Asiel onbepaalde tijd

Hebt u 5 jaar een verblijfsvergunning asiel voor bepaalde tijd en het inburgeringsexamen gehaald? Wilt u nu vast in Nederland blijven wonen? Dan vraagt u een verblijfsvergunning asiel aan voor onbepaalde tijd. Lees op deze pagina wat de voorwaarden voor deze verblijfsvergunning zijn en hoe u een aanvraag doet.

Hebt u al een verblijfsvergunning asiel onbepaalde tijd en verloopt uw document bijna? Vraag dan een nieuw verblijfsdocument aan.

Voorwaarden

U moet aan de volgende voorwaarden voldoen voor de verblijfsvergunning asiel onbepaalde tijd:

 • U hebt 5 jaar een verblijfsvergunning asiel voor bepaalde tijd als de IND beslist op uw aanvraag. Uw verblijfsvergunning is nog geldig als u de aanvraag voor onbepaalde tijd doet.

 • U staat ingeschreven in de Basisregistratie Personen (BRP) van uw woonplaats (gemeente). U hoeft dit niet zelf aan te tonen. De IND controleert of u aan deze voorwaarde voldoet.

 • U bent geslaagd voor het inburgeringsexamen. In sommige gevallen hoeft u geen examen te doen voor een verblijfsvergunning asiel onbepaalde tijd.

 • U hebt geen foute informatie gegeven of informatie verborgen waardoor de IND uw asielaanvraag had kunnen afwijzen.

 • U bent geen gevaar voor de openbare orde of nationale veiligheid.

Wanneer vraag ik een verblijfsvergunning asiel voor onbepaalde tijd aan?

Wanneer u de verblijfsvergunning asiel voor onbepaalde tijd aanvraagt hangt af van uw situatie. 

Hebt u nog nooit eerder uw verblijfsvergunning verlengd?   

Dan is het mogelijk om de aanvraag te doen vanaf 6 maanden voordat uw verblijfsvergunning afloopt. Totdat u de nieuwe verblijfsvergunning hebt, kunt u een Vreemdelingen Identiteitsdocument type W aanvragen.

Hebt u al eerder uw verblijfsvergunning verlengd?

En woont u al langer dan 5 jaar achter elkaar rechtmatig in Nederland? En hebt u al langer dan 5 jaar een verblijfsvergunning asiel voor bepaalde tijd? Als u voldoet aan de voorwaarden voor asiel onbepaalde tijd kunt u altijd een aanvraag doen. U hoeft dan niet te wachten totdat de verblijfsvergunning die u nu hebt niet meer geldig is.

U moet de aanvraag doen als uw verblijfsvergunning asiel voor bepaalde tijd nog geldig is. Zo voorkomt u problemen en zorgt u ervoor dat u legaal in Nederland kunt blijven. Doet u de aanvraag te laat? Dan kunt u uw recht op bescherming en andere voorzieningen in Nederland verliezen. Ook kan de IND uw verblijfsvergunning intrekken.

Mijn verblijfsvergunning is niet meer geldig. Wat moet ik doen?

Als uw verblijfsvergunning niet meer geldig is, moet u zo snel mogelijk een verlenging aanvragen. U kunt de aanvraag voor verlenging alleen schriftelijk doen. De online aanvraag kunt u nu niet gebruiken.

Verliep uw verblijfsvergunning vóór 1 oktober 2018? U krijgt dan mogelijk een verblijfsgat. Stuur een brief mee, waarin u uitlegt waarom u te laat bent met uw aanvraag.

Wanneer krijg ik een beslissing op mijn aanvraag?

De IND heeft 6 maanden de tijd om uw aanvraag te beoordelen. Dit heet de beslistermijn.

De startdatum van de beslistermijn is anders bij iedere aanvraag. Dit hangt namelijk af van de datum waarop de IND uw aanvraag heeft ontvangen.

Hebt u de aanvraag gedaan tussen de 4 weken en 1 dag voordat uw verblijfsvergunning afloopt? 

De beslistermijn begint als de IND uw aanvraag ontvangt. Bijvoorbeeld: uw verblijfsvergunning loopt op 29 maart af. U doet op 25 maart de aanvraag. Dan heeft de IND vanaf 25 maart 6 maanden de tijd om te beslissen.

Hebt u de aanvraag gedaan tussen de 6 maanden en 4 weken voordat uw verblijfsvergunning afloopt?

De IND bepaalt de startdatum van uw aanvraag op 4 weken voordat uw verblijfsvergunning afloopt. Bijvoorbeeld: uw verblijfsvergunning loopt op 29 maart af. U doet op 21 februari de aanvraag. Dan heeft de IND vanaf 1 maart 6 maanden de tijd om te beslissen.

