Zelfstandig ondernemer

U wilt in Nederland als zelfstandig ondernemer werken. Hiervoor hebt u een verblijfsvergunning nodig. Wat zijn de voorwaarden voor deze verblijfsvergunning? En hoe werkt de aanvraagprocedure?

​Als u in Nederland wilt werken als beginnende ondernemer in een start-up, dan gelden andere voorwaarden.

Voor personen met de nationaliteit van een EU/EER-land of Zwitserland en hun familieleden gelden andere voorwaarden.

Voorwaarden

Er zijn een aantal voorwaarden die voor iedereen gelden. Naast deze voorwaarden gelden voor u de volgende voorwaarden:

 • De werkzaamheden die u gaat uitvoeren hebben een wezenlijk belang voor de Nederlandse economie. Het product of de diensten die u gaat aanbieden moeten een innovatief karakter hebben voor Nederland. Voor de beoordeling hiervan vraagt de IND advies bij de Rijksdienst voor Ondernemend Nederland (RVO). De RVO handelt hierin namens de Minister van Economische Zaken.

  Het wezenlijke belang wordt beoordeeld aan de hand van een puntensysteem. Het puntensysteem bestaat uit 3 onderdelen:
  1. Persoonlijke ervaring (opleiding, ondernemerschap, werkervaring).
  2. Ondernemingsplan (marktanalyse, product/dienst, prijs, organisatie, financiering).
  3. Toegevoegde waarde voor Nederland (innovativiteit, arbeidscreatie, investeringen).

  In totaal zijn voor de onderdelen gezamenlijk 300 punten te behalen. Er zijn ten minste 90 punten nodig met een minimum van 30 punten per onderdeel. Zie bijlage 8a behorend bij artikel 3.20a eerste lid Voorschrift Vreemdelingen voor het puntensysteem.

  Als u de Turkse nationaliteit hebt of als u de status EU-langdurig ingezetene hebt in een ander EU-land , geldt het puntensysteem niet.
 • U staat ingeschreven in het Handelsregister van de Kamer van Koophandel (KvK).
 • U voldoet aan de vereisten voor het uitoefenen van uw bedrijf of beroep. Dit betekent dat u alle noodzakelijke vergunningen hebt.
 • U gaat voldoende inkomen verdienen uit uw werkzaamheden als zelfstandig ondernemer. Dit moet blijken uit het ondernemingsplan.

Aanvullende voorwaarden freelancer

 • U hebt één of meerdere opdrachten in Nederland die u als freelancer gaat uitvoeren.

Aanvullende voorwaarden onderneming in individuele gezondheidszorg

 • U staat geregistreerd in het BIG-register (Beroepen in de Individuele Gezondheidszorg). Alleen met deze registratie mag een zorgverlener met een buitenlands diploma in Nederland werken als zelfstandig ondernemer.

Voorwaarden voor verblijf op grond van het Nederlands-Amerikaans Vriendschapsverdrag of Nederlands-Japans Handelsverdrag

 • U voldoet aan de voorwaarden die voor iedereen gelden.
 • U hebt de Amerikaanse of Japanse nationaliteit.
 • Eén van de volgende situaties is van toepassing:
   • U drijft handel tussen Nederland en Amerika of Japan; óf
   • U ontwikkelt en leidt de bedrijfsuitoefening van een onderneming in Nederland, en u hebt een [aanzienlijk kapitaal] geïnvesteerd in deze onderneming of bent bezig een aanzienlijk kapitaal hierin te investeren. Onder bedrijfsvoering wordt in ieder geval verstaan:
     • U vertegenwoordigt een Amerikaanse of Japanse onderneming en hebt een sleutelfunctie in dienst van die onderneming; óf
     • U oefent een vrij beroep uit, tenzij u een zekere publieke taak hebt of een functie in de gezondheidszorg of publieke veiligheidssector.

Kosten

Deze aanvraag kost € 1416.

Hebt u nu een verblijfsvergunning start up? Dan kost de aanvraag € 379.

Checklist documenten

In het aanvraagformulier staat welke documenten u bij de aanvraag moet indienen.

 

De aanvraag in stappen

1. Indienen aanvraag en betalen

Om naar Nederland te kunnen reizen hebt u een [machtiging tot voorlopig verblijf] (mvv) nodig. De mvv is een sticker die de [Nederlandse vertegenwoordiging] in het paspoort plakt. Sommige personen hebben geen mvv nodig.

