• Home
 • Familie
 • Echtgenoot, geregistreerd of ongehuwd partner

Echtgenoot, geregistreerd of ongehuwd partner

U wilt in Nederland samenwonen met uw echtgenoot of partner. Om in Nederland bij uw echtgenoot of partner te kunnen wonen hebt u een verblijfsvergunning nodig. Wat zijn de voorwaarden voor deze verblijfsvergunning? En hoe werkt de aanvraagprocedure?

Voor personen met de nationaliteit van een EU/EER-land of Zwitserland en hun familieleden gelden andere voorwaarden.

Voorwaarden

Er is een aantal voorwaarden die voor iedereen gelden. Daarnaast gelden voor u en uw partner de volgende voorwaarden:

 • U en uw partner zijn met elkaar getrouwd of u hebt samen een geregistreerd partnerschap. Of u bent ongetrouwd en hebt een duurzame en exclusieve relatie.
 • U en uw partner zijn allebei 21 jaar of ouder.

 • U en uw partner gaan samenwonen.

 • U hebt het basisexamen inburgering buitenland gehaald. Of u hoeft het examen niet te doen.

 • Uw partner heeft de Nederlandse nationaliteit of heeft een geldige Nederlandse verblijfsvergunning.

  • Heeft uw partner nu een verblijfsvergunning bepaalde tijd voor verblijf als familie- of gezinslid? Of een verblijfsvergunning bepaalde tijd als economisch niet-actieve langdurig ingezetene? Of een verblijfsvergunning voor niet-tijdelijke humanitaire gronden? Dan moet uw partner al minimaal 1 jaar met een geldige verblijfsvergunning in Nederland wonen.

  • Heeft uw partner een verblijfsvergunning bepaalde tijd voor uitwisseling (au pair, culturele uitwisseling en Working Holiday)? Of een verblijfsvergunning bepaalde tijd voor lerend werken? Of een verblijfsvergunning bepaalde tijd voor seizoenarbeid? Dan kan uw partner u niet naar Nederland laten komen.

 • Uw partner heeft een zelfstandig voldoende en duurzaam inkomen.

 • Uw partner verklaart dat hij uw referent is.

Voor Turkse onderdanen en hun familieleden kunnen andere voorwaarden gelden.

Kosten

Deze aanvraag kost € 207.

Online aanvraag

De referent kan deze aanvraag digitaal doen met DigiD. Voor de online aanvraag heeft de referent nodig:

Hulp bij inloggen met DigiD

U kunt uitleg over DigiD krijgen in verschillende talen (Nederlands, Engels, Frans, Arabisch en Tigrinya).

Twee aanvragen

Kies welke online aanvraag u wilt gebruiken:

 • U hebt nog geen verblijfsvergunning in Nederland:

Geen verblijfsvergunning

Heeft uw referent (echtgenoot of partner) een verblijfsvergunning bepaalde tijd voor een tijdelijk verblijfsdoel? Of heeft uw referent een (aanvullende) uitkering uit de algemene middelen? Dan kunt u de aanvraag niet online doen. Gebruik het schriftelijke aanvraagformulier. U vindt dit formulier als u verder naar beneden scrolt in het blok Aanvraagformulieren en kosten.

 • U hebt wel al een verblijfsvergunning in Nederland. De vreemdeling wil de reden van zijn verblijf wijzigen naar verblijf bij echtgenoot of partner.

Wel verblijfsvergunning

Is uw verblijfsvergunning al verlopen? Of heeft uw referent een (aanvullende) uitkering uit de algemene middelen? Dan kunt u de aanvraag niet online doen. Gebruik het schriftelijke aanvraagformulier. U vindt dit formulier als u verder naar beneden scrolt.

Checklist documenten

In de informatiewijzer kunt u zien welke documenten u moet uploaden bij de digitale aanvraag. Zorg ervoor dat u deze documenten digitaal op uw computer heeft staan voordat u de digitale aanvraag start.

Doet u de schriftelijke aanvraag? In het aanvraagformulier staat welke documenten u met de aanvraag moet meesturen.

Officiële buitenlandse documenten moet u laten legaliseren en vertalen naar het Nederlands, Engels, Frans of Duits.

