• Home
  • Puntensysteem zelfstandig ondernemers

Puntensysteem zelfstandig ondernemers

Voor de aanvraag van een verblijfsvergunning als zelfstandig ondernemer moet u laten zien dat een ‘wezenlijk Nederlandse economisch belang’ wordt gediend. Om dit te toetsen wordt er gebruik gemaakt van een puntensysteem.

​Het puntensysteem bestaat uit 3 onderdelen:

  1. Persoonlijke ervaring 
  2. Ondernemingsplan 
  3. Toegevoegde waarde voor Nederland

Bij het aanvragen van de verblijfsvergunning moet de ondernemer zelf documenten en bewijsstukken aanleveren. Aan de hand van de aangeleverde stukken worden dan punten toegekend en wordt een advies uitgebracht door het ministerie van Economische zaken. In totaal zijn voor de onderdelen gezamenlijk 300 punten te behalen. Er zijn tenminste 90 punten nodig met een minimum van 30 punten per onderdeel. Voor een hoogopgeleide vreemdeling gelden soepeler voorwaarden.

Puntensysteem startende ondernemers (start-ups)

Om door te kunnen stromen naar de zelfstandigenregeling moet de startende ondernemer voldoen aan de normale voorwaarden die horen bij de zelfstandigenregeling.

Daarnaast moet hij in het bezit zijn van een verklaring van de facilitator, waaruit blijkt dat hij in minimaal 3 maanden het begeleidingstraject positief heeft afgerond. Hiermee maakt de startende ondernemer het aannemelijk dat hij voldoende persoonlijke ervaring heeft ontwikkeld en een voldoende levensvatbare onderneming heeft. De verklaring van de facilitator staat in het puntensysteem gelijk aan ten minste de minimale score voor persoonlijke ervaring, ondernemersplan en toegevoegde waarde voor de Nederlandse economie.