Hebt u geen mvv nodig? Klik dan nu op de tab Zonder mvv.

U vraagt de mvv en de verblijfsvergunning in één keer aan. U dient zelf de aanvraag in bij de Nederlandse vertegenwoordiging in uw land van herkomst of [land van bestendig verblijf]. Tijdens de afspraak worden uw biometrische gegevens afgenomen. U krijgt u een ontvangstbevestiging met een V-nummer van de Nederlandse vertegenwoordiging

Na de afspraak stuurt u zelf uw aanvraag naar de IND in Nederland en moet u de leges betalen. U moet beiden doen binnen 3 weken na indiening bij de Nederlandse vertegenwoordiging. In het aanvraagformulier staat welke documenten u moet meesturen. In het formulier staat ook hoe u de kosten voor de aanvraag moet betalen.

Voor het maken van een afspraak voor indiening van uw aanvraag, neem contact op met de Nederlandse vertegenwoordiging.

2. Ontvangst en controle aanvraag

​De dag dat u uw aanvraag indient bij de Nederlandse ambassade is de startdatum van uw aanvraag. De IND moet daarna een besluit nemen op uw aanvraag binnen de wettelijke beslistermijn.

De ambassade stuurt uw aanvraag naar de IND. De IND controleert vervolgens of de aanvraag compleet is en of de leges (kosten) zijn betaald. Ontbreken er documenten of zijn er documenten niet juist? Dan stuurt de IND een brief: een herstel verzuimbrief. Hierin staat welke documenten nog moeten worden opgestuurd. Stuur de gevraagde documenten vóór de genoemde datum naar de IND.

Mijn IND en Berichtenbox

Volg uw aanvraag in Mijn IND. Heeft u zich ook aangemeld bij de Berichtenbox voor post van de IND? En uw e-mailadres ingevuld? Dan krijgt u via de Berichtenbox een e-mail als u nieuwe post van de IND heeft.

3. Beslissing

​De IND controleert of u aan alle voorwaarden voldoet en vraagt advies aan de Rijksdienst Voor Ondernemend Nederland (RVO). De IND moet binnen een termijn van 90 dagen een beslissing nemen. Maar bij een adviesaanvraag aan RVO wordt de beslistermijn verlengd met maximaal 6 maanden.

 • Negatieve beslissing

  Als u niet voldoet aan de voorwaarden, dan krijgt u geen mvv en geen verblijfsvergunning. Deze beslissing staat in een [beschikking]. U kunt tegen deze beslissing bezwaar maken.

 • Positieve beslissing

  Als u aan alle voorwaarden voldoet, dan krijgt u een mvv en een verblijfsvergunning. U krijgt bericht van de IND over deze beslissing. De IND informeert ook de [Nederlandse vertegenwoordiging].

4. Ophalen mvv

​U haalt de mvv op bij de [Nederlandse vertegenwoordiging] waar u de aanvraag hebt ingediend.

U hebt 3 maanden de tijd om de mvv op te halen. Maak hiervoor een afspraak bij de vertegenwoordiging. Uw paspoort moet nog minimaal 6 maanden geldig zijn op de dag dat de vertegenwoordiging de mvv erin plaatst.

5. Naar Nederland reizen

​Als u de mvv hebt opgehaald kunt u naar Nederland reizen. De mvv is 90 dagen geldig. De geldigheidsduur staat op de mvv-sticker. Op de mvv-sticker staan 2 data:

 • Ingangsdatum: vanaf deze datum is de mvv geldig.
 • Einddatum: op deze datum is de mvv niet meer geldig.

U mag met de mvv reizen binnen het Schengengebied.

De aanvraag in stappen

1. Indienen aanvraag en betalen

​U hebt geen mvv-plichtige nationaliteit. U reist naar Nederland in uw vrije termijn. Dit betekent dat u geen visum nodig heeft om Nederland in te reizen. Vervolgens hebt u 3 maanden de tijd om in Nederland de verblijfsvergunning aan te vragen.

U dient de aanvraag in bij de IND. Het formulier vindt u onderaan deze pagina. Stuur het formulier met de benodigde documenten per post naar de IND. De IND stuurt vervolgens een brief waarin staat hoe de leges betaald moeten worden.

