Nederlander worden door naturalisatie

U wilt Nederlander worden door naturalisatie. Een aanvraag dient u in bij de gemeente waar u ingeschreven staat. Wat zijn de voorwaarden? En hoe werkt de procedure?

Voorwaarden

U moet aan de volgende voorwaarden voldoen:

 • U bent 18 jaar of ouder.
 • U woont 5 jaar of langer onafgebroken met een geldige verblijfsvergunning in het Koninkrijk der Nederlanden. U hebt altijd op tijd uw verblijfsvergunning verlengd. Op de regel van de 5-jaarstermijn zijn een aantal uitzonderingen.

 • U hebt direct voorafgaand aan het naturalisatieverzoek een geldige verblijfsvergunning. Dit is een verblijfsvergunning voor onbepaalde tijd of bepaalde tijd met een niet-tijdelijk doel. De verblijfsvergunning is nog geldig op het moment van de naturalisatieceremonie.

Hebt u de nationaliteit van een EU/EER-land of Zwitserland? U hoeft geen verblijfsvergunning te hebben.

 • U bent voldoende ingeburgerd. Dit betekent dat u Nederlands kunt lezen, schrijven, spreken en verstaan. U toont dit aan met het inburgeringsdiploma.
 • Op moment van indiening van het naturalisatieverzoek mag er geen strafzaak voor een misdrijf in Nederland of buitenland tegen u openstaan.
 • In de periode van 5 jaar direct voor het naturalisatieverzoek tot aan de beslissing bent u niet in Nederland of buitenland (voorwaardelijk) veroordeeld geweest voor een misdrijf. Met veroordeling wordt bedoeld:
  • Elke vrijheidsbenemende straf (incl. gevangenisstraf of TBS), ongeacht de duur van de straf;
  • Een taakstraf (werk- of leerstraf), ongeacht de duur van de straf;
  • Elke vermogenssanctie (geldboete, transactie, strafbeschikking of ontnemingsmaatregel) van €810 of hoger;
  • Een serie vermogenssancties (geldboete, transactie, strafbeschikking of ontnemingsmaatregel) van €405 of hoger, met een totaalbedrag van €1.215 of hoger.

  De periode van 5 jaar begint vanaf het moment dat:

  • een gevangenisstraf is uitgezeten;
  • een boete volledig is betaald;
  • de proeftijd van een voorwaardelijke straf is verlopen én zich in de proeftijd geen nieuwe feiten hebben voorgedaan. De rehabilitatietermijn begint (achteraf bezien) op het moment waarop de uitspraak of strafbeschikking onherroepelijk is geworden.
 • U moet afstand doen van uw huidige nationaliteit. Hierop zijn uitzonderingen.
 • U moet de verklaring van verbondenheid afleggen. Zie onder Stappen in het aanvraagproces 'De naturalisatieceremonie'

Checklist documenten

Welke documenten hebt u nodig?

 • Een geldig paspoort of ander reisdocument.
 • Een geldige verblijfsvergunning of ander bewijs van rechtmatig verblijf.
  Hebt u de nationaliteit van een EU/EER-land of Zwitserland? U hoeft geen verblijfsvergunning te hebben. De gemeente controleert hoe lang u in Nederland woont via de Basisregistratie Personen (BRP).
 • Een geboorteakte uit uw land van herkomst.
 • Inburgeringsdiploma of ander bewijs van inburgering.

Daarnaast kunnen nog andere documenten nodig zijn, zoals:

 • Een huwelijksakte of een akte van geregistreerd partnerschap.
 • Een bewijs dat u 3 jaar of langer onafgebroken samenleeft met een Nederlander.

Buitenlandse documenten moeten vaak gelegaliseerd en vertaald zijn voordat ze gebruikt kunnen worden in Nederland.

Ik heb geen paspoort en/of geboorteakte. Wat moet ik doen?

U moet een paspoort en/of geboorteakte aanvragen bij de overheid van uw land. Kunt u dit niet? Of lukt het u niet om een paspoort en/of geboorteakte te krijgen? Dan kunt u misschien een beroep doen op bewijsnood. Op de pagina Bewijsnood leest u meer informatie over bewijsnood en hoe u een paspoort en geboorteakte aanvraagt.

Minderjarige kinderen

Een kind onder de 18 jaar kan niet zelf een aanvraag doen om Nederlander te worden. Een aanvraag kan alleen worden gedaan door de ouders of wettelijk vertegenwoordigers.

Maar uw minderjarige kind kan wel samen met u de Nederlandse nationaliteit aanvragen. U vraagt dan bij uw eigen verzoek om naturalisatie ook om naturalisatie van uw kind. U krijgt een bericht, waarin staat of uw kind ook de Nederlandse nationaliteit krijgt.

