• Home
 • Familie
 • Echtgenoot, geregistreerd of ongehuwd partner

Echtgenoot, geregistreerd of ongehuwd partner

U wilt in Nederland samenwonen met uw echtgenoot of partner. Om in Nederland bij uw echtgenoot of partner te kunnen wonen hebt u een verblijfsvergunning nodig. Wat zijn de voorwaarden voor deze verblijfsvergunning? En hoe werkt de aanvraagprocedure?

Voor personen met de nationaliteit van een EU/EER-land of Zwitserland en hun familieleden gelden andere voorwaarden.

Voorwaarden

Er is een aantal voorwaarden die voor iedereen gelden. Daarnaast gelden voor u en uw partner de volgende voorwaarden:

 • U en uw partner zijn met elkaar getrouwd of u hebt samen een geregistreerd partnerschap. Of u bent ongetrouwd en hebt een duurzame en exclusieve relatie.
 • U en uw partner zijn allebei 21 jaar of ouder.

 • U en uw partner gaan samenwonen.

 • U hebt het basisexamen inburgering buitenland gehaald. Of u hoeft het examen niet te doen.

 • Uw partner heeft de Nederlandse nationaliteit of heeft een geldige Nederlandse verblijfsvergunning.

  • Heeft uw partner nu een verblijfsvergunning bepaalde tijd voor verblijf als familie- of gezinslid? Of een verblijfsvergunning bepaalde tijd als economisch niet-actieve langdurig ingezetene? Of een verblijfsvergunning voor niet-tijdelijke humanitaire gronden? Dan moet uw partner al minimaal 1 jaar met een geldige verblijfsvergunning in Nederland wonen.

  • Heeft uw partner een verblijfsvergunning bepaalde tijd voor uitwisseling (au pair, culturele uitwisseling en Working Holiday)? Of een verblijfsvergunning bepaalde tijd voor lerend werken? Of een verblijfsvergunning bepaalde tijd voor seizoenarbeid? Dan kan uw partner u niet naar Nederland laten komen.

 • Uw partner heeft een zelfstandig voldoende en duurzaam inkomen.

 • Uw partner verklaart dat hij uw referent is.

Voor Turkse onderdanen en hun familieleden kunnen andere voorwaarden gelden.

Kosten

Deze aanvraag kost € 174.

Online aanvraag

De referent kan deze aanvraag digitaal doen met DigiD. Voor de online aanvraag heeft de referent nodig:

Hulp bij inloggen met DigiD

U kunt uitleg over DigiD krijgen in verschillende talen (Nederlands, Engels, Frans, Arabisch en Tigrinya).

Twee aanvragen

Kies welke online aanvraag u wilt gebruiken:

 • U hebt nog geen verblijfsvergunning in Nederland:

Geen verblijfsvergunning

Heeft uw referent (echtgenoot of partner) een verblijfsvergunning bepaalde tijd voor een tijdelijk verblijfsdoel? Of heeft uw referent een (aanvullende) uitkering uit de algemene middelen? Dan kunt u de aanvraag niet online doen. Gebruik het schriftelijke aanvraagformulier. U vindt dit formulier als u verder naar beneden scrolt in het blok Aanvraagformulieren en kosten.

 • U hebt wel al een verblijfsvergunning in Nederland. De vreemdeling wil de reden van zijn verblijf wijzigen naar verblijf bij echtgenoot of partner.

Wel verblijfsvergunning

Is uw verblijfsvergunning al verlopen? Of heeft uw referent een (aanvullende) uitkering uit de algemene middelen? Dan kunt u de aanvraag niet online doen. Gebruik het schriftelijke aanvraagformulier. U vindt dit formulier als u verder naar beneden scrolt.

Checklist documenten

In de informatiewijzer kunt u zien welke documenten u moet uploaden bij de digitale aanvraag. Zorg ervoor dat u deze documenten digitaal op uw computer heeft staan voordat u de digitale aanvraag start.

Doet u de schriftelijke aanvraag? In het aanvraagformulier staat welke documenten u met de aanvraag moet meesturen.

Officiële buitenlandse documenten moet u laten legaliseren en vertalen naar het Nederlands, Engels, Frans of Duits.

