• Home
  • Terugkeer van Nederlandse expats met een buitenlandse partner

Terugkeer van Nederlandse expats met een buitenlandse partner

U werkt als Nederlandse expat in het buitenland. U wilt terugkeren naar Nederland met uw buitenlandse partner. Wat moet u regelen?

​Als u als Nederlandse expat met uw buitenlandse partner terugkeert naar Nederland gelden de normale regels voor verblijf bij partner.

Dit betekent dat uw partner meestal een machtiging tot voorlopig verblijf (mvv) moet aanvragen. Om de mvv te kunnen aanvragen, moet uw partner eerst het basisexamen inburgering buitenland hebben gehaald. Uw partner moet zich op dit examen voorbereiden. Ook kan er soms een wachttijd zijn voor het afleggen van het examen bij de Nederlandse ambassade. Start daarom op tijd met de voorbereidingen op het examen. Meer informatie over het basisexamen inburgering buitenland vindt u op de website www.naarnederland.nl.

U bent de referent voor uw partner. Als referent moet u aantonen dat u voldoende, duurzaam en zelfstandig inkomen hebt. U kunt dit op verschillende manieren aantonen. Bijvoorbeeld met een arbeidscontract. Uw contract moet op de datum dat de IND de aanvraag mvv ontvangt in principe nog minimaal 12 maanden geldig zijn (dien uw aanvraag dus in voordat uw arbeidscontract ingaat). Hebt u geen jaarcontract? De IND beoordeelt of er in uw individuele situatie reden is om uw inkomen toch als duurzaam te zien. Voeg bij uw aanvraag informatie over uw arbeidsverleden. 

Voor de andere voorwaarden en informatie over de aanvraagprocedure kunt u kijken op de pagina Echtgenoot of (geregistreerd) partner.

 

 

Machtiging tot voorlopig verblijf

​De machtiging tot voorlopig verblijf is een visum dat u nodig hebt als u langer dan 90 dagen in Nederland wilt verblijven. Voor meer informatie, zie Machtiging tot voorlopig verblijf (mvv).

referent

Een referent is een persoon, werkgever of organisatie die belang heeft bij de overkomst van een vreemdeling naar Nederland. Een referent heeft rechten, maar ook plichten ten opzichte van deze vreemdeling. De referent kan voor de vreemdeling vanuit Nederland de procedure opstarten.