 

De aanvraag in stappen

1. Voorbereiden en halen basisexamen inburgering buitenland

​Voordat u of uw partner de mvv aanvraagt, doet u eerst het basisexamen inburgering in het buitenland. Dit doet u bij de Nederlandse ambassade in uw land van herkomst of het land van bestendig verblijf.

Hoeft u het examen niet te doen? Dan kunt u meteen de mvv en verblijfsvergunning aanvragen.

2. Indienen aanvraag en betalen

Om naar Nederland te kunnen reizen hebt u een machtiging tot voorlopig verblijf (mvv) nodig. De mvv is een sticker die de Nederlandse vertegenwoordiging in het paspoort plakt. In sommige gevallen hebt u geen mvv nodig.

Hebt u geen mvv nodig? Klik dan nu op de tab Zonder mvv.

U vraagt de mvv en de verblijfsvergunning in één keer aan. Dit kan op 2 manieren:

 • Uw partner doet de aanvraag in Nederland bij de IND.

  Online
  Uw partner kan deze aanvraag online indienen. Hij heeft hiervoor DigiD met sms-code nodig. Uw partner betaalt meteen de kosten (leges) van de aanvraag. Dit doet hij met iDEAL. U kunt de digitale aanvraag starten door te klikken op de knop Online aanvraag. U vindt deze knop op deze pagina of in het blok Aanvraagformulieren en kosten.
  Per post
  Kan of wil uw partner de aanvraag niet online indienen? Dan kan uw partner de aanvraag per post indienen. Uw partner vindt het aanvraagformulier op deze pagina bij Aanvraagformulieren en kosten.

 • U doet de aanvraag bij de Nederlandse vertegenwoordiging in uw eigen land of land van bestendig verblijf.

  U dient zelf de aanvraag in bij de Nederlandse vertegenwoordiging in uw land van herkomst of land van bestendig verblijf. Tijdens de afspraak worden uw biometrische gegevens afgenomen. U krijgt een ontvangstbevestiging met een V-nummer van de Nederlandse vertegenwoordiging

  Na de afspraak stuurt u zelf uw aanvraag naar de IND in Nederland en moet u de leges betalen. U moet beiden doen binnen 3 weken na indiening bij de Nederlandse vertegenwoordiging. In het aanvraagformulier staat welke documenten u moet meesturen. In het formulier staat ook hoe u de kosten voor de aanvraag moet betalen.

  Voor het maken van een afspraak voor indiening van uw aanvraag, neem contact op met de Nederlandse vertegenwoordiging.

De IND raadt aan dat uw partner de aanvraag doet. Dit bespaart u de reiskosten voor de extra reis naar de Nederlandse vertegenwoordiging.

3. Ontvangst en controle aanvraag

Als de IND uw aanvraag heeft ontvangen krijgt uw partner een ontvangstbevestiging. In de ontvangstbevestiging staat op welke datum de IND uw aanvraag heeft ontvangen. Ook staat in de ontvangstbevestiging binnen welke termijn de IND een beslissing neemt.

De IND controleert ook of uw aanvraag compleet is en of de leges zijn betaald. Ontbreken er documenten, of zijn er documenten niet juist? Dan stuurt de IND een brief: een herstel verzuimbrief. In deze brief staat welke documenten uw partner nog moet opsturen. Stuur de gevraagde documenten vóór de genoemde datum naar de IND.

Mijn IND en Berichtenbox

Volg uw aanvraag in Mijn IND. Heeft u zich ook aangemeld bij de Berichtenbox voor post van de IND? En uw e-mailadres ingevuld? Dan krijgt u via de Berichtenbox een e-mail als u nieuwe post van de IND heeft.

4. Beslissing

​De IND controleert of u en uw partner aan alle voorwaarden voldoen. De IND moet binnen een termijn van 90 dagen een beslissing nemen.

 • Negatieve beslissing
  Als u of uw partner niet voldoen aan de voorwaarden, krijgt u geen mvv en geen verblijfsvergunning. Deze beslissing staat in de beschikking. De IND stuurt de beschikking naar uw partner. U kunt tegen deze beslissing bezwaar maken.
 • Positieve beslissing
  Als u en uw partner aan alle voorwaarden voldoen, krijgt u een mvv en een verblijfsvergunning. Uw partner krijgt een brief van de IND over deze beslissing. De IND informeert ook de Nederlandse vertegenwoordiging.

