Afspraak aanmelding nareizigers Zevenaar

Laatste update: 19 mei 2022

​U (referent) hebt een verblijfsvergunning asiel in Nederland. Uw gezinslid (nareiziger) mag voor gezinshereniging naar Nederland komen. Nareizigers moeten zich na aankomst in Nederland op afspraak aanmelden in Zevenaar. Lees wanneer u een afspraak in Zevenaar maakt voor uw gezinslid. 

Online afspraak

Vanaf 1 december 2021 moet een groep nareizigers zich aanmelden in de plaats Zevenaar in plaats van Ter Apel. Dit kan alleen op afspraak. Een afspraak maken is gratis. U maakt online een afspraak voor alle gezinsleden die naar Nederland komen. Dat doet u door de v-nummers en de voor- en achternamen van alle nareizende gezinsleden in onze afsprakenplanner te zetten. Uw begeleider van VluchtelingenWerk Nederland (VWN) kan u helpen bij het maken van een afspraak. Deze afspraak is alleen bedoeld voor aanmelden voor registratie en niet om een verblijfsdocument op te halen.

Afspraak in Zevenaar alleen mogelijk als u een woning hebt

U kunt alleen een afspraak maken voor uw gezinslid als u al een woning in Nederland hebt. Uw woning moet door de gemeente goedgekeurd zijn om al uw gezinsleden in te laten wonen. Aanmelding in Zevenaar kan van maandag tot en met vrijdag van 09:00 uur tot 15:00 uur. Het adres van de IND Zevenaar is: Ringbaan-Zuid 2A, 6905 DB Zevenaar. U meldt zich bij E-gebouw Aanmeld Nareis. U kunt niet overnachten in Zevenaar.

Woont u nog in een opvanglocatie van het COA? Dan meldt uw gezinslid zich in Ter Apel aan. Dit moet binnen 3 dagen na aankomst in Nederland. Aanmelding in Ter Apel kan op ieder moment en zonder afspraak. Het adres van de IND Ter Apel is: Ter Apelervenen 3, 9561 MC Ter Apel.

Wilt u weten wat er gebeurt bij aanmelding in Zevenaar of Ter Apel? Lees informatie over de stappen in de aanmeldprocedure voor nareizigers. 

De IND controleert uw afspraak

In de afsprakenplanner vult u een e-mailadres in. Dit kan ook het e-mailadres van uw begeleider van VWN zijn. U krijgt een bevestiging via e-mail van de IND als u de afspraak hebt gemaakt.  Maakt u een afspraak terwijl u nog geen of geen goedgekeurde woning hebt? Dan annuleert de IND de afspraak. Uw gezinslid moet zich dan aanmelden in Ter Apel.  

Maak pas een afspraak na boeking (vlieg)reis

Heeft uw gezinslid de machtiging tot voorlopig verblijf (mvv) opgehaald bij de Nederlandse ambassade? Dan kunt u de (vlieg)reis van uw gezinslid naar Nederland boeken. Maak pas na de boeking van de (vlieg)reis een online afspraak voor uw gezinslid bij de IND-locatie Zevenaar.   

Maak online afspraak

Annuleren afspraak

Kan de gemaakte afspraak in Zevenaar niet doorgaan? Bijvoorbeeld omdat uw gezinslid later dan gepland aankomt in Nederland? Annuleer dan de afspraak via de link in de e-mail waarin uw afspraak wordt bevestigd. Ook de IND kan een gemaakte afspraak annuleren. Dit is bijvoorbeeld zo als uw gezinslid zich toch in Ter Apel moet aanmelden. 

Nieuwe afspraak Zevenaar

Na een geannuleerde afspraak maakt u op deze pagina een nieuwe online afspraak voor uw gezinslid zodra dat kan. Tot de dag van de nieuwe afspraak woont uw gezinslid bij u in huis. 

Zie ook