Asiel onbepaalde tijd

U wilt definitief in Nederland blijven wonen. U kunt een verblijfsvergunning aanvragen voor onbepaalde tijd. Wat zijn de voorwaarden voor deze verblijfsvergunning? En hoe werkt de aanvraagprocedure?

Voorwaarden

U moet aan de volgende voorwaarden voldoen voor de verblijfsvergunning asiel onbepaalde tijd:

 • U hebt 5 jaar een verblijfsvergunning asiel voor bepaalde tijd op het moment dat de IND een beslissing neemt op uw aanvraag. Uw verblijfsvergunning is nog geldig als u de aanvraag onbepaalde tijd indient.
 • U voldoet nog steeds aan de voorwaarden voor een verblijfsvergunning asiel voor bepaalde tijd.
 • Hebt u een verblijfsvergunning asiel voor bepaalde tijd als nareizend familielid? Dat  noemt de IND een afgeleide asielvergunning. In dat geval geldt de volgende voorwaarde. U hebt aaneengesloten verblijf gehad in Nederland in de 5 jaar voor het indienen van uw aanvraag onbepaalde tijd. Dit betekent dat u in die 5 jaar niet langer dan 6 maanden, of in totaal meer dan 10 maanden, buiten Nederland hebt verbleven. Wilt u de EU-verblijfsvergunning langdurig ingezetene aanvragen? Dit kan alleen als het familielid bij wie u verblijft de EU-verblijfsvergunning langdurig ingezetene heeft of heeft aangevraagd.
 • U staat ingeschreven in de Basisregistratie Personen (BRP) van uw woonplaats (gemeente). U hoeft dit niet zelf aan te tonen. De IND controleert of u aan deze voorwaarde voldoet.
 • U hebt het inburgeringsdiploma gehaald of u bent vrijgesteld en hoeft het examen niet te doen.
 • Wilt u de EU-verblijfsvergunning langdurig ingezetene krijgen? U hebt een zelfstandig, voldoende en duurzaam inkomen.

EU-langdurig ingezetene

U kunt ook een aanvraag indienen voor een verblijfsvergunning als EU-langdurig ingezetene. U moet dan wel aan de voorwaarden voor deze verblijfsvergunning voldoen. Dit is ook mogelijk als u al een verblijfsvergunning voor onbepaalde tijd hebt.

Met een verblijfsvergunning voor EU-langdurig ingezetene kunt u makkelijker een verblijfsvergunning aanvragen in één van de andere EU-landen die ook dit type vergunning hebben. U moet dan wel aan de voorwaarden voldoen die dat land heeft voor het verkrijgen van een verblijfsvergunning.

Kosten

Deze aanvraag kost € 171.

Kinderen jonger dan 18 jaar betalen € 57.

Online aanvraag

U kunt deze aanvraag digitaal indienen. Voor uw online aanvraag hebt u nodig:

Hebt u nog geen DigiD? Vraag deze aan op www.digid.nl. Hebt u wel een DigiD, maar nog niet de sms-controle ingesteld? Activeer dit dan via uw MijnDigiD.

Hulp bij inloggen met DigiD + sms en DigiD app

 • Uitleg over DigiD + sms: ga naar uitleg over DigiD voor meer informatie in verschillende talen (Nederlands, Engels, Frans en Arabisch).

 • Uitleg over DigiD app: ga naar uitleg DigiD app voor meer informatie (Nederlands en Engels).

U kunt de digitale aanvraag starten door te klikken op de knop Online aanvraag.

Online aanvraag

Checklist documenten

In het aanvraagformulier staat welke documenten u met de aanvraag moet meesturen.


Stappen in het aanvraagproces

1. Indienen aanvraag en betalen

​Online

U kunt deze aanvraag digitaal indienen. U hebt hiervoor DigiD met sms-code nodig. U betaalt meteen de kosten (leges) van de aanvraag. Dit doet u met iDEAL. U kunt de digitale aanvraag starten door te klikken op de knop Online aanvraag. U vindt deze knop op deze pagina of in het blok Aanvraagformulieren en kosten.

Per post

Kunt of wilt u de aanvraag niet online indienen? Dan kunt u de aanvraag per post indienen. U vindt het aanvraagformulier op deze pagina bij Aanvraagformulieren en kosten. U stuurt het aanvraagformulier met de benodigde documenten naar de IND. Na ontvangst stuurt de IND een brief waarin staat hoe de leges betaald moeten worden.