5. Ophalen mvv

​U haalt de mvv op bij de Nederlandse vertegenwoordiging die uw partner op het aanvraagformulier heeft ingevuld, of waar u de aanvraag hebt ingediend.

U moet de mvv ophalen binnen 3 maanden na het krijgen van de brief met de beslissing. Maak hiervoor een afspraak bij de vertegenwoordiging. In de brief staat welke documenten u moet meenemen naar de afspraak. De vertegenwoordiging wil bijvoorbeeld uw originele gelegaliseerde huwelijksakte of ongehuwdverklaring zien.

Uw paspoort moet nog minimaal 6 maanden geldig zijn op de dag dat de vertegenwoordiging de mvv erin plaatst.

Heeft uw partner de aanvraag in Nederland gedaan? Dan moet u biometrische gegevens afstaan bij de Nederlandse vertegenwoordiging. U neemt 1 nieuwe pasfoto mee. U zet ook uw handtekening en geeft vingerafdrukken.

5. Naar Nederland reizen

​Als u de mvv hebt opgehaald kunt u naar Nederland reizen. De mvv is 90 dagen geldig. De geldigheidsduur staat op de mvv-sticker. Op de mvv-sticker staan 2 data:

 • Ingangsdatum: vanaf deze datum is de mvv geldig.
 • Einddatum: op deze datum is de mvv niet meer geldig.

U mag met de mvv reizen binnen het Schengengebied.

De aanvraag in stappen

1. Indienen aanvraag en betalen

U hebt geen visum nodig om naar Nederland te kunnen reizen. U kunt meteen de verblijfsvergunning aanvragen.

Het indienen van de aanvraag kan op 2 manieren:

 • Uw partner doet de aanvraag in Nederland bij de IND.

  Online
  Uw partner kan deze aanvraag online indienen. Hij heeft hiervoor DigiD met sms-code nodig. Uw partner betaalt meteen de kosten (leges) van de aanvraag. Dit doet hij met iDEAL. U kunt de digitale aanvraag starten door te klikken op de knop Online aanvraag. U vindt deze knop op deze pagina of in het blok Aanvraagformulieren en kosten.

  Per post

  Kan of wil uw partner de aanvraag niet online indienen? Dan kan uw partner de aanvraag per post indienen. Uw partner vindt het aanvraagformulier op deze pagina bij Aanvraagformulieren en kosten. Na ontvangst stuurt de IND een brief waarin staat hoe de leges betaald moeten worden.

  Als u al in Nederland bent, moet u binnen 2 weken na ontvangst van deze brief bij een IND-loket biometrie laten afnemen. Bent u nog in het buitenland? Dan moet u zo snel mogelijk na aankomst in Nederland biometrie laten afnemen. Maak voor het afnemen van biometrie online een afspraak.

 • U doet de aanvraag in Nederland.

  U dient zelf de aanvraag in bij de IND. Gebruik hiervoor het aanvraagformulier. U vindt de formulieren onderaan deze pagina. U stuurt het aanvraagformulier met de benodigde documenten per post naar de IND. Na ontvangst stuurt de IND een brief waarin staat hoe de leges betaald moeten worden. Nadat u deze brief hebt ontvangen, moet u binnen 2 weken bij een IND-loket biometrie laten afnemen. Maak hiervoor online een afspraak.

2. Ontvangst en controle aanvraag

Als de IND uw aanvraag heeft ontvangen krijgt u een ontvangstbevestiging. Daarin staat op welke datum de IND uw aanvraag heeft ontvangen. Ook staat in de ontvangstbevestiging binnen welke periode de IND een beslissing neemt. Dit heet de beslistermijn.

De IND controleert ook of uw aanvraag compleet is en of de leges zijn betaald. Ontbreken er documenten, of zijn er documenten niet juist? Dan stuurt de IND een brief: een herstel verzuimbrief. In deze brief staat welke documenten uw partner nog moet opsturen. Stuur de gevraagde documenten vóór de genoemde datum naar de IND.

Mijn IND en Berichtenbox

Volg uw aanvraag in Mijn IND. Heeft u zich ook aangemeld bij de Berichtenbox voor post van de IND? En uw e-mailadres ingevuld? Dan krijgt u via de Berichtenbox een e-mail als u nieuwe post van de IND heeft.

3. Beslissing

​De IND controleert of u en uw partner aan alle voorwaarden voldoen. De IND moet binnen een termijn van 90 dagen een beslissing nemen.

