvraag voor naturalisatie gedaan. U leest hier wat er gebeurt voordat de IND beslist op uw aanvraag. Soms moet u nog iets doen.

Ontvangstbevestiging en beslistermijn

De gemeente stuurt uw aanvraag naar de IND. De IND registreert uw aanvraag. Dit kan maximaal 2 weken duren. In Mijn IND ziet u bij 'Status aanvraag' of uw aanvraag is ontvangen. U krijgt ook een brief. Deze brief is de ontvangstbevestiging van uw aanvraag. In de ontvangstbevestiging staat vóór welke datum u een beslissing krijgt op uw aanvraag. De IND heeft 12 maanden de tijd om te beslissen op uw aanvraag.

Hebt u na 14 dagen nog geen ontvangstbevestiging gekregen? Neem dan contact met ons op.

Inloggen Mijn IND

Brief met verzoek om extra informatie

Soms krijgt u een brief waarin de IND vraagt om meer informatie. U bent bijvoorbeeld documenten vergeten. Of er is meer informatie nodig voor uw aanvraag.

Stuur de documenten die genoemd worden in de brief op tijd naar de IND. Of upload de documenten in Mijn IND bij 'Status aanvraag'. In de brief staat vóór welke datum u de documenten moet hebben opgestuurd of geüpload. Lukt dit niet? Of hebt u vragen over de brief? Neem dan meteen contact op met de medewerker die uw aanvraag behandelt. Het telefoonnummer van deze medewerker staat in de brief.

Beslistermijn wordt langer

De IND kan uw aanvraag niet beoordelen als er belangrijke documenten ontbreken. Daarom wordt de beslistermijn opgeschoven totdat u de informatie hebt opgestuurd. Bijvoorbeeld, ontvangt de IND uw informatie na 10 dagen? Dan schuift de beslistermijn ook 10 dagen op. De beslistermijn wordt daardoor langer. In Mijn IND kunt u veranderingen in de beslistermijn zien. Het kan soms een paar dagen duren voordat we de ontvangst van de extra documenten hebben verwerkt in Mijn IND.

Brief met de beslissing

De IND heeft beslist op uw aanvraag. De beslissing is positief of negatief. In de brief staat wat u nu moet doen. U ziet de beslissing ook in Mijn IND.