Schriftelijke aanvraag gedaan - wat gebeurt er nu?

​U hebt een schriftelijke aanvraag gedaan. U leest hier wat er gebeurt voordat de IND beslist op uw aanvraag. Soms moet u of uw partner nog iets doen.

 • Ontvangstbevestiging en beslistermijn

  De IND registreert uw aanvraag. Dit kan maximaal 2 weken duren. In Mijn IND ziet u bij 'Status aanvraag' of uw aanvraag is ontvangen. U ontvangt ook een brief. Deze brief is de ontvangstbevestiging van uw aanvraag. In de ontvangstbevestiging staat wanneer u antwoord krijgt op uw aanvraag. Dit is de beslistermijn. De beslistermijn is maximaal 90 dagen.

  Hebt u na 14 dagen nog geen brief gekregen? Neem dan contact met ons op.

  Verwachte duur: 2 weken
 • Betalen van de aanvraag

  ​U krijgt een brief voor het betalen van de kosten (leges) van de aanvraag. U moet betalen binnen 2 weken. In de brief staat hoe u betaalt.

  Betaaltermijn: binnen 2 weken nadat u deze brief hebt ontvangen
 • Wachten op een beslissing

  ​U hebt betaald voor uw aanvraag. Nu komt er voor u een periode van wachten. Dit is een spannende en lange tijd. U hoeft niets te doen. De IND gaat uw aanvraag beoordelen. In de ontvangstbevestiging staat wanneer u een beslissing krijgt op uw aanvraag, de beslistermijn. Is die beslistermijn verlopen en hebt u nog geen antwoord op uw aanvraag? Neem dan contact op met de IND.

  Brief met verzoek om extra informatie

  Soms krijgt u een brief waarin wordt gevraagd om meer informatie. U bent bijvoorbeeld documenten vergeten. Of er is meer informatie nodig voor uw aanvraag.

  Lees de brief goed. Hebt u vragen over de brief? Bel dan met de medewerker die uw aanvraag behandelt. Het telefoonnummer van deze medewerker staat op de brief.

  Stuur de gevraagde documenten op tijd naar de IND. Of upload de documenten in Mijn IND bij Status aanvraag. In de brief staat vóór welke datum u de documenten moet hebben opgestuurd of geüpload. Lukt dit niet? Neem dan meteen contact op met de medewerker die uw aanvraag behandelt.

  De IND kan uw aanvraag nu niet beoordelen. Daarom wordt de beslistermijn langer. De nieuwe beslistermijn staat in de brief.

  Verwachte duur: 90 dagen
 • Brief met de beslissing

  ​De IND heeft beslist op uw aanvraag. Uw aanvraag is positief of negatief. In de brief staat wat u nu moet doen. U ziet de beslissing ook in Mijn IND.