 • Negatieve beslissing
  Als u of uw partner niet voldoen aan de voorwaarden, krijgt u geen verblijfsvergunning. Deze beslissing staat in de beschikking. U kunt tegen deze beslissing bezwaar maken.
 • Positieve beslissing
  Als u en uw partner aan alle voorwaarden voldoen, krijgt u een verblijfsvergunning. U krijgt een brief van de IND als u de verblijfsvergunning kunt ophalen.

Bent u nog in het buitenland? Dan gaat u na aankomst in Nederland naar het IND-loket om biometrische gegevens te laten afnemen.

Aanvraagformulieren

Aanmeldformulier Basisexamen Inburgering in het buitenland

Gebruik het formulier van de Dienst Uitvoering Onderwijs (DUO) om u aan te melden.

Naar het formulier  

Aanvraag voor het verblijfsdoel familie en gezin (voor referent) 7018

Gebruik dit formulier als uw partner de aanvraag doet.

Checklist documenten 

In het aanvraagformulier staat welke documenten u met de aanvraag moet meesturen.

Officiële buitenlandse documenten moet u laten legaliseren en vertalen naar het Nederlands, Engels, Frans of Duits.

Hoe stuurt u documenten naar de IND:

 • U stuurt alleen kopieën van uw documenten, enkelzijdig en in A4-formaat.
 • De kopieën zijn volledig en goed leesbaar.
 • Schrijf op elke kopie uw V-nummer of klantnummer. Weet u deze nummers niet, dan schrijft u op elke kopie uw naam en geboortedatum.
 • Stuur geen USB-sticks, CD's of DVD's.

U bewaart zelf de originele documenten. Deze documenten moet u laten zien bij de Nederlandse vertegenwoordiging in het buitenland.

Kosten aanvraag

Deze aanvraag kost € 207.

Soms gelden andere kosten

Online aanvraag  Download  

Aanvraag voor gezinsleden van uw werknemer via erkend referent7014

Uw werkgever die erkende referent is gebruikt dit formulier om voor uw gezinsleden een aanvraag in te dienen. U kunt deze aanvraag ook online indienen.

Checklist documenten

Uw werkgever heeft een lijst met documenten die u nodig hebt.

Laat officiële buitenlandse documenten legaliseren en vertalen naar het Nederlands, Engels, Frans of Duits.

Hoe stuurt u documenten naar de IND:

 • U stuurt alleen kopieën van uw documenten, enkelzijdig en in A4-formaat.
 • De kopieën zijn volledig en goed leesbaar.
 • Schrijf op elke kopie uw V-nummer of klantnummer. Weet u deze nummers niet, dan schrijft u op elke kopie uw naam en geboortedatum.
 • Stuur geen USB-sticks, CD's of DVD's.
 • U bewaart zelf de originele documenten. Deze documenten moet u laten zien bij de Nederlandse vertegenwoordiging in het buitenland.

Kosten aanvraag

Deze aanvraag kost € 207.

Soms gelden andere kosten

Online aanvraag  Download  

Aanvraagformulieren

Aanvraag voor het verblijfsdoel familie en gezin (voor referent)7018

Gebruik dit formulier als uw partner de aanvraag doet.

Checklist documenten 

In het aanvraagformulier staat welke documenten u met de aanvraag moet meesturen.

Officiële buitenlandse documenten moet u laten legaliseren en vertalen naar het Nederlands, Engels, Frans of Duits.

Hoe stuurt u documenten naar de IND:

 • U stuurt alleen kopieën van uw documenten, enkelzijdig en in A4-formaat.
 • De kopieën zijn volledig en goed leesbaar.
 • Schrijf op elke kopie uw V-nummer of klantnummer. Weet u deze nummers niet, dan schrijft u op elke kopie uw naam en geboortedatum.
 • Stuur geen USB-sticks, CD's of DVD's.

U bewaart zelf de originele documenten. Deze documenten moet u laten zien bij de Nederlandse vertegenwoordiging in het buitenland.

Kosten van de aanvraag

Deze aanvraag kost € 207.

Soms gelden andere kosten

Online aanvraag  Download  

Aanvraag voor verblijf met het verblijfsdoel ‘familie en gezin’ (voor vreemdeling)7025

Gebruik dit formulier als u zelf de aanvraag doet.

