Verblijfsvergunning voor uw partner: procedure

U wilt samen met uw partner in Nederland wonen. Uw familielid heeft daarvoor een verblijfsvergunning nodig. Op deze pagina leest u hoe u een verblijfsvergunning aanvraagt.

Bekijk de video 'Hoe vraag ik een verblijfsvergunning aan voor een familielid?'

 
 

U leest nu hoe u de verblijfsvergunning aanvraagt.

Mvv

Om naar Nederland te reizen heeft uw partner vaak een speciaal visum nodig, een machtiging tot voorlopig verblijf (mvv). De verblijfsvergunning en mvv vraagt u in één keer aan. Soms hoeft uw partner geen mvv te hebben.

Heeft uw partner geen mvv nodig? Dan mag uw partner meteen naar Nederland reizen

Maar de IND raadt aan dat u eerst de aanvraag doet en wacht op de beslissing. Na een positieve beslissing reist uw partner dan naar Nederland.

U woont zelf ook niet in Nederland

Dan wijkt de procedure iets af van wat beschreven staat bij Stappen aanvraagprocedure.

Uw partner heeft een mvv nodig

Uw partner dient zelf de aanvraag in bij de Nederlandse vertegenwoordiging in land van herkomst of land van bestendig verblijf. Tijdens de afspraak worden de biometrische gegevens van uw partner afgenomen. Uw partner krijgt een ontvangstbevestiging met een V-nummer van de Nederlandse vertegenwoordiging

Na de afspraak stuurt uw partner zelf de aanvraag naar de IND in Nederland en moeten de leges betaald worden. Beide moet gedaan worden binnen 3 weken na indiening bij de Nederlandse vertegenwoordiging. In het aanvraagformulier staat welke documenten meegestuurd moeten worden. In het formulier staat ook hoe de kosten voor de aanvraag betaald moeten worden.

Voor het maken van een afspraak voor indiening van de aanvraag, neem contact op met de Nederlandse vertegenwoordiging.

Keurt de IND de aanvraag goed? Dan haalt uw partner de mvv op bij de ambassade. Daarna reist u samen binnen 3 maanden naar Nederland. De procedure is verder hetzelfde als staat bij Stappen aanvraagprocedure.

Uw partner heeft geen mvv nodig

U reist samen naar Nederland. In Nederland start u de aanvraag. U volgt hiervoor de procedure die staat bij Stappen aanvraagprocedure.

Stappen aanvraagprocedure

Voor het aanvragen van een (mvv en) verblijfsvergunning moet u veel regelen. Een goede voorbereiding is daarom belangrijk. We helpen u met een aantal stappen.


 • 1. Controleer of u aan de voorwaarden voldoet

  Bij Voorwaarden controleert u of u en uw partner aan de voorwaarden voldoen. Vaak moet uw partner eerst het basisexamen inburgering buitenland doen. Of uw partner dit examen moet doen, leest u ook bij Voorwaarden. Een andere voorwaarde is dat de referent zelfstandig, voldoende en duurzaam inkomen heeft. Bij Inkomen ziet u of uw inkomen aan de voorwaarden voldoet.

 • 2. Verzamel alle documenten

  ​Bij uw aanvraag moet u laten zien dat u aan de voorwaarden voldoet. Dit doet u met documenten. In de checklist ziet u welke documenten. U kunt een checklist laten maken op de resultaatpagina van de voorwaardenchecker. Verzamel de documenten op uw checklist voordat u de aanvraag doet. Begin op tijd, want dit duurt soms lang. Bijvoorbeeld omdat u documenten uit het buitenland moet hebben. Buitenlandse documenten moet u vaak laten legaliseren en vertalen.

 • 3. Vul het formulier in

  ​Hebt u alle documenten verzameld? Dan vult u het formulier in. Meestal kunt u de aanvraag online doen via onze website. We leiden u in het online formulier stap voor stap door de vragen. Dit is vaak makkelijker en sneller dan een papieren formulier invullen. Het papieren formulier moet u zelf printen en invullen.

 • 4. Controleer het formulier en verstuur uw aanvraag

  ​Controleer voordat u de aanvraag verstuurt of u alles goed hebt ingevuld. En of u alle documenten hebt toegevoegd. Zo voorkomt u dat uw aanvraag langer duurt, omdat wij nog extra documenten moeten vragen.

  Bij de online aanvraag scant u de documenten in. En u uploadt de documenten in de online aanvraag. U verzendt de aanvraag via ind.nl.

  Gebruikt u het papieren formulier? Dan stuurt u het formulier met de gevraagde documenten met de post.

 • 5. Wachten op een beslissing

  ​Nu komt er voor u een periode van wachten. Dit is een spannende en lange tijd. De IND gaat uw aanvraag beoordelen. U kunt de status van uw aanvraag zien in Mijn IND. 

  U krijgt een ontvangstbevestiging. In deze brief staat ook voor welke datum u een antwoord krijgt. Dit is de beslistermijn.

  Hebt u de aanvraag per post opgestuurd? Dan krijgt u een brief voor het betalen van de kosten van de aanvraag.

  Soms krijgt u ook een brief met een verzoek om extra informatie.

  Verwachte duur: 90 dagen
 • 6. U krijgt een beslissing van de IND

  ​De IND heeft beslist op uw aanvraag. Uw aanvraag is positief of negatief. U ziet de beslissing ook in Mijn IND.

  Negatieve beslissing

  Uw aanvraag is afgewezen. Uw partner krijgt geen (mvv en) verblijfsvergunning. U kunt bezwaar maken tegen deze beslissing

  Positieve beslissing

  Uw aanvraag is goedgekeurd. Uw partner krijgt de (mvv en) verblijfsvergunning. 

 • 7. Naar Nederland reizen

  ​Uw partner kan nu naar Nederland reizen. Heeft u een mvv aangevraagd voor uw partner? Dan haalt uw partner de mvv eerst op bij de Nederlandse vertegenwoordiging.

  In Nederland moeten u en uw partner een aantal zaken regelen.

  Uw partner moet binnen 3 maanden naar Nederland reizen
 • 8. Inburgeringsplicht in Nederland

  Meestal moet uw partner inburgeren in Nederland. Uw partner krijgt dan een brief van de Dienst Uitvoering Onderwijs (DUO).

Machtiging tot voorlopig verblijf

​De machtiging tot voorlopig verblijf is een visum dat u nodig hebt als u langer dan 90 dagen in Nederland wilt verblijven. Voor meer informatie, zie Machtiging tot voorlopig verblijf (mvv).

Land van bestendig verblijf

​Een land van bestendig verblijf is een land (anders dan het land van herkomst) waar u langer dan 3 maanden rechtmatig mag zijn. Dit betekent dat u daar een geldige verblijfsvergunning hebt. Of u bent in afwachting van een verblijfsaanvraag. Bent u in een land in uw vrije termijn? Of met een visum kort verblijf (max. 3 maanden)? Dan is dit geen bestendig verblijf.

referent

Een referent is een persoon, werkgever of organisatie die belang heeft bij de overkomst van een vreemdeling naar Nederland. Een referent heeft rechten, maar ook plichten ten opzichte van deze vreemdeling. De referent kan voor de vreemdeling vanuit Nederland de procedure opstarten.