U moet de aanvraag indienen als uw verblijfsvergunning asiel bepaalde tijd nog geldig is. U kunt dit doen vanaf 6 maanden vóór de datum waarop uw verblijfsvergunning verloopt.
De IND neemt uw aanvraag pas in behandeling 4 weken voordat uw verblijfsvergunning verloopt.

Verblijft u al langer dan 5 jaar aaneengesloten en rechtmatig in Nederland? En voldoet u aan de voorwaarden voor asiel onbepaalde tijd? Dan kunt u op elk gewenst moment een aanvraag indienen. U hoeft dan niet te wachten totdat uw huidige verblijfsvergunning gaat verlopen.

2. Ontvangst en controle aanvraag

​Nadat de aanvraag is ontvangen, stuurt de IND een ontvangstbevestiging. Hierin staat op welke datum de IND de aanvraag heeft ontvangen en binnen welke termijn de IND een beslissing neemt.

Nadat u de brief hebt ontvangen, maakt u online een afspraak om biometrische gegevens af te laten nemen.

De IND controleert vervolgens of de aanvraag compleet is en of de leges zijn betaald. Ontbreken er documenten of zijn er documenten niet juist? Dan stuurt de IND een brief: een herstel verzuimbrief. Hierin staat welke documenten nog moeten worden opgestuurd. Stuur de gevraagde documenten vóór de genoemde datum naar de IND.

3. Beslissing

De IND controleert of u aan alle voorwaarden voldoet. De IND moet binnen een termijn van 6 maanden een beslissing nemen.

 1. De IND kijkt eerst of u voldoet aan de voorwaarden voor een verblijfsvergunning asiel onbepaalde tijd.
 2. Voldoet u niet aan de voorwaarden voor onbepaalde tijd? De IND kijkt of u voldoet aan de voorwaarden voor verlenging van uw verblijfsvergunning asiel bepaalde tijd. U hoeft hiervoor geen nieuwe aanvraag in te dienen.

Na de behandeling krijgt u een beslissing op uw aanvraag.

 • Negatieve beslissing

  Als u niet voldoet aan de voorwaarden voor onbepaalde tijd, dan krijgt u geen verblijfsvergunning. Deze beslissing staat in een brief: het voornemen. Hierin legt de IND uit waarom u geen verblijfsvergunning krijgt. Bent u het niet eens met de beslissing? Stuur dan een zienswijze met uitleg aan de IND. U moet dit binnen 6 weken doen. U kunt hierbij de hulp vragen van een advocaat. Dat moet u zelf regelen.

  De IND beoordeelt de inhoud van uw zienswijze. Daarna zijn er 2 situaties mogelijk:

  • De IND wijst uw aanvraag af. Deze beslissing staat in een brief: de beschikking. U krijgt geen verblijfsvergunning asiel voor onbepaalde tijd. U krijgt informatie over de mogelijkheid om in beroep te gaan. De IND verlengt wel de geldigheid van uw vergunning asiel voor bepaalde tijd.
  • De IND geeft u een verblijfsvergunning asiel voor onbepaalde tijd. Deze beslissing staat in een brief: de beschikking. De IND informeert u ook over uw rechten en plichten.
 • Positieve beslissing

  Als u aan alle voorwaarden voldoet, krijgt u een verblijfsvergunning asiel voor onbepaalde tijd. De IND informeert u ook over uw rechten en plichten. U krijgt een brief van de IND als u uw verblijfsvergunning kunt ophalen.

Aanvraagformulieren en kosten

Aanvraag Verlenging verblijfsvergunning asiel bepaalde tijd; of Verblijfsvergunning asiel onbepaalde tijd; of EU-verblijfsvergunning voor langdurig ingezetenen (vreemdeling)6011

​Gebruik dit formulier om uw verblijfsvergunning asiel te verlengen, onbepaalde tijd asiel aan te vragen of de EU-verblijfsvergunning voor langdurig ingezetenen.

Checklist documenten

In het aanvraagformulier staat welke documenten u met de aanvraag moet meesturen.

Hoe stuurt u documenten:

 • U stuurt alleen kopieën van uw documenten, enkelzijdig en in A4-formaat. 
 • De kopieën zijn volledig en goed leesbaar. 
 • Schrijf op elke kopie uw V-nummer of klantnummer (als dit bij u bekend is) of uw naam en geboortedatum. 
 • Stuur geen USB-sticks, CD's of DVD's mee. 
 • U moet de originele documenten zelf bewaren.
 • De documenten zijn vertaald naar het Nederlands, Engels, Frans of Duits.