De IND begint pas met de beoordeling van uw aanvraag wanneer de verblijfsvergunning die u nu hebt afloopt. Dit komt omdat u pas op dat moment 5 jaar rechtmatig in Nederland hebt gewoond.

Kosten

Deze aanvraag kost € 207.

Kinderen jonger dan 18 jaar betalen € 69.

Online aanvraag

U kunt deze aanvraag online indienen. Voor uw online aanvraag hebt u nodig:

Hebt u nog geen DigiD? Vraag deze aan op www.digid.nl. Hebt u wel een DigiD, maar nog niet de sms-controle ingesteld? Activeer dit dan via uw MijnDigiD.

Hulp bij inloggen met DigiD + sms en DigiD app

 • Uitleg over DigiD + sms: ga naar uitleg over DigiD voor meer informatie in verschillende talen (Nederlands, Engels, Frans en Arabisch).

 • Uitleg over DigiD app: ga naar uitleg DigiD app voor meer informatie (Nederlands en Engels).

U start de digitale aanvraag door te klikken op de knop Online aanvraag.

Is uw verblijfsvergunning al verlopen? Dan kunt u de aanvraag niet online doen. Gebruik het schriftelijke aanvraagformulier. U vindt dit formulier als u verder naar beneden scrolt.

Online aanvraagLogo DigiD

Checklist documenten

In het aanvraagformulier staat welke documenten u met de aanvraag moet meesturen.

EU-langdurig ingezetene

Wilt u de verblijfsvergunning EU-langdurig ingezetene aanvragen, stuur dan het aanvraagformulier via de post op.


1. Aanvraag doen en betalen

​Online

U kunt deze aanvraag digitaal doen. U hebt hiervoor DigiD met sms-code nodig. U betaalt meteen de kosten (leges) van de aanvraag. Dit doet u met iDEAL. U start de digitale aanvraag door te klikken op de knop Online aanvraag. U vindt deze knop op deze pagina of in het blok Aanvraagformulieren en kosten.

Via de post

Kunt of wilt u de aanvraag niet online doen? Stuur dan de aanvraag op via de post. U vindt het aanvraagformulier op deze pagina bij Aanvraagformulieren en kosten. U stuurt het aanvraagformulier met de benodigde documenten naar de IND. U krijgt een brief als de IND uw aanvraag heeft ontvangen. Hierin staat hoe u de leges moet betalen.

2. Ontvangst en controle aanvraag

​U krijgt een brief als de IND uw aanvraag heeft ontvangen, de ontvangstbevestiging. Hierin staat op welke datum de IND de aanvraag heeft ontvangen. En hoeveel tijd de IND heeft om uw aanvraag te beoordelen. Dit heet de beslistermijn. 

Nadat u de brief hebt ontvangen, maakt u online een afspraak om biometrische gegevens af te laten nemen.

De IND controleert eerst of de aanvraag compleet is en of u de leges hebt betaald. Missen er documenten of kloppen documenten niet? Dan stuurt de IND een brief: een herstel verzuimbrief. Hierin staat welke documenten u nog moet opsturen. Stuur de gevraagde documenten vóór de genoemde datum naar de IND.

Mijn IND en Berichtenbox

Volg uw aanvraag in Mijn IND. Heeft u zich ook aangemeld bij de Berichtenbox voor post van de IND? En uw e-mailadres ingevuld? Dan krijgt u via de Berichtenbox een e-mail als u nieuwe post van de IND heeft.

3. Werken en legitimeren tijdens de aanvraag

U bent nu in het bezit van een verblijfsvergunning asiel voor bepaalde tijd. Zolang deze vergunning geldig is, mag u werken. Ook tijdens de behandeling van uw aanvraag mag u (blijven) werken. Let erop dat uw werkgever soms vraagt om een geldig verblijfsdocument. In dat geval is het mogelijk een Vreemdelingen Identiteitsbewijs type W aan te vragen. Op dit document staat dat u mag (blijven) werken tijdens de behandeling van uw aanvraag. Hebt u tijdens de aanvraag een document nodig waarmee u kunt bewijzen wie u bent? Ook dan kunt u dit Vreemdelingen Identiteitsbewijs type W aanvragen.

Vraag het Vreemdelingen Identiteitsdocument type W aan tussen 8 en 4 weken voordat uw verblijfsvergunning afloopt. Dan is het mogelijk om het document op te halen voordat uw verblijfsvergunning afloopt. Als u het Vreemdelingen Identiteitsbewijs type W ophaalt moet u uw verblijfsvergunning voor bepaalde tijd inleveren. Dit moet ook als deze nog geldig is.

