Positieve beslissing - mvv en verblijfsvergunning

​U hebt een brief van de IND gekregen met een positieve beslissing op uw aanvraag.  Dit betekent dat uw partner een mvv en verblijfsvergunning krijgt. U en uw partner moeten nu wat zaken gaan regelen.

​Uw partner haalt de mvv op bij de Nederlandse vertegenwoordiging

Dit doet uw partner bij dezelfde ambassade of consulaat waar hij het basisexamen inburgering buitenland heeft gedaan. Of bij dezelfde Nederlandse vertegenwoordiging als u op het aanvraagformulier hebt aangekruist.

Mvv ophalen binnen 3 maanden

Uw partner maakt hiervoor een afspraak bij de vertegenwoordiging. In de bevestiging van de afspraak staat welke documenten uw partner moet meenemen.

Afname biometrie

Tijdens de afspraak neemt een medewerker van de ambassade vingerafdrukken van uw partner. Uw partner zet ook een handtekening. De medewerker neemt ook een foto van uw partner. Of uw partner moet zelf een pasfoto meenemen naar de afspraak. Deze gegevens heeft de IND nodig om de verblijfsvergunning te maken.

Paspoort moet nog minimaal 6 maanden geldig zijn

De medewerker van de vertegenwoordiging plakt de mvv in het paspoort van uw partner. De mvv zelf is 3 maanden geldig. De geldigheid staat op de mvv. De mvv is geldig vanaf de vermelde ingangsdatum. Vanaf de einddatum is de mvv niet meer geldig.

Uw partner reist naar Nederland

De mvv is 3 maanden geldig. Uw partner moet dus binnen 3 maanden naar Nederland reizen.

Mvv is geldig in alle Schengenlanden

Nederland is samen met veel andere EU-landen lid van de Schengenovereenkomst. Binnen het Schengengebied kunnen mensen vrij reizen. Reist uw partner via een ander Schengenland? Dan heeft uw partner dus geen extra visum nodig. Reist uw partner via een land dat niet lid is van de Schengenovereenkomst? Controleer dan of uw partner een visum nodig heeft voor dat land.

Verblijfsvergunning ophalen

U krijgt een brief als de verblijfsvergunning van uw partner klaar ligt. Dit is meestal 2 weken nadat uw partner de mvv heeft opgehaald bij de ambassade.

Soms zijn de vingerafdrukken die de IND ontvangt van de ambassade niet goed

U krijgt dan eerst een brief om opnieuw vingerafdrukken af te nemen. Maak hiervoor eerst online een afspraak.

Afspraak maken bij het loket waar de verblijfsvergunning klaar ligt

In de brief staat bij welk IND-loket de verblijfsvergunning klaar ligt. Kies dit loket voor de afspraak. Uw partner moet de verblijfsvergunning zelf ophalen.

Controleer bij het IND-loket of de informatie op verblijfsvergunning juist is

Klopt er iets niet? Zeg dit dan meteen tegen de IND-medewerker. Die verbetert de informatie en laat een nieuwe verblijfsvergunning maken. Dit kost u geen geld.

De verblijfsvergunning van uw partner is 5 jaar geldig

Hebt u (de referent) zelf een verblijfsvergunning? Dan is de verblijfsvergunning van uw partner geldig tot de einddatum van uw vergunning.

Inschrijven bij de gemeente

Uw partner moet zich inschrijven in de Basisregistratie Personen (BRP). Dit doet uw partner bij de gemeente. U neemt zelf contact op met uw gemeente. Uw partner krijgt dan ook een burgerservicenummer (BSN).

De gemeente vraagt bij de inschrijving om een gelegaliseerde en vertaalde geboorteakte. Laat uw partner deze daarom meenemen als hij naar Nederland reist.

Tbc-onderzoek laten doen

Heeft uw partner bij de aanvraag verklaard dat hij meewerkt aan een tbc-onderzoek? Uw partner moet zich laten onderzoeken binnen 3 maanden nadat hij de vergunning kreeg. Doet hij dit niet? Dan kan de IND de vergunning intrekken.

Maak een afspraak bij de Gemeenschappelijke Gezondheidsdienst (GGD)

Dit kan in uw woonplaats. Neem de bijlage Verwijzingsformulier tbc-onderzoek mee naar de afspraak bij de GGD. Vul zelf de persoonsgegevens van uw partner in. De rest van het formulier wordt ingevuld door de medewerker van de GGD.

Vragen over het tbc-onderzoek? Kijk op de website van de GGD.

Nederlandse vertegenwoordiging

Dit is de Nederlandse ambassade of het Nederlandse consulaat.