 

Na uw aanvraag

Verblijfsvergunning ophalen

​De IND probeert binnen 2 weken na de positieve beslissing de verblijfsvergunning klaar te hebben. U krijgt een brief als u de verblijfsvergunning kunt ophalen. Hiervoor moet u online een afspraak maken bij het IND-loket dat in de brief staat. ​Houd er rekening mee dat u niet altijd meteen terecht kunt bij een IND-loket. Maak dus zo snel mogelijk een afspraak.

Controleer bij het IND-loket of de informatie op uw verblijfsvergunning klopt. Klopt er iets niet, zeg dit dan meteen tegen de IND-medewerker.

Inschrijving bij de gemeente

Als u in Nederland aankomt moet u zich inschrijven in de Basisregistratie Personen (BRP) in de gemeente waar u gaat wonen.

Voor de inschrijving bij de gemeente hebt u een gelegaliseerde en vertaalde geboorteakte nodig. Neem deze daarom mee als u naar Nederland reist.

Informeer altijd vooraf bij uw gemeente welke (gelegaliseerde en vertaalde) documenten/akten u nog meer mee moet nemen.

Tbc-onderzoek

Bij uw aanvraag hebt u aangegeven dat u een onderzoek naar tuberculose (tbc) laat doen. U moet hiervoor een afspraak maken bij de Gemeenschappelijke Gezondheidsdienst (GGD). Dit doet u binnen 3 maanden nadat u de vergunning hebt gekregen. Neem de bijlage 'Verwijzingsformulier tbc-onderzoek' mee naar de afspraak.

In sommige gevallen hoeft u geen tbc-onderzoek te laten doen.

Zorgverzekering afsluiten

​Iedereen die in Nederland woont moet een zorgverzekering afsluiten. Dit doet u binnen 4 maanden na aankomst in Nederland.

Inburgering in Nederland

Als u inburgeringsplichtig bent, dan krijgt u een brief van de Dienst Uitvoering Onderwijs (DUO) waarin staat dat u moet inburgeren in Nederland.

Geldigheid verblijfsvergunning

De geldigheidsduur van uw verblijfsvergunning is afhankelijk van uw partner. Heeft uw partner een verblijfsvergunning voor bepaalde tijd, dan is de einddatum van uw verblijfsvergunning dezelfde als die van uw partner. Is uw partner Nederlander of heeft hij een verblijfsvergunning voor onbepaalde tijd, dan is uw verblijfsvergunning 5 jaar geldig. 

Werken

Op de achterkant van de verblijfsvergunning staat of u mag werken. Of u mag werken, hangt af van de arbeidsrechten van uw partner.

Is uw partner Nederlander, dan staat op uw verblijfsvergunning 'arbeid vrij toegestaan. TWV niet vereist'.

Heeft uw partner een verblijfsvergunning, dan krijgt u dezelfde arbeidsrechten als uw partner. Heeft uw partner een TWV nodig om te werken, dan hebt u ook een TWV nodig om te werken. Mag uw partner niet werken, dan mag u ook niet werken.

In de volgende situaties krijgt u andere arbeidsrechten als uw partner:

 • Uw partner heeft een verblijfsvergunning als kennismigrant, wetenschappelijk onderzoeker of is houder van de Europese Blauwe Kaart. U mag vrij werken. Op uw verblijfsdocument staat 'Arbeid vrij toegestaan. TWV niet vereist'.
 • Uw partner heeft een verblijfsvergunning voor studie. U mag niet werken. Op uw verblijfsdocument staat 'Arbeid niet toegestaan'.
 • Uw partner heeft een gecombineerde vergunning voor verblijf en arbeid (GVVA). U mag alleen werken als uw werkgever een tewerkstellingsvergunning (TWV) voor u heeft. Op uw verblijfsdocument staat 'Arbeid toegestaan mits TWV is verleend'.
 • Uw partner heeft een verblijfsvergunning voor arbeid als zelfstandige. U mag werken zonder TWV. Op uw verblijfsdocument staat “arbeid als zelfstandige toegestaan, arbeid vrij toegestaan, TWV niet vereist”.

Wettelijke verplichtingen

​Er is een aantal wettelijke verplichtingen die voor u en uw partner gelden.

De IND houdt toezicht op de naleving van uw wettelijke verplichtingen. Voldoet u niet aan uw wettelijke verplichtingen dan kan dit gevolgen hebben.