4. Beslissing

De IND controleert of u aan alle voorwaarden voldoet. De IND moet binnen een termijn van 6 maanden een beslissing nemen.

 1. De IND kijkt eerst of u voldoet aan de voorwaarden voor een verblijfsvergunning asiel onbepaalde tijd.
 2. Voldoet u niet aan de voorwaarden voor onbepaalde tijd? De IND kijkt of u voldoet aan de voorwaarden voor verlenging van uw verblijfsvergunning asiel bepaalde tijd. U hoeft hiervoor geen nieuwe aanvraag te doen.

Na de beoordeling krijgt u een beslissing op uw aanvraag.

Negatieve beslissing

Als u niet voldoet aan de voorwaarden voor onbepaalde tijd, dan krijgt u geen verblijfsvergunning. Dit laat de IND weten in een brief: het voornemen. Hierin legt de IND uit waarom u geen verblijfsvergunning krijgt. Bent u het niet eens met het voornemen? Stuur dan een zienswijze met uitleg aan de IND. U moet dit binnen 6 weken doen. U kunt hierbij de hulp vragen van een advocaat. Dat moet u zelf regelen

De IND beoordeelt de inhoud van uw zienswijze. Daarna zet de IND de beslissing in een brief: de beschikking. Er zijn 2 situaties mogelijk:

  • De IND wijst uw aanvraag af. U krijgt geen verblijfsvergunning asiel voor onbepaalde tijd. U krijgt informatie over de mogelijkheid om in beroep te gaan. De IND verlengt wel de geldigheid van uw vergunning asiel voor bepaalde tijd voor de duur van 5 jaar.
  • De IND geeft u een verblijfsvergunning asiel voor onbepaalde tijd. De IND informeert u ook over uw rechten en plichten

Positieve beslissing

Deze beslissing staat in een brief: de beschikking. Hierin staan ook uw rechten en plichten. De IND maakt een verblijfsdocument voor u aan. U krijgt een brief van de IND als u uw verblijfsvergunning kunt ophalen. 

Aanvraagformulieren

Aanvraag Verlenging verblijfsvergunning asiel bepaalde tijd; of Verblijfsvergunning asiel onbepaalde tijd; of EU-verblijfsvergunning voor langdurig ingezetenen (vreemdeling)6011

​Gebruik dit formulier om uw verblijfsvergunning asiel te verlengen, onbepaalde tijd asiel aan te vragen of de EU-verblijfsvergunning voor langdurig ingezetenen.

Checklist documenten

In het aanvraagformulier staat welke documenten u met de aanvraag moet meesturen.

Hoe stuurt u documenten:

 • U stuurt alleen kopieën van uw documenten, enkelzijdig en in A4-formaat. 
 • De kopieën zijn volledig en goed leesbaar. 
 • Schrijf op elke kopie uw V-nummer of klantnummer (als dit bij u bekend is) of uw naam en geboortedatum. 
 • Stuur geen USB-sticks, CD's of DVD's mee. 
 • U moet de originele documenten zelf bewaren.
 • De documenten zijn vertaald naar het Nederlands, Engels, Frans of Duits.

Kosten aanvraag

U hoeft niet te betalen voor het verlengen van uw verblijfsvergunning asiel bepaalde tijd.

Voor de aanvraag onbepaalde tijd of de EU-verblijfsvergunning voor langdurig ingezetenen betaalt u € 207. Minderjarigen betalen € 69.

Online aanvraag  Download  

Na uw aanvraag

Verblijfsvergunning ophalen

​De IND probeert binnen 2 weken na de positieve beslissing de verblijfsvergunning klaar te hebben. U krijgt een brief als u de verblijfsvergunning kunt ophalen. Hiervoor moet u online een afspraak maken bij het IND-loket dat in de brief staat. ​Houd er rekening mee dat u niet altijd meteen terecht kunt bij een IND-loket. Maak dus zo snel mogelijk een afspraak.

Controleer bij het IND-loket of de informatie op uw verblijfsvergunning klopt. Klopt er iets niet, zeg dit dan meteen tegen de IND-medewerker.

Geldigheid verblijfsvergunning

​Een verblijfsvergunning voor onbepaalde tijd heeft geen einddatum. Het verblijfsdocument zelf wordt steeds voor 5 jaar afgegeven en kan elke 5 jaar vernieuwd worden.

Werken

Op de achterkant van de verblijfsvergunning staat of u mag werken. Met een verblijfsvergunning voor onbepaalde tijd (type II of V) mag u vrij werken in Nederland. Uw werkgever hoeft geen TWV voor u te hebben. Op uw verblijfsdocument staat 'Arbeid vrij toegestaan, TWV niet vereist'.

