Grensoverschrijdende dienstverlener

U wilt in Nederland werken als grensoverschrijdende dienstverlener. Om in Nederland te wonen en werken hebt u een verblijfsvergunning nodig. Wat zijn de voorwaarden voor deze verblijfsvergunning? En hoe werkt de aanvraagprocedure?

​Voor personen met de nationaliteit van een EU/EER-land  of Zwitserland en hun familieleden gelden andere voorwaarden.

Voorwaarden

Er zijn een aantal voorwaarden die voor iedereen gelden. Daarnaast gelden de volgende voorwaarden:

 • De dienstverlener gaat in Nederland werken in dienst van een werkgever in het buitenland.
 • De dienstverlener heeft een verblijfsvergunning en een werkvergunning waaruit blijkt dat hij verblijfsrecht heeft in het land van zijn werkgever en dat hij daar in dienst van zijn werkgever arbeid mag verrichten.
 • De dienstverlener heeft een arbeidsovereenkomst met de werkgever.
 • De dienstverlener heeft voldoende inkomen. Dit inkomen is beschikbaar voor de duur van het verblijf.
 • De werkgever is buiten Nederland gevestigd in een andere lidstaat van de Europese Unie (EU), de Europese Economische Ruimte (EER) of Zwitserland.
 • De werkgever heeft de dienstverlener aangemeld bij het digitale meldloket via www.postedworkers.nl

Kenmerken Wet arbeid vreemdelingen

 • Het betreft grensoverschrijdende dienstverlening (dus geen inleen van personeel).
 • De werkgever is buiten Nederland, maar in de EU, EER of Zwitserland gevestigd.
 • De dienstverlener is in dienst van de werkgever.
 • De dienstverlener is gerechtigd om in het land van de werkgever te verblijven en te werken.
 • Het salaris bedraagt ten minste het minimumloon en bij algemeen verbindend verklaarde CAO's het CAO-loon.
 • De duur bedraagt maximaal 2 jaar.

Voor Turkse onderdanen en hun familieleden kunnen andere voorwaarden gelden.

Kosten

Deze aanvraag kost € 290. 

Checklist documenten 

In het aanvraagformulier staat welke documenten u met uw aanvraag moet meesturen.

Officiële buitenlandse documenten moet u laten legaliseren en vertalen naar het Nederlands, Engels, Frans of Duits.

 

Na uw aanvraag

Verblijfsvergunning ophalen

​De IND probeert binnen 2 weken na de positieve beslissing de verblijfsvergunning klaar te hebben. U krijgt een brief als u de verblijfsvergunning kunt ophalen. Hiervoor moet u online een afspraak maken bij het IND-loket dat in de brief staat. ​Houd er rekening mee dat u niet altijd meteen terecht kunt bij een IND-loket. Maak dus zo snel mogelijk een afspraak.

Controleer bij het IND-loket of de informatie op uw verblijfsvergunning klopt. Klopt er iets niet, zeg dit dan meteen tegen de IND-medewerker.

Inschrijving bij de gemeente

Als u in Nederland aankomt moet u zich inschrijven in de Basisregistratie Personen (BRP) in de gemeente waar u gaat wonen.

Voor de inschrijving bij de gemeente hebt u een gelegaliseerde en vertaalde geboorteakte nodig. Neem deze daarom mee als u naar Nederland reist.

Informeer altijd vooraf bij uw gemeente welke (gelegaliseerde en vertaalde) documenten/akten u nog meer mee moet nemen.

Tbc-onderzoek

Bij uw aanvraag hebt u aangegeven dat u een onderzoek naar tuberculose (tbc) laat doen. U moet hiervoor een afspraak maken bij de Gemeenschappelijke Gezondheidsdienst (GGD). Dit doet u binnen 3 maanden nadat u de vergunning hebt gekregen. Neem de bijlage 'Verwijzingsformulier tbc-onderzoek' mee naar de afspraak.

In sommige gevallen hoeft u geen tbc-onderzoek te laten doen.

Zorgverzekering afsluiten

​Iedereen die in Nederland woont moet een zorgverzekering afsluiten. Dit doet u binnen 4 maanden na aankomst in Nederland.

Geldigheid verblijfsvergunning

​De geldigheidsduur van uw verblijfsvergunning is maximaal 2 jaar. Het is niet mogelijk om de verblijfsvergunning na die twee jaar te verlengen.

Werken

Op de achterkant van de verblijfsvergunning staat of u mag werken. Op de verblijfsvergunning voor verblijf als grensoverschrijdende dienstverlener staat 'TWV niet vereist voor specifieke arbeid, andere arbeid niet toegestaan'. Dit betekent dat u met deze verblijfsvergunning uitsluitend als grensoverschrijdende dienstverlener in Nederland mag werken.

Wettelijke verplichtingen

Er is een aantal wettelijke verplichtingen die voor u en uw werkgever gelden.

De IND houdt toezicht op de naleving van uw wettelijke verplichtingen. Voldoet u niet aan uw wettelijke verplichtingen dan kan dit gevolgen hebben.

Vervolgaanvragen (inclusief terugkeervisum)

Vervangen verblijfsvergunning

Is uw verblijfsvergunning beschadigd, kwijt of gestolen? Laat dan uw verblijfsvergunning vervangen.

Verlengen verblijfsvergunning

Verloopt uw verblijfsvergunning binnenkort? Vraag dan verlenging  aan.

Wijzigen verblijfsvergunning

Verandert er iets in uw situatie dat gevolgen heeft voor uw verblijfsvergunning? Meld dat meteen bij de IND. Het kan zijn dat u door de verandering in uw situatie uw verblijfsvergunning moet wijzigen.

Terugkeervisum

U hebt een aanvraag ingediend en wacht op een beslissing. Uw mvv of (huidige) verblijfsvergunning is niet meer geldig. U mag de beslissing op uw aanvraag in Nederland afwachten. Als u op reis wilt kan het zijn dat u een terugkeervisum nodig hebt om Nederland  weer in te reizen.

Machtiging tot voorlopig verblijf

​De machtiging tot voorlopig verblijf is een visum dat u nodig hebt als u langer dan 90 dagen in Nederland wilt verblijven. Voor meer informatie, zie Machtiging tot voorlopig verblijf (mvv).

Nederlandse vertegenwoordiging

Dit is de Nederlandse ambassade of het Nederlandse consulaat.

Land van bestendig verblijf

​Een land van bestendig verblijf is een land (anders dan het land van herkomst) waar u langer dan 3 maanden rechtmatig mag zijn. Dit betekent dat u daar een geldige verblijfsvergunning hebt. Of u bent in afwachting van een verblijfsaanvraag. Bent u in een land in uw vrije termijn? Of met een visum kort verblijf (max. 3 maanden)? Dan is dit geen bestendig verblijf.

beschikking

​Een formele brief met de beslissing op uw aanvraag.

TWV

​Een TWV is een tewerkstellingsvergunning. De werkgever vraagt de TWV aan bij UWV (Uitvoeringsinstituut Werknemersverzekeringen). UWV toetst onder andere of er geen werknemer met de Nederlandse, EU/EER of Zwitserse nationaliteit is die geschikt is voor de baan.