Zelfstandig ondernemer

U wilt in Nederland als zelfstandig ondernemer werken. Hiervoor hebt u een verblijfsvergunning nodig. Wat zijn de voorwaarden voor deze verblijfsvergunning? En hoe werkt de aanvraagprocedure?

​Als u in Nederland wilt werken als beginnende ondernemer in een start-up, dan gelden andere voorwaarden.

Voor personen met de nationaliteit van een EU/EER-land of Zwitserland en hun familieleden gelden andere voorwaarden.

Voorwaarden

Er zijn een aantal voorwaarden die voor iedereen gelden. Naast deze voorwaarden gelden voor u de volgende voorwaarden:

 • De werkzaamheden die u gaat uitvoeren hebben een wezenlijk belang voor de Nederlandse economie. Het product of de diensten die u gaat aanbieden moeten een innovatief karakter hebben voor Nederland. Voor de beoordeling hiervan vraagt de IND advies bij de Rijksdienst voor Ondernemend Nederland (RVO). De RVO handelt hierin namens de Minister van Economische Zaken.

  Het wezenlijke belang wordt beoordeeld aan de hand van een puntensysteem. Het puntensysteem bestaat uit 3 onderdelen:
  1. Persoonlijke ervaring (opleiding, ondernemerschap, werkervaring).
  2. Ondernemingsplan (marktanalyse, product/dienst, prijs, organisatie, financiering).
  3. Toegevoegde waarde voor Nederland (innovativiteit, arbeidscreatie, investeringen).

  In totaal zijn voor de onderdelen gezamenlijk 300 punten te behalen. Er zijn ten minste 90 punten nodig met een minimum van 30 punten per onderdeel. Zie bijlage 8a behorend bij artikel 3.20a eerste lid Voorschrift Vreemdelingen voor het puntensysteem.

  Als u de Turkse nationaliteit hebt of als u de status EU-langdurig ingezetene hebt in een ander EU-land , geldt het puntensysteem niet.
 • U staat ingeschreven in het Handelsregister van de Kamer van Koophandel (KvK).
 • U voldoet aan de vereisten voor het uitoefenen van uw bedrijf of beroep. Dit betekent dat u alle noodzakelijke vergunningen hebt.
 • U gaat voldoende inkomen verdienen uit uw werkzaamheden als zelfstandig ondernemer. Dit moet blijken uit het ondernemingsplan.

Aanvullende voorwaarden freelancer

 • U hebt één of meerdere opdrachten in Nederland die u als freelancer gaat uitvoeren.

Aanvullende voorwaarden onderneming in individuele gezondheidszorg

 • U staat geregistreerd in het BIG-register (Beroepen in de Individuele Gezondheidszorg). Alleen met deze registratie mag een zorgverlener met een buitenlands diploma in Nederland werken als zelfstandig ondernemer.

Voorwaarden voor verblijf op grond van het Nederlands-Amerikaans Vriendschapsverdrag of Nederlands-Japans Handelsverdrag

 • U voldoet aan de voorwaarden die voor iedereen gelden.
 • U hebt de Amerikaanse of Japanse nationaliteit.
 • Eén van de volgende situaties is van toepassing:
   • U drijft handel tussen Nederland en Amerika of Japan; óf
   • U ontwikkelt en leidt de bedrijfsuitoefening van een onderneming in Nederland, en u hebt een aanzienlijk kapitaal geïnvesteerd in deze onderneming of bent bezig een aanzienlijk kapitaal hierin te investeren.

Kosten

Deze aanvraag kost € 1379.

Checklist documenten

In het aanvraagformulier staat welke documenten u bij de aanvraag moet indienen.

 

Na uw aanvraag

Verblijfsvergunning ophalen

​De IND probeert binnen 2 weken na de positieve beslissing de verblijfsvergunning klaar te hebben. U krijgt een brief als u de verblijfsvergunning kunt ophalen. Hiervoor moet u online een afspraak maken bij het IND-loket dat in de brief staat. ​Houd er rekening mee dat u niet altijd meteen terecht kunt bij een IND-loket. Maak dus zo snel mogelijk een afspraak.

Controleer bij het IND-loket of de informatie op uw verblijfsvergunning klopt. Klopt er iets niet, zeg dit dan meteen tegen de IND-medewerker.

Inschrijving bij de gemeente

Als u in Nederland aankomt moet u zich inschrijven in de Basisregistratie Personen (BRP) in de gemeente waar u gaat wonen.

Voor de inschrijving bij de gemeente hebt u een gelegaliseerde en vertaalde geboorteakte nodig. Neem deze daarom mee als u naar Nederland reist.

Informeer altijd vooraf bij uw gemeente welke (gelegaliseerde en vertaalde) documenten/akten u nog meer mee moet nemen.