Checklist documenten

In het aanvraagformulier staat welke document u met de aanvraag moet meesturen.

Officiële buitenlandse documenten moet u laten legaliseren en vertalen naar het Nederlands, Engels, Frans of Duits.

Hoe stuurt u documenten naar de IND:

 • U stuurt alleen kopieën van uw documenten, enkelzijdig en in A4-formaat.
 • De kopieën zijn volledig en goed leesbaar.
 • Schrijf op elke kopie uw V-nummer of klantnummer. Weet u deze nummers niet, dan schrijft u op elke kopie uw naam en geboortedatum.
 • Stuur geen USB-sticks, CD's of DVD's.
 • U bewaart zelf de originele documenten.

Kosten van de aanvraag

Deze aanvraag kost € 207.

Soms gelden andere kosten

Download  

Aanvraag voor een verblijfsvergunning voor een ‘langdurig ingezeten derdelander’ (voor referent)7019

Gebruik dit formulier als de vreemdeling de status van EU-langdurig ingezetene heeft in een ander EU-land. Of de vreemdeling is het gezinslid van een EU-langdurig ingezetene in een ander EU-land en al als gezinslid van uw partner was toegelaten in een ander EU-land.

Checklist documenten

In het aanvraagformulier staat welke documenten u met de aanvraag moet meesturen.

Officiële buitenlandse documenten moet u laten legaliseren en vertalen naar het Nederlands, Engels, Frans of Duits.

Hoe stuurt u documenten naar de IND:

 • U stuurt alleen kopieën van uw documenten, enkelzijdig en in A4-formaat.
 • De kopieën zijn volledig en goed leesbaar.
 • Schrijf op elke kopie uw V-nummer of klantnummer. Weet u deze nummers niet, dan schrijft u op elke kopie uw naam en geboortedatum.
 • Stuur geen USB-sticks, CD's of DVD's.
 • U bewaart zelf de originele documenten.

Kosten van de aanvraag

Deze aanvraag kost € 207.

Download  

Aanvraag voor een verblijfsvergunning voor een ‘langdurig ingezeten derdelander’ (voor vreemdeling)7028

Gebruik dit formulier als u langdurig ingezetene in een ander EU-land bent of het gezinslid bent van een langdurig ingezetene in een ander EU-land

Checklist documenten

In het aanvraagformulier staat welke documenten u met de aanvraag moet meesturen.

Officiële buitenlandse documenten moet u laten legaliseren en vertalen naar het Nederlands, Engels, Frans of Duits.

Hoe stuurt u documenten naar de IND:

 • U stuurt alleen kopieën van uw documenten, enkelzijdig en in A4-formaat.
 • De kopieën zijn volledig en goed leesbaar.
 • Schrijf op elke kopie uw V-nummer of klantnummer. Weet u deze nummers niet, dan schrijft u op elke kopie uw naam en geboortedatum.
 • Stuur geen USB-sticks, CD's of DVD's.
 • U bewaart zelf de originele documenten.

Kosten van de aanvraag

Deze aanvraag kost € 207.

Download  

Aanvraag voor gezinsleden van uw werknemer via erkend referent7014

Uw werkgever die erkend referent is gebruikt dit formulier om voor uw gezinsleden een aanvraag in te dienen. Uw werkgever kan deze aanvraag ook online doen.

Checklist documenten

Uw werkgever heeft een lijst met documenten die u nodig hebt.

Laat officiële buitenlandse documenten legaliseren en vertalen naar het Nederlands, Engels, Frans of Duits.

Hoe stuurt u documenten naar de IND:

 • U stuurt alleen kopieën van uw documenten, enkelzijdig en in A4-formaat.
 • De kopieën zijn volledig en goed leesbaar.
 • Schrijf op elke kopie uw V-nummer of klantnummer. Weet u deze nummers niet, dan schrijft u op elke kopie uw naam en geboortedatum.
 • Stuur geen USB-sticks, CD's of DVD's.
 • U bewaart zelf de originele documenten. Deze documenten moet u laten zien bij de Nederlandse vertegenwoordiging in het buitenland.

Kosten aanvraag

Deze aanvraag kost € 207.