Nadat de IND uw aanvraag heeft ontvangen, moet u binnen 2 weken bij een IND-loket langskomen om biometrie te laten afnemen. Maak hiervoor online een afspraak.

2. Ontvangst en controle aanvraag

​Nadat uw aanvraag is ontvangen stuurt de IND een ontvangstbevestiging. Hierin staat op welke datum de IND de aanvraag heeft ontvangen en binnen welke termijn de IND een beslissing neemt.

De IND controleert vervolgens of de aanvraag compleet is en of de leges (kosten) zijn betaald. Ontbreken er documenten of zijn er documenten niet juist? Dan stuurt de IND een brief: een herstel verzuimbrief. Hierin staat welke documenten nog moeten worden opgestuurd. Stuur de gevraagde documenten vóór de genoemde datum naar de IND.

Mijn IND en Berichtenbox

Volg uw aanvraag in Mijn IND. Heeft u zich ook aangemeld bij de Berichtenbox voor post van de IND? En uw e-mailadres ingevuld? Dan krijgt u via de Berichtenbox een e-mail als u nieuwe post van de IND heeft.

3. Beslissing

​De IND controleert of u aan alle voorwaarden voldoet en vraagt advies aan de Rijksdienst Voor Ondernemend Nederland (RVO). De IND moet binnen een termijn van 90 dagen een beslissing nemen. Maar bij een adviesaanvraag aan RVO wordt de beslistermijn verlengd met maximaal 6 maanden.

 • Negatieve beslissing

  Als u niet voldoet aan de voorwaarden, dan krijgt u geen verblijfsvergunning. Deze beslissing staat in een [beschikking]. De IND stuurt de beschikking per post. U kunt tegen deze beslissing bezwaar maken.

 • Positieve beslissing

  Als u aan alle voorwaarden voldoet, krijgt u een verblijfsvergunning.

Aanvraagformulieren

Application for admission and residence ‘to work on a self-employed basis’ (foreign national)9531

Voor het inplannen van een afspraak om uw aanvraag in te dienen, neem contact op met de Nederlandse vertegenwoordiging.

Checklist documenten

In het aanvraagformulier staat welke documenten u met de aanvraag moet meesturen.

Laat officiële buitenlandse documenten legaliseren en vertalen naar het Nederlands, Engels, Frans of Duits.

Hoe stuurt u documenten naar de IND:

 • U stuurt alleen kopieën van uw documenten, enkelzijdig en in A4-formaat.
 • De kopieën zijn volledig en goed leesbaar.
 • Schrijf op elke kopie uw V-nummer of klantnummer. Weet u deze nummers niet, dan schrijft u op elke kopie uw naam en geboortedatum.
 • Stuur geen USB-sticks, CD's of DVD's.
 • U bewaart zelf de originele documenten. Deze documenten moet u laten zien bij de Nederlandse vertegenwoordiging in het buitenland. 

Download  

Aanvraagformulieren

Aanvraag voor het verblijfsdoel ‘arbeid als zelfstandige’ (vreemdeling)7024

Gebruik dit formulier om uw aanvraag in te dienen.

Checklist documenten
In het aanvraagformulier staat welke documenten u met de aanvraag moet meesturen.

Laat officiële buitenlandse documenten legaliseren en vertalen naar het Nederlands, Engels, Frans of Duits.

Hoe stuurt u documenten naar de IND:

 • U stuurt alleen kopieën van uw documenten, enkelzijdig en in A4-formaat.
 • De kopieën zijn volledig en goed leesbaar.
 • Schrijf op elke kopie uw V-nummer of klantnummer. Weet u deze nummers niet, dan schrijft u op elke kopie uw naam en geboortedatum.
 • Stuur geen USB-sticks, CD's of DVD's.
 • U bewaart zelf de originele documenten. Deze documenten moet u laten zien bij de Nederlandse vertegenwoordiging in het buitenland.

Kosten aanvraag

Deze aanvraag kost € 1416. 

Soms gelden andere kosten

Download  

Na uw aanvraag

Verblijfsvergunning ophalen

​De IND probeert binnen 2 weken na de positieve beslissing de verblijfsvergunning klaar te hebben. U krijgt een brief als u de verblijfsvergunning kunt ophalen. Hiervoor moet u online een afspraak maken bij het IND-loket dat in de brief staat. ​Houd er rekening mee dat u niet altijd meteen terecht kunt bij een IND-loket. Maak dus zo snel mogelijk een afspraak.