Kinderen onder de 16 jaar

Een kind onder de 16 jaar woont in Nederland. En heeft direct voor het verzoek een geldige verblijfsvergunning voor onbepaalde tijd. Of een verblijfsvergunning bepaalde tijd voor een niet-tijdelijk doel. De verblijfsvergunning is nog geldig op de dag van de naturalisatieceremonie.

Kinderen van 16 of 17 jaar

Een kind van 16 of 17 jaar woont direct voor het verzoek minimaal 3 jaar onafgebroken in Nederland. En heeft een geldige verblijfsvergunning voor onbepaalde tijd. Of een verblijfsvergunning bepaalde tijd voor een niet-tijdelijk doel. De verblijfsvergunning is nog geldig op de dag van de naturalisatieceremonie.

Het kind moet aanwezig zijn bij het verzoek. En het kind moet zeggen dat hij het eens is met de aanvraag. Het kind van 16 of 17 jaar moet ook een bereidheidverklaring en de verklaring van verbondenheid afleggen.

Is het kind bij de aanvraag om naturalisatie jonger dan 18? Maar bij de beslissing 18 jaar? Dan kan het kind niet meenaturaliseren.

Na-naturalisatie van uw kind

Is uw kind niet samen met u genaturaliseerd? Ook nadat u zelf Nederlander bent geworden kunt u nog steeds een verzoek om naturalisatie doen voor uw kind. Uw kind moet direct voor het verzoek minimaal 3 jaar onafgebroken in Nederland gewoond hebben met een geldige verblijfsvergunning. Dit is een verblijfsvergunning voor onbepaalde tijd of bepaalde tijd voor een niet-tijdelijk doel.

Na-naturalisatie als uw kind is geboren tijdens uw naturalisatieprocedure
Is uw kind geboren nadat u zelf uw eigen aanvraag voor naturalisatie heeft gedaan, maar vóór de datum dat u de Nederlandse nationaliteit kreeg? Dan kunt u ook een verzoek om na-naturalisatie voor uw kind doen. Uw kind moet daarvoor wel in Nederland wonen en een geldige verblijfsvergunning hebben voor een niet-tijdelijk doel. Doet u de aanvraag voor uw kind binnen1 jaar nadat u (ouder) de Nederlandse nationaliteit hebt gekregen? Dan is het verzoek voor na-naturalisatie van uw kind gratis.

Uw kind kan zijn huidige nationaliteit houden

Een kind tot 16 jaar mag zijn huidige nationaliteit houden als één of beide ouder(s) Nederlander word(t)(en). Dit geldt niet als de wetgeving van het land van uw huidige nationaliteit(en) anders bepaalt.

 

Na uw aanvraag

Rechten en plichten

Wat mag en moet u doen als Nederlander?

 • U wordt als Nederlander opgenomen in de Basisregistratie Personen van Nederland (BRP).
 • U kunt een Nederlands paspoort of een Nederlandse identiteitskaart aanvragen bij de gemeente in uw woonplaats.
 • U mag stemmen voor de provinciale en landelijke verkiezingen.
 • U bent geen vreemdeling meer.
 • U krijgt dezelfde rechten als Nederlanders.
 • U kunt na een lang verblijf in het buitenland weer terug naar Nederland.
 • U bent EU-onderdaan.
 • U moet een eventueel vreemdelingen- of vluchtelingenpaspoort inleveren.
 • U hoeft niet meer te voldoen aan de voorwaarden voor een verblijfsvergunning.
 • U moet uw verblijfsvergunning inleveren en u hoeft voor de verblijfsvergunning dus geen kosten meer te maken.
 • U kunt in bepaalde openbare functies benoemd worden, waarvoor alleen Nederlanders in aanmerking komen.  Bijvoorbeeld burgemeester, politiebeambte, militair of een functie bij de rechterlijke macht.

Intrekking of verlies Nederlanderschap 

Bent u veroordeeld voor een ernstig misdrijf? Of hebt u fraude gepleegd bij het verkrijgen van een verblijfsvergunning of de Nederlandse nationaliteit? Dan heeft dat ernstige gevolgen. Uw Nederlanderschap kan worden ingetrokken. Dat kan zelfs tot 12 jaar nadat u de Nederlandse nationaliteit hebt verkregen.

Als u vrijwillig de nationaliteit van een ander land aanneemt, verliest u automatisch de Nederlandse nationaliteit.

Koninkrijk der Nederlanden

Het Koninkrijk der Nederlanden bestaat uit Nederland, Aruba, Curaçao en Sint Maarten. En 3 bijzondere gemeenten: Bonaire, Sint Eustatius en Saba.

beschikking

​Een formele brief met de beslissing op uw aanvraag.