Soms gelden andere kosten

Online aanvraag  Download  

Na uw aanvraag

Verblijfsvergunning ophalen

​De IND probeert binnen 2 weken na de positieve beslissing de verblijfsvergunning klaar te hebben. U krijgt een brief als u de verblijfsvergunning kunt ophalen. Hiervoor moet u online een afspraak maken bij het IND-loket dat in de brief staat. ​Houd er rekening mee dat u niet altijd meteen terecht kunt bij een IND-loket. Maak dus zo snel mogelijk een afspraak.

Controleer bij het IND-loket of de informatie op uw verblijfsvergunning klopt. Klopt er iets niet, zeg dit dan meteen tegen de IND-medewerker.

Inschrijving bij de gemeente

Als u in Nederland aankomt moet u zich inschrijven in de Basisregistratie Personen (BRP) in de gemeente waar u gaat wonen.

Voor de inschrijving bij de gemeente hebt u een gelegaliseerde en vertaalde geboorteakte nodig. Neem deze daarom mee als u naar Nederland reist.

Informeer altijd vooraf bij uw gemeente welke (gelegaliseerde en vertaalde) documenten/akten u nog meer mee moet nemen.

Tbc-onderzoek

Bij uw aanvraag hebt u aangegeven dat u een onderzoek naar tuberculose (tbc) laat doen. U moet hiervoor een afspraak maken bij de Gemeenschappelijke Gezondheidsdienst (GGD). Dit doet u binnen 3 maanden nadat u de vergunning hebt gekregen. Neem de bijlage 'Verwijzingsformulier tbc-onderzoek' mee naar de afspraak.

In sommige gevallen hoeft u geen tbc-onderzoek te laten doen.

Zorgverzekering afsluiten

​Iedereen die in Nederland woont moet een zorgverzekering afsluiten. Dit doet u binnen 4 maanden na aankomst in Nederland.

Inburgering in Nederland

Als u inburgeringsplichtig bent, dan krijgt u een brief van de Dienst Uitvoering Onderwijs (DUO) waarin staat dat u moet inburgeren in Nederland.

Geldigheid verblijfsvergunning

De geldigheidsduur van uw verblijfsvergunning is afhankelijk van uw partner. Heeft uw partner een verblijfsvergunning voor bepaalde tijd, dan is de einddatum van uw verblijfsvergunning dezelfde als die van uw partner. Is uw partner Nederlander of heeft hij een verblijfsvergunning voor onbepaalde tijd, dan is uw verblijfsvergunning 5 jaar geldig. 

Werken

Op de achterkant van de verblijfsvergunning staat of u mag werken. Of u mag werken, hangt af van de arbeidsrechten van uw partner.

Is uw partner Nederlander, dan staat op uw verblijfsvergunning 'arbeid vrij toegestaan. TWV niet vereist'.

Heeft uw partner een verblijfsvergunning, dan krijgt u dezelfde arbeidsrechten als uw partner. Heeft uw partner een TWV nodig om te werken, dan hebt u ook een TWV nodig om te werken. Mag uw partner niet werken, dan mag u ook niet werken.

In de volgende situaties krijgt u andere arbeidsrechten als uw partner:

 • Uw partner heeft een verblijfsvergunning als kennismigrant, wetenschappelijk onderzoeker of is houder van de Europese Blauwe Kaart. U mag vrij werken. Op uw verblijfsdocument staat 'Arbeid vrij toegestaan. TWV niet vereist'.
 • Uw partner heeft een verblijfsvergunning voor studie. U mag niet werken. Op uw verblijfsdocument staat 'Arbeid niet toegestaan'.
 • Uw partner heeft een gecombineerde vergunning voor verblijf en arbeid (GVVA). U mag alleen werken als uw werkgever een tewerkstellingsvergunning (TWV) voor u heeft. Op uw verblijfsdocument staat 'Arbeid toegestaan mits TWV is verleend'.
 • Uw partner heeft een verblijfsvergunning voor arbeid als zelfstandige. U mag werken zonder TWV. Op uw verblijfsdocument staat “arbeid als zelfstandige toegestaan, arbeid vrij toegestaan, TWV niet vereist”.

Wettelijke verplichtingen

​Er is een aantal wettelijke verplichtingen die voor u en uw partner gelden.

De IND houdt toezicht op de naleving van uw wettelijke verplichtingen. Voldoet u niet aan uw wettelijke verplichtingen dan kan dit gevolgen hebben.