Tbc-onderzoek

Bij uw aanvraag hebt u aangegeven dat u een onderzoek naar tuberculose (tbc) laat doen. U moet hiervoor een afspraak maken bij de Gemeenschappelijke Gezondheidsdienst (GGD). Dit doet u binnen 3 maanden nadat u de vergunning hebt gekregen. Neem de bijlage 'Verwijzingsformulier tbc-onderzoek' mee naar de afspraak.

In sommige gevallen hoeft u geen tbc-onderzoek te laten doen.

Zorgverzekering afsluiten

​Iedereen die in Nederland woont moet een zorgverzekering afsluiten. Dit doet u binnen 4 maanden na aankomst in Nederland.

Geldigheid verblijfsvergunning

​De geldigheidsduur van de verblijfsvergunning is maximaal 2 jaar.

Werken

Op de achterkant van de verblijfsvergunning staat of u mag werken in loondienst. Op uw vergunning staat 'arbeid in loondienst alleen toegestaan met tewerkstellingsvergunning (TWV).' Dit betekent dat u met een verblijfsvergunning voor 'arbeid als zelfstandige' alleen mag werken als uw werkgever een TWV voor uw heeft.

Familie- of gezinsleden van zelfstandigen mogen in Nederland werken zonder TWV. Op de vergunning staat “arbeid als zelfstandige toegestaan, arbeid vrij toegestaan, TWV niet vereist”.

Arbeidsmarktaantekening 'arbeid vrij' aanvragen

Hebt u 5 jaar gewerkt in Nederland? Dan bent u vrij om te werken in Nederland. U hebt dan geen TWV meer nodig. 

Is uw verblijfsvergunning nog langer dan 4 maanden geldig? U kunt uw verblijfsdocument vervangen voor een document met de arbeidsmarktaantekening 'arbeid vrij toegestaan'. 

Verloopt uw verblijfsvergunning binnen 3 maanden? Vraag dan verlenging aan. Geef op het formulier aan dat u de arbeidsmarktaantekening 'arbeid vrij toegestaan' op uw verblijfsdocument wilt hebben.

Wettelijke verplichtingen

Er is een aantal wettelijke verplichtingen die voor u gelden.

De IND houdt toezicht op de naleving van uw wettelijke verplichtingen. Voldoet u niet aan uw wettelijke verplichtingen dan kan dit gevolgen hebben.

Vervolgaanvragen (inclusief terugkeervisum)

Vervangen verblijfsvergunning

Is uw verblijfsvergunning beschadigd, kwijt of gestolen? Laat dan uw verblijfsvergunning vervangen

Verlengen verblijfsvergunning

Verloopt uw verblijfsvergunning binnenkort? Vraag dan verlenging aan.

Onbepaalde tijd

Nadat u 5 jaar een verblijfsvergunning hebt gehad, kunt u een verblijfsvergunning voor onbepaalde tijd aanvragen. 

Nederlander worden

Nadat u 5 jaar een verblijfsvergunning hebt gehad, kunt u misschien de Nederlandse nationaliteit aanvragen. 

Terugkeervisum

U hebt een aanvraag ingediend en wacht op een beslissing. Uw mvv of (huidige) verblijfsvergunning is niet meer geldig. U mag de beslissing op uw aanvraag in Nederland afwachten. Als u op reis wilt kan het zijn dat u een terugkeervisum nodig hebt om Nederland weer in te reizen.​

Aanzienlijk kapitaal

​Het aanzienlijk kapitaal dat u moet investeren hangt af van de ondernemingsvorm:

De IND telt geleend kapitaal niet mee als onderdeel van het ‘aanzienlijk kapitaal’.

Machtiging tot voorlopig verblijf

​De machtiging tot voorlopig verblijf is een visum dat u nodig hebt als u langer dan 90 dagen in Nederland wilt verblijven. Voor meer informatie, zie Machtiging tot voorlopig verblijf (mvv).

Nederlandse vertegenwoordiging

Dit is de Nederlandse ambassade of het Nederlandse consulaat.

Land van bestendig verblijf

​Een land van bestendig verblijf is een land (anders dan het land van herkomst) waar u langer dan 3 maanden rechtmatig mag zijn. Dit betekent dat u daar een geldige verblijfsvergunning hebt. Of u bent in afwachting van een verblijfsaanvraag. Bent u in een land in uw vrije termijn? Of met een visum kort verblijf (max. 3 maanden)? Dan is dit geen bestendig verblijf.

beschikking

​Een formele brief met de beslissing op uw aanvraag.

TWV

​Een TWV is een tewerkstellingsvergunning. De werkgever vraagt de TWV aan bij UWV (Uitvoeringsinstituut Werknemersverzekeringen). UWV toetst onder andere of er geen werknemer met de Nederlandse, EU/EER of Zwitserse nationaliteit is die geschikt is voor de baan.