Controleer bij het IND-loket of de informatie op uw verblijfsvergunning klopt. Klopt er iets niet, zeg dit dan meteen tegen de IND-medewerker.

Inschrijving bij de gemeente

Als u in Nederland aankomt moet u zich inschrijven in de Basisregistratie Personen (BRP) in de gemeente waar u gaat wonen.

Voor de inschrijving bij de gemeente hebt u een gelegaliseerde en vertaalde geboorteakte nodig. Neem deze daarom mee als u naar Nederland reist.

Informeer altijd vooraf bij uw gemeente welke (gelegaliseerde en vertaalde) documenten/akten u nog meer mee moet nemen.

Tbc-onderzoek

Bij uw aanvraag hebt u aangegeven dat u een onderzoek naar tuberculose (tbc) laat doen. U moet hiervoor een afspraak maken bij de Gemeenschappelijke Gezondheidsdienst (GGD). Dit doet u binnen 3 maanden nadat u de vergunning hebt gekregen. Neem de bijlage 'Verwijzingsformulier tbc-onderzoek' mee naar de afspraak.

In sommige gevallen hoeft u geen tbc-onderzoek te laten doen.

Zorgverzekering afsluiten

​Iedereen die in Nederland woont moet een zorgverzekering afsluiten. Dit doet u binnen 4 maanden na aankomst in Nederland.

Geldigheid verblijfsvergunning

​De geldigheidsduur van de verblijfsvergunning is maximaal 2 jaar.

Werken

Op de achterkant van de verblijfsvergunning staat of u mag werken in loondienst. Op uw vergunning staat 'arbeid in loondienst alleen toegestaan met tewerkstellingsvergunning (TWV).' Dit betekent dat u met een verblijfsvergunning voor 'arbeid als zelfstandige' alleen mag werken als uw werkgever een TWV voor uw heeft.

Familie- of gezinsleden van zelfstandigen mogen in Nederland werken zonder TWV. Op de vergunning staat “arbeid als zelfstandige toegestaan, arbeid vrij toegestaan, TWV niet vereist”.

Arbeidsmarktaantekening 'arbeid vrij' aanvragen

Hebt u 5 jaar gewerkt in Nederland? Dan bent u vrij om te werken in Nederland. U hebt dan geen TWV meer nodig. 

Is uw verblijfsvergunning nog langer dan 4 maanden geldig? U kunt uw verblijfsdocument vervangen voor een document met de arbeidsmarktaantekening 'arbeid vrij toegestaan'. 

Verloopt uw verblijfsvergunning binnen 3 maanden? Vraag dan verlenging aan. Geef op het formulier aan dat u de arbeidsmarktaantekening 'arbeid vrij toegestaan' op uw verblijfsdocument wilt hebben.

Wettelijke verplichtingen

Er is een aantal wettelijke verplichtingen die voor u gelden.

De IND houdt toezicht op de naleving van uw wettelijke verplichtingen. Voldoet u niet aan uw wettelijke verplichtingen dan kan dit gevolgen hebben.

Vervolgaanvragen (inclusief terugkeervisum)

Vervangen verblijfsvergunning

Is uw verblijfsvergunning beschadigd, kwijt of gestolen? Laat dan uw verblijfsvergunning vervangen

Verlengen verblijfsvergunning

Verloopt uw verblijfsvergunning binnenkort? Vraag dan verlenging aan.

Onbepaalde tijd

Nadat u 5 jaar een verblijfsvergunning hebt gehad, kunt u een verblijfsvergunning voor onbepaalde tijd aanvragen. 

Nederlander worden

Nadat u 5 jaar een verblijfsvergunning hebt gehad, kunt u misschien de Nederlandse nationaliteit aanvragen. 

Terugkeervisum

U hebt een aanvraag ingediend en wacht op een beslissing. Uw mvv of (huidige) verblijfsvergunning is niet meer geldig. U mag de beslissing op uw aanvraag in Nederland afwachten. Als u op reis wilt kan het zijn dat u een terugkeervisum nodig hebt om Nederland weer in te reizen.​

TWV

​A TWV is a work permit. The employer applies for a TWV with UWV (Netherlands Employees Insurance Agency). UWV examines among other things if there is no employee with the Dutch, EU/EEA or Swiss nationality that is qualified for the job.