​Verblijfsvergunning voor uw partner: wonen, werken en reizen

Met de verblijfsvergunning mag uw partner in Nederland wonen en werken of studeren. Natuurlijk kan uw partner ook reizen. Er zijn wel een aantal punten waar u en uw partner op moeten letten.

Uw partner moet in Nederland wonen

Dit heet hoofdverblijf in Nederland hebben. Uw partner mag wel korte periodes in het buitenland verblijven met een Nederlandse verblijfsvergunning. Zolang uw partner maar hoofdverblijf in Nederland heeft.

U en uw partner moeten samenwonen

Dit betekent dat uw partner op uw adres woont. Uw partner moet zich bij de gemeente inschrijven in de Basisregistratie Personen (BRP) op uw adres.

De gemeente vraagt bij die inschrijving om een gelegaliseerde en vertaalde geboorteakte. Laat uw partner deze daarom meenemen als hij naar Nederland reist.

Uw partner neemt een zorgverzekering

Iedereen die in Nederland woont moet verplicht een zorgverzekering (minimaal de basisverzekering) hebben. Uw partner moet binnen 4 maanden na aankomst in Nederland een zorgverzekering afsluiten bij een zorgverzekeraar.

Heeft uw partner na 4 maanden geen verzekering? Dan kan hij een boete krijgen. En hij moet zelf zijn medische kosten betalen.

Uw partner gaat (verder met) inburgeren

Inburgeren betekent dat uw partner Nederlands leert. En leert over Nederlandse gewoontes en hoe Nederlanders wonen en werken. Na deze inburgeringslessen doet uw partner het inburgeringsexamen. Slaagt uw partner voor het examen? Dan is uw partner ingeburgerd.

Inburgeren moet ook als uw partner het basisexamen inburgering buitenland niet heeft gedaan

Inburgeren in Nederland moet altijd als uw partner het basisexamen inburgering buitenland heeft gemaakt. Maar ook als uw partner het basisexamen inburgering buitenland niet heeft gedaan, moet hij vaak inburgeren.

Uw partner krijgt een brief van de Dienst Uitvoering Onderwijs (DUO)

Moet uw partner inburgeren? Dan krijgt hij een brief van de Dienst Uitvoering Onderwijs (DUO). In die brief staat hoe uw partner kan inburgeren.

De IND kan de verblijfsvergunning intrekken als uw partner niet inburgert

Dit kan de IND doen als uw partner niet binnen 3 jaar het inburgeringsexamen heeft gehaald. En hiervoor geen goede reden heeft. Ook kan uw partner zonder inburgeringsdiploma vaak geen verblijfsvergunning voor onbepaalde tijd aanvragen.

Op de achterkant van de verblijfsvergunning staat of uw partner mag werken


Of uw partner mag werken, hangt af van uw situatie.

 • Bent u Nederlander? Dan staat op de achterkant van de verblijfsvergunning van uw partner 'arbeid vrij toegestaan. TWV niet vereist'. Dit betekent dat uw partner vrij mag werken.
 • Hebt u een verblijfsvergunning? Dan krijgt uw partner meestal dezelfde arbeidsrechten als u. Hebt u bijvoorbeeld een tewerkstellingsvergunning (TWV) nodig om te werken? Dan heeft uw partner ook een TWV nodig om te werken.
  In de volgende gevallen krijgt uw partner niet dezelfde arbeidsrechten:
   • Hebt u een verblijfsvergunning als kennismigrant, als houder van een Europese blauwe kaart, in het kader van overplaatsing binnen een onderneming of als onderzoeker in de zin van richtlijn (EU) 2016/801? Dan staat op de verblijfsvergunning van uw partner 'arbeid vrij toegestaan. TWV niet vereist'. Dit betekent dat uw partner vrij mag werken.
   • Hebt u een verblijfsvergunning voor ‘arbeid als zelfstandige’? Dan staat op de verblijfsvergunning van uw partner ‘Arbeid als zelfstandige toegestaan, arbeid vrij toegestaan, TWV niet vereist’. Dit betekent dat uw partner vrij mag werken, ook als zelfstandige.
   • Hebt u een verblijfsvergunning voor studie? Dan staat op de verblijfsvergunning van uw partner ‘arbeid niet toegestaan’. Dit betekent dat uw partner niet mag werken.
   • Hebt u een gecombineerde vergunning voor verblijf en arbeid (GVVA)? Dan staat op de verblijfsvergunning van uw partner ‘Arbeid toegestaan mits TWV is verleend’. Dit betekent dat uw partner alleen mag werken als de werkgever een TWV heeft.

U en uw partner mogen geen bijstand aanvragen

U bent verantwoordelijk voor uw partner. Uw partner mag daarom geen uitkering uit de algemene middelen ontvangen. Dit is bijvoorbeeld een bijstandsuitkering. Ook u mag geen uitkering uit de algemene middelen ontvangen. U kunt dan namelijk niet meer zorgen voor uw partner. Als u of uw partner een uitkering krijgt uit algemene middelen, dan kan de IND de verblijfsvergunning intrekken.

Toeslagen van de Belastingdienst

Bij de Belastingdienst kunt u soms toeslagen ontvangen om u te helpen in het betalen van de kosten van bijvoorbeeld huur, zorgverzekering en kinderopvang. Deze toeslagen mogen u en uw partner wel aanvragen:

 • Huurtoeslag;
 • Zorgtoeslag;
 • Kinderopvangtoeslag;
 • Kindgebonden budget.

Reizen

De verblijfsvergunning is géén reisdocument. Om naar het buitenland te reizen heeft uw partner dus een geldig paspoort nodig.

Visum

Gaat u naar het buitenland? Controleer altijd voor vertrek of u en/of uw partner een visum nodig heeft om het land te bezoeken. Een visum vraagt u aan bij de ambassade of het consulaat van het land waar u naartoe gaat.

Met een geldige Nederlandse verblijfsvergunning en een geldig paspoort kan uw partner reizen binnen het Schengengebied. Hiervoor heeft uw partner geen visum nodig. Uw partner mag maximaal 90 dagen per 180 dagen in de landen van het Schengengebied blijven.

Terugkeervisum

Een terugkeervisum is een visum waarmee u kunt terugkeren naar Nederland. Uw partner heeft dit visum nodig als zijn verblijfsvergunning niet meer geldig is. En uw partner wel naar het buitenland wil. Met het terugkeervisum toont uw partner aan dat hij het recht heeft om in Nederland te verblijven. Het terugkeervisum is 3 maanden geldig.

Uw partner vraagt een terugkeervisum aan bij een IND-loket. Maak eerst online een afspraak voor het aanvragen van een terugkeervisum.

Is uw partner in het buitenland? En is de verblijfsvergunning gestolen of kwijt? Of is de vergunning niet meer geldig? Ga dan naar de Nederlandse ambassade of het consulaat voor een terugkeervisum. 

Een terugkeervisum geldt alleen om naar Nederland terug te keren. Het is geen reisvisum. Controleer daarom altijd of uw partner een visum nodig heeft om het land van bestemming te bezoeken.