Aanvragen verblijfsvergunning grensoverschrijdende dienstverlener

Laatste update: 12 september 2022

Met een verblijfsvergunning voor grensoverschrijdende dienstverlener kan een werknemer van een Europees bedrijf tijdelijk in Nederland werken en wonen. U leest op deze pagina de voorwaarden. En hoe u de verblijfsvergunning aanvraagt.

Voor wie is de aanvraag grensoverschrijdende dienstverlener?

De verblijfsvergunning voor grensoverschrijdende dienstverlener is voor werknemers met een nationaliteit van een land buiten de Europese Unie (EU), Europese Economische Ruimte (EER) of Zwitserland. Lees welke landen horen bij de EU en EER. De informatie op deze pagina geldt in deze situaties:

 • U werkt voor een bedrijf in de EU, EER of Zwitserland. U gaat voor dit bedrijf tijdelijk in Nederland werken.
 • U bent opdrachtgever in Nederland. U wilt een werknemer van een bedrijf in de EU, EER of Zwitserland tijdelijk bij u in Nederland laten werken.

Machtiging tot voorlopig verblijf (mvv)

Om naar Nederland te reizen heeft de werknemer een visum nodig. Dit visum heet een machtiging tot voorlopig verblijf (mvv). In sommige situaties is geen mvv nodig. Lees meer over een machtiging tot voorlopig verblijf (mvv) en wanneer u geen mvv nodig hebt.

Algemene voorwaarden voor verblijfsvergunning

Voorwaarden grensoverschrijdende dienstverlener

Voor de verblijfsvergunning grensoverschrijdende dienstverlener gelden daarnaast deze voorwaarden:

 • De werknemer heeft een werkgever die buiten Nederland is gevestigd in een ander land van de EU, EER of Zwitserland.
 • De werknemer heeft een verblijfsvergunning en een werkvergunning van het EU-land waar de werkgever zit. Hieruit blijkt dat de werknemer verblijfsrecht heeft in dit andere EU-land. En in dienst van die werkgever mag werken.
 • De werknemer gaat tijdelijk in Nederland werken bij een opdrachtgever. Het gaat niet om inleen van personeel. De werknemer mag maximaal 2 jaar in Nederland werken als grensoverschrijdende dienstverlener.
 • De werknemer blijft in dienst van de werkgever in het buitenland.
 • De werknemer heeft een arbeidscontract bij de werkgever in het andere land.
 • De werkgever in het buitenland meldt de werknemer aan bij het digitale meldloket op de website www.postedworkers.nl.

Turkse burgers en hun gezinsleden

Lees welke andere voorwaarden mogelijk gelden voor Turkse burgers en hun gezinsleden.

Documenten die u nodig hebt

U laat met documenten zien dat u voldoet aan de voorwaarden. Voor de aanvraag grensoverschrijdende dienstverlener zijn deze documenten nodig:

 • Kopie van de pagina waarop de persoonsgegevens en de geldigheidsduur van het paspoort van de werknemer staan.
 • De ingevulde en ondertekende bijlage 'Verklaring referent (arbeid)'. Deze zit bij het aanvraagformulier. De werkgever vult deze bijlage in.
 • De bijlage 'Antecedentenverklaring'. Deze bijlage zit bij het aanvraagformulier. De werknemer vult de Antecedentenverklaring helemaal in en zet een handtekening.
 • Een kopie van de geldige verblijfsvergunning en werkvergunning die de werknemer heeft in het andere land.
 • Een kopie van het arbeidscontract met de opdrachtgever voor wie de werknemer tijdelijk in Nederland gaat werken.

Legalisatie en vertaling van documenten

Officiële buitenlandse documenten moet u laten legaliseren en vertalen naar het Nederlands, Engels, Frans of Duits. Lees meer over het legaliseren en vertalen van buitenlandse documenten.

Schriftelijke aanvraagformulieren

De opdrachtgever (referent) of de werknemer (vreemdeling) vraagt de mvv en de verblijfsvergunning in één keer aan. Dit kan alleen schriftelijk. Er zijn verschillende aanvraagformulieren.

Schriftelijk aanvraagformulier voor referent

Schriftelijk aanvraagformulier voor vreemdeling

Hebt u een mvv nodig? Neem dan contact op met de Nederlandse ambassade of het consulaat in het land waar u nu woont. Hebt u geen mvv nodig? Gebruik dan dit aanvraagformulier:

Zo werkt de schriftelijke aanvraag

 1. Print het formulier.
 2. Vul het formulier in. En de bijlagen die gelden voor uw situatie.
 3. Doe het aanvraagformulier, de bijlagen en de documenten in 1 envelop. Stuur nooit originele documenten naar de IND. Maak kopieën die goed te lezen zijn.
 4. Stuur de aanvraag naar de IND. Het adres staat in het aanvraagformulier. 

Kosten aanvraag

De IND stuurt een brief naar de opdrachtgever over het betalen van de kosten van de aanvraag (leges). Heeft de werknemer de aanvraag zelf gedaan? Dan krijgt de werknemer een brief van de Nederlandse ambassade of het consulaat.

De kosten voor de aanvraag grensoverschrijdende dienstverlener zijn € 345,00.

Beslissing op uw aanvraag

De IND heeft 90 dagen de tijd om te beslissen op uw aanvraag voor grensoverschrijdende dienstverlener. Die periode heet de beslistermijn. Deze termijn staat in de wet. U krijgt een brief waarin staat voor welke datum u een beslissing krijgt op uw aanvraag.

Volg uw aanvraag online

Bezwaar maken tegen de beslissing

U kunt binnen 4 weken bezwaar maken tegen de beslissing. In de brief met de beslissing staat hoe u dit doet. Lees meer over bezwaar maken en in beroep gaan tegen een beslissing van de IND.

Als de IND te laat beslist

Is de beslistermijn voorbij? En hebt u nog geen beslissing op uw aanvraag of bezwaar? Dan is de IND te laat met beslissen. Lees wat u kunt doen als de IND te laat is met beslissen.

Geldigheid verblijfsvergunning grensoverschrijdende dienstverlener

De verblijfsvergunning is geldig voor de periode van de opdracht in Nederland. Maar de vergunning is maximaal 2 jaar geldig. Na die 2 jaar kunt u de verblijfsvergunning niet meer verlengen.

Werken in Nederland als grensoverschrijdende dienstverlener

Met deze verblijfsvergunning mag de werknemer alleen werken bij de opdrachtgever in Nederland. De werknemer mag geen ander werk doen in Nederland. Voor het werk bij de opdrachtgever in Nederland is geen aparte tewerkstellingsvergunning (TWV) nodig. Op de achterkant van het verblijfsdocument staat 'TWV niet vereist voor specifieke arbeid, andere arbeid niet toegestaan'.

Wettelijke plichten

Er zijn een aantal wettelijke plichten waaraan de werknemer (vreemdeling) en opdrachtgever (referent) zich moet houden.

Your Europe