Rechten

Met een verblijfsdocument voor onbepaalde tijd hebt u bijna dezelfde rechten als iemand met de Nederlandse nationaliteit. De grote verschillen zijn dat u niet mag stemmen bij nationale verkiezingen en niet mag werken in bepaalde bijzondere (overheids)sectoren (bijvoorbeeld politie, leger). Daarvoor moet u eerst de Nederlandse nationaliteit aanvragen.

Wettelijke verplichtingen

Er is een aantal wettelijke verplichtingen waaraan u moet voldoen.

De IND houdt toezicht op de naleving van uw wettelijke verplichtingen. Voldoet u niet aan uw wettelijke verplichtingen dan kan dit gevolgen hebben.

Vervolgaanvragen

​Vervangen verblijfsvergunning

Is uw verblijfsvergunning beschadigd, kwijt, of gestolen? Laat dan uw verblijfsvergunning vervangen.

Vernieuwen verblijfsvergunning onbepaalde tijd

Een verblijfsdocument asiel voor onbepaalde tijd wordt steeds voor 5 jaar afgegeven. Als deze verloopt, moet u vernieuwing aanvragen.

Nederlander worden

Als u 5 jaar rechtmatig in Nederland hebt gewoond kunt u de Nederlandse nationaliteit aanvragen.

Basisregistratie Personen

​Dit is het bevolkingsregister van de gemeente. Inschrijving in de BRP is verplicht voor elke inwoner die in Nederland mag wonen.

openbare orde

​Openbare orde is de rust en orde op straat en in openbare gelegenheden. De overheid organiseert en controleert deze rust en orde in de samenleving. Iemand die een gevaar vormt voor de openbare orde is iemand die deze orde verstoort. Bijvoorbeeld als iemand een strafbaar feit pleegt. De IND controleert daarom of iemand veroordelingen op zijn naam heeft staan. En of iemand op dat moment een ernstige bedreiging vormt voor de samenleving.

Verblijfsgat

​Een verblijfsgat betekent dat de geldigheid van uw verblijfsvergunningen niet op elkaar aansluiten. Voor een aanvraag voor een verblijfsvergunning onbepaalde tijd en een verzoek om Nederlanderschap moet u 5 jaar aan elkaar verblijf hebben gehad. Met een verblijfsgat is uw verblijf niet meer aaneengesloten. U moet opnieuw 5 jaar verblijfsrecht opbouwen.

Bijvoorbeeld: uw verblijfsvergunning is verlopen op 31 mei 2016. U hebt op 5 juni 2016 verlenging aangevraagd. De nieuwe verblijfsvergunning wordt verleend met ingangsdatum 5 juni 2016. U hebt een verblijfsgat tussen 31 mei 2016 en 5 juni 2016. Vanaf 5 juni 2016 moet u opnieuw 5 jaar een geldige verblijfsvergunning hebben. U kunt dus in dit voorbeeld vanaf 5 juni 2021 een verblijfsvergunning onbepaalde tijd of de Nederlandse nationaliteit aanvragen.

DigiD met sms-code

Tegenwoordig kunt u veel overheidszaken zelf online regelen. Met DigiD logt u in op uw persoonlijke account op websites van de overheid. Uw DigiD bestaat uit een gebruikersnaam en een wachtwoord die u allebei zelf kiest. Hebt u nog geen DigiD? Vraag deze aan op www.digid.nl.

​Voor het online indienen van aanvragen hebt u een DigiD met sms-code nodig. Na het inloggen met uw DigiD krijgt u een code per sms. Deze code moet u ook invullen om toegang te krijgen tot de online aanvraagformulieren.

Hebt u nog geen sms-code? Ga naar Mijn DigiD en log in. Kies voor 'Extra sms-controle aanvragen' en vul uw mobiele nummer in. Binnen 5 dagen ontvangt u een brief met de activeringscode. Met deze code kunt u de sms-functie activeren op de website van DigiD.

Voornemen

Dit is een brief van de IND. In de brief staat waarom de IND uw aanvraag wil afwijzen. U mag hierop nog reageren. Pas daarna besluit de IND definitief op uw aanvraag.

Zienswijze

Dit is een schriftelijke reactie op het voornemen. In het zienswijze geeft u aan waarom u het niet eens bent met de beslissing van de IND.

beschikking

​Een formele brief met de beslissing op uw aanvraag.

TWV

​Een TWV is een tewerkstellingsvergunning. De werkgever vraagt de TWV aan bij UWV (Uitvoeringsinstituut Werknemersverzekeringen). UWV toetst onder andere of er geen werknemer met de Nederlandse, EU/EER of Zwitserse nationaliteit is die geschikt is voor de baan.