Kosten aanvraag

U hoeft niet te betalen voor het verlengen van uw verblijfsvergunning asiel bepaalde tijd.

Voor de aanvraag onbepaalde tijd of de EU-verblijfsvergunning voor langdurig ingezetenen betaalt u € 171. Minderjarigen betalen € 57.

Online aanvraag  Download  

Na uw aanvraag

Verblijfsvergunning ophalen

​De IND probeert binnen 2 weken na de positieve beslissing de verblijfsvergunning klaar te hebben. U krijgt een brief als u de verblijfsvergunning kunt ophalen. Hiervoor moet u online een afspraak maken bij het IND-loket dat in de brief staat. ​Houdt er rekening mee dat u niet altijd meteen terecht kunt bij een IND-loket. Maak dus tijdig een afspraak, maar in ieder geval binnen 4 maanden nadat u de brief hebt ontvangen.

Controleer bij het IND-loket of de informatie op uw verblijfsvergunning juist is. Klopt er iets niet, zeg dit dan meteen tegen de IND-medewerker.

Geldigheid verblijfsvergunning

​Een verblijfsvergunning voor onbepaalde tijd heeft geen einddatum. Het verblijfsdocument zelf wordt steeds voor 5 jaar afgegeven en kan elke 5 jaar vernieuwd worden.

Werken

Op de achterkant van de verblijfsvergunning staat of u mag werken. Met een verblijfsvergunning voor onbepaalde tijd (type II of V) mag u vrij werken in Nederland. Uw werkgever hoeft geen TWV voor u te hebben. Op uw verblijfsdocument staat 'Arbeid vrij toegestaan, TWV niet vereist'.

Rechten bijna gelijk aan Nederlander

Met een verblijfsdocument voor onbepaalde tijd hebt u bijna dezelfde rechten als iemand met de Nederlandse nationaliteit. De grote verschillen zijn dat u niet mag stemmen bij nationale verkiezingen en niet mag werken in bepaalde bijzondere (overheids)sectoren (bijvoorbeeld politie, leger). Daarvoor moet u eerst de Nederlandse nationaliteit aanvragen.

Wettelijke verplichtingen

Er is een aantal wettelijke verplichtingen waaraan u moet voldoen.

De IND houdt toezicht op de naleving van uw wettelijke verplichtingen. Voldoet u niet aan uw wettelijke verplichtingen dan kan dit gevolgen hebben.

Vervolgaanvragen

​Vervangen verblijfsvergunning

Is uw verblijfsvergunning beschadigd, kwijt, of gestolen? Laat dan uw verblijfsvergunning vervangen.

Vernieuwen verblijfsvergunning onbepaalde tijd

Een verblijfsdocument asiel voor onbepaalde tijd wordt steeds voor 5 jaar afgegeven. Als deze verloopt, moet u vernieuwing aanvragen.

Nederlander worden

Als u 5 jaar rechtmatig in Nederland hebt gewoond kunt u de Nederlandse nationaliteit aanvragen.

DigiD met sms-code

​Voor het online indienen van aanvragen hebt u een DigiD met sms-code nodig. Na het inloggen met uw DigiD krijgt u een code per sms. Deze code moet u ook invullen om toegang te krijgen tot de online aanvraagformulieren.

Hebt u nog geen sms-code? Ga naar Mijn DigiD en log in. Kies voor 'Extra sms-controle aanvragen' en vul uw mobiele nummer in. Binnen 5 dagen ontvangt u een brief met de activeringscode. Met deze code kunt u de sms-functie activeren op de website van DigiD.

Voornemen

Dit is een brief van de IND. In de brief staat waarom de IND uw aanvraag wil afwijzen. U mag hierop nog reageren. Pas daarna besluit de IND definitief op uw aanvraag.

Zienswijze

Dit is een schriftelijke reactie op het voornemen. In het zienswijze geeft u aan waarom u het niet eens bent met de beslissing van de IND.

TWV

​Een TWV is een tewerkstellingsvergunning. De werkgever vraagt de TWV aan bij UWV (Uitvoeringsinstituut Werknemersverzekeringen). UWV toetst onder andere of er geen werknemer met de Nederlandse, EU/EER of Zwitserse nationaliteit is die geschikt is voor de baan.