Vervolgaanvragen (inclusief terugkeervisum)

Vervangen verblijfsvergunning

Is uw verblijfsvergunning beschadigd, kwijt of gestolen? Laat dan uw verblijfsvergunning vervangen.

Verlengen verblijfsvergunning

Verloopt uw verblijfsvergunning binnenkort? Vraag dan verlenging aan.

Wijzigen verblijfsvergunning

Nadat u 5 jaar een verblijfsvergunning hebt gehad voor verblijf als familie- of gezinslid, kunt u uw verblijfsvergunning wijzigen naar een zelfstandige verblijfsvergunning.

Is uw echtgenoot of partner overleden? Dan kunt u meteen een zelfstandige verblijfsvergunning aanvragen.

Verandert er iets in uw situatie dat gevolgen heeft voor uw verblijfsvergunning? Meld dat meteen bij de IND. Het kan zijn dat u dan uw verblijfsvergunning eerder moet wijzigen.

Onbepaalde tijd

Nadat u 5 jaar een verblijfsvergunning hebt gehad voor verblijf bij echtgenoot of partner, kunt u een verblijfsvergunning voor onbepaalde tijd aanvragen.

Nederlander worden

Nadat u 5 jaar een verblijfsvergunning hebt gehad voor verblijf bij echtgenoot of partner, kunt u de Nederlandse nationaliteit aanvragen.

Terugkeervisum

U hebt een aanvraag ingediend en wacht op een beslissing. Uw mvv of (huidige) verblijfsvergunning is niet meer geldig. U mag de beslissing op uw aanvraag in Nederland afwachten. Als u op reis wilt kan het zijn dat u een terugkeervisum nodig hebt om Nederland weer in te reizen.

Video

Hoe vraag ik een verblijfsvergunning aan voor een familielid? 

Hoe vul ik een online aanvraag in?

Duurzame en exclusieve relatie

​Er is een duurzame en exclusieve relatie als de relatie op één lijn is te stellen met een huwelijk. U toont dit onder andere aan door samen een relatieverklaring in te vullen. In de relatieverklaring geven u en uw partner aan dat u in Nederland gaat samenwonen. U gaat een gemeenschappelijke huishouding voeren. U verklaart ook dat u alleen met elkaar een relatie hebt. De relatieverklaring vindt u in de bijlage van het aanvraagformulier.

DigiD met sms-code

Tegenwoordig kunt u veel overheidszaken zelf online regelen. Met DigiD logt u in op uw persoonlijke account op websites van de overheid. Uw DigiD bestaat uit een gebruikersnaam en een wachtwoord die u allebei zelf kiest. Hebt u nog geen DigiD? Vraag deze aan op www.digid.nl.

​Voor het online indienen van aanvragen hebt u een DigiD met sms-code nodig. Na het inloggen met uw DigiD krijgt u een code per sms. Deze code moet u ook invullen om toegang te krijgen tot de online aanvraagformulieren.

Hebt u nog geen sms-code? Ga naar Mijn DigiD en log in. Kies voor 'Extra sms-controle aanvragen' en vul uw mobiele nummer in. Binnen 5 dagen ontvangt u een brief met de activeringscode. Met deze code kunt u de sms-functie activeren op de website van DigiD.

Land van bestendig verblijf

​Een land van bestendig verblijf is een land (anders dan het land van herkomst) waar u langer dan 3 maanden rechtmatig mag zijn. Dit betekent dat u daar een geldige verblijfsvergunning hebt. Of u bent in afwachting van een verblijfsaanvraag. Bent u in een land in uw vrije termijn? Of met een visum kort verblijf (max. 3 maanden)? Dan is dit geen bestendig verblijf.

Machtiging tot voorlopig verblijf

​De machtiging tot voorlopig verblijf is een visum dat u nodig hebt als u langer dan 90 dagen in Nederland wilt verblijven. Voor meer informatie, zie Machtiging tot voorlopig verblijf (mvv).

Nederlandse vertegenwoordiging

Dit is de Nederlandse ambassade of het Nederlandse consulaat.

beschikking

​Een formele brief met de beslissing op uw aanvraag.

TWV

​Een TWV is een tewerkstellingsvergunning. De werkgever vraagt de TWV aan bij UWV (Uitvoeringsinstituut Werknemersverzekeringen). UWV toetst onder andere of er geen werknemer met de Nederlandse, EU/EER of Zwitserse nationaliteit is die geschikt is voor de baan.