Vervolgaanvragen (inclusief terugkeervisum)

Vervangen verblijfsvergunning

Is uw verblijfsvergunning beschadigd, kwijt of gestolen? Laat dan uw verblijfsvergunning vervangen.

Verlengen verblijfsvergunning

Verloopt uw verblijfsvergunning binnenkort? Vraag dan verlenging aan.

Wijzigen verblijfsvergunning

Nadat u 5 jaar een verblijfsvergunning hebt gehad voor verblijf als familie- of gezinslid, kunt u uw verblijfsvergunning wijzigen naar een zelfstandige verblijfsvergunning.

Is uw echtgenoot of partner overleden? Dan kunt u meteen een zelfstandige verblijfsvergunning aanvragen.

Verandert er iets in uw situatie dat gevolgen heeft voor uw verblijfsvergunning? Meld dat meteen bij de IND. Het kan zijn dat u dan uw verblijfsvergunning eerder moet wijzigen.

Onbepaalde tijd

Nadat u 5 jaar een verblijfsvergunning hebt gehad voor verblijf bij echtgenoot of partner, kunt u een verblijfsvergunning voor onbepaalde tijd aanvragen.

Nederlander worden

Nadat u 5 jaar een verblijfsvergunning hebt gehad voor verblijf bij echtgenoot of partner, kunt u de Nederlandse nationaliteit aanvragen.

Terugkeervisum

U hebt een aanvraag ingediend en wacht op een beslissing. Uw mvv of (huidige) verblijfsvergunning is niet meer geldig. U mag de beslissing op uw aanvraag in Nederland afwachten. Als u op reis wilt kan het zijn dat u een terugkeervisum nodig hebt om Nederland weer in te reizen.

Video

Hoe vraag ik een verblijfsvergunning aan voor een familielid? 

Hoe vul ik een online aanvraag in?

Duurzame en exclusieve relatie

​Er is een duurzame en exclusieve relatie als de relatie op één lijn is te stellen met een huwelijk. U toont dit onder andere aan door samen een relatieverklaring in te vullen. In de relatieverklaring geven u en uw partner aan dat u in Nederland gaat samenwonen. U gaat een gemeenschappelijke huishouding voeren. U verklaart ook dat u alleen met elkaar een relatie hebt. De relatieverklaring vindt u in de bijlage van het aanvraagformulier.

DigiD met sms-code

Tegenwoordig kunt u veel overheidszaken zelf online regelen. Met DigiD logt u in op uw persoonlijke account op websites van de overheid. Uw DigiD bestaat uit een gebruikersnaam en een wachtwoord die u allebei zelf kiest. Hebt u nog geen DigiD? Vraag deze aan op www.digid.nl.

​Voor het online indienen van aanvragen hebt u een DigiD met sms-code nodig. Na het inloggen met uw DigiD krijgt u een code per sms. Deze code moet u ook invullen om toegang te krijgen tot de online aanvraagformulieren.

Hebt u nog geen sms-code? Ga naar Mijn DigiD en log in. Kies voor 'Extra sms-controle aanvragen' en vul uw mobiele nummer in. Binnen 5 dagen ontvangt u een brief met de activeringscode. Met deze code kunt u de sms-functie activeren op de website van DigiD.

Land van bestendig verblijf

​Een land van bestendig verblijf is een land (anders dan het land van herkomst) waar u langer dan 3 maanden rechtmatig mag zijn. Dit betekent dat u daar een geldige verblijfsvergunning hebt. Of u bent in afwachting van een verblijfsaanvraag. Bent u in een land in uw vrije termijn? Of met een visum kort verblijf (max. 3 maanden)? Dan is dit geen bestendig verblijf.

Machtiging tot voorlopig verblijf

​De machtiging tot voorlopig verblijf is een visum dat u nodig hebt als u langer dan 90 dagen in Nederland wilt verblijven. Voor meer informatie, zie Machtiging tot voorlopig verblijf (mvv).

Nederlandse vertegenwoordiging

Dit is de Nederlandse ambassade of het Nederlandse consulaat.

beschikking

​Een formele brief met de beslissing op uw aanvraag.

TWV

​Een TWV is een tewerkstellingsvergunning. De werkgever vraagt de TWV aan bij UWV (Uitvoeringsinstituut Werknemersverzekeringen). UWV toetst onder andere of er geen werknemer met de Nederlandse, EU/EER of Zwitserse nationaliteit is die geschikt is voor de baan.