Door een technische storing tonen sommige pagina's niet alle inhoud. Er wordt gewerkt aan een oplossing. Onze excuses voor het ongemak.

Familielid van vluchteling

U wilt naar Nederland komen om bij uw gezinslid te gaan wonen.

​Uw gezinslid heeft in Nederland een verblijfsvergunning asiel voor bepaalde tijd gekregen. U bent de echtgenoot of partner, de ouder of het (pleeg)kind van uw gezinslid. U wilt in aanmerking komen voor een afhankelijke asielvergunning.

Voorwaarden

Voor u en uw gezinslid gelden de volgende voorwaarden:

 • U behoort tot het gezin van uw gezinslid. Uw gezinslid heeft in Nederland een verblijfsvergunning asiel voor bepaalde tijd gekregen. U bent:
  • De wettelijk gehuwde of ongehuwde partner met wie uw gezinslid een duurzame, exclusieve relatie heeft. U kunt maar 1 partner naar Nederland laten komen.
  • Het minderjarige kind van uw gezinslid of van de partner van uw gezinslid. Het kind moet behoren tot het gezin van het gezinslid. Dit geldt voor biologische, adoptie- en pleegkinderen. Alleen de kinderen van de partner die naar Nederland komt of in Nederland is, kunnen naar Nederland komen. Kinderen van andere partners krijgen geen verblijfsvergunning.
  • Het jongvolwassen kind tot ongeveer 25 jaar dat feitelijk behoort tot het gezin van uw gezinslid. De gezinsband met het gezinslid is niet verbroken. Dit geldt voor biologische, adoptie- en pleegkinderen. Voor kinderen ouder dan 25 jaar moet ook sprake zijn van een meer dan gebruikelijke afhankelijkheid.
  • De biologische vader of moeder van uw gezinslid. Uw gezinslid is alleenstaand en minderjarig. Bepaling minderjarigheid: de leeftijd van uw gezinslid tijdens de ondertekening van de asielaanvraag. De minderjarigheid blijft gelden tot 3 maanden na verlening na de asielvergunning. 
 • U bent tegelijk met uw gezinslid naar Nederland gereisd of eerder. Of u dient tijdig een eigen aanvraag in voor een verblijfsvergunning asiel voor bepaalde tijd. Tijdig is binnen een periode van 3 maanden nadat uw gezinslid een verblijfsvergunning asiel bepaalde tijd heeft gekregen. De tijd van 3 maanden heet de nareistermijn. Deze termijn start op de dag nadat uw gezinslid de verblijfsvergunning asiel heeft gekregen. Een aanvraag om een machtiging tot voorlopig verblijf (mvv) – nareizigers asiel binnen de nareistermijn is een tijdige aanvraag.
 • U behoorde in het buitenland al tot het gezin van uw gezinslid. Tijdens de inreis van uw gezinslid in Nederland behoorde u ook nog tot het gezin.
 • Uw gezinslid heeft een zelfstandige verblijfsvergunning asiel.
 • Uw gezinslid heeft u genoemd tijdens de asielprocedure.
 • U en uw partner zijn beiden 18 jaar of ouder.
 • U hebt geen crimineel verleden. U ondertekent hiervoor vanaf 12 jaar een antecedentenverklaring bij de aanvraag.
 • U ondertekent vanaf 15 jaar een verklaring burgerlijke staat bij de aanvraag.
 • Als u een kind bent van het gezinslid in Nederland: uw achterblijvende biologische ouder (met gezag) heeft toestemming gegeven voor uw vertrek naar Nederland.
 • Uw partner, ouder of kind verklaart dat hij uw referent is.
 • Uw identiteit en uw gezinsband met uw gezinslid moet u zoveel mogelijk met documenten aantonen. Het gaat om officiële documenten van de overheid in uw land. Of om niet-officiële en ondersteunende documenten als officiële documenten ontbreken.

Kunt u niet binnen 3 maanden een aanvraag indienen? Dan moet u de normale procedure voor verblijf als familie-of gezinslid doorlopen.

Kosten

Voor deze aanvraag hoeft u niet te betalen.

Checklist documenten

In het aanvraagformulier staat welke documenten u nodig hebt.

Meer informatie vindt u in de antwoorden op deze veelgestelde vragen.

 

Na uw aanvraag

Als u een verblijfsvergunning asiel voor bepaalde tijd krijgt

Met een afhankelijke verblijfsvergunning asiel voor bepaalde tijd mag u in Nederland blijven. Ook mag u in Nederland gaan werken. U heeft daarvoor geen werkvergunning nodig. Op uw afhankelijke asielvergunning kunnen achtergebleven gezinsleden niet in aanmerking komen voor een asielvergunning. Medewerkers van VluchtelingenWerk Nederland kunnen u meer informatie geven.

Verblijfsvergunning

Tijdens de nareisprocedure krijgt u binnen 4 dagen uw verblijfsvergunning. Als dat niet kan, legt de IND de procedure verder uit. In dat geval krijgt u later een brief van de IND. Daarin staat wanneer en waar u de vergunning kunt ophalen. Dat gebeurt bij een van de IND-loketten. In de brief staat bij welk loket u de vergunning kunt ophalen. Dat is meestal in de buurt van uw woonplaats. Uw verblijfsvergunning is 5 jaar geldig.

Iedere burger in Nederland vanaf 14 jaar heeft een identificatieplicht. Bij controles door de overheid moet iedereen een identiteitsdocument kunnen tonen. Draag daarom altijd uw verblijfsvergunning bij u.

Nareis op nareis niet mogelijk

U bent naar Nederland gekomen als gezinslid van een houder van een asielvergunning. Meestal geldt dat een familielid slechts tot één gezin behoort. Zo kan een jongvolwassene niet tot het gezin van zijn ouders behoren én ook een eigen gezin met een (huwelijks)partner hebben. In deze en andere gevallen kunt u als nareizend familielid geen referent voor andere familieleden zijn. Ook niet als u een zelfstandige asielvergunning hebt.

Rechten en plichten

Inschrijving bij de gemeente

U bent verplicht zich in te schrijven in de Basisregistratie Personen (BRP)) van de gemeente waar u woont. In de nareisprocedure is dat meestal al gebeurd. Is dat niet zo, dan moet u dat alsnog doen. Neem dan de inwilligende beschikking mee naar de gemeente waar u woont. Breng ook uw persoonlijke documenten van de autoriteiten uit eigen land mee als dat kan. Bijvoorbeeld: geboorteakte, huwelijksakte en identiteitskaart.

Controleer dat de gemeente uw naam en geboortedatum goed registreert. Dat geldt ook voor de gegevens van uw kinderen. Het is moeilijk die gegevens later te veranderen. 

Als u verhuist, moet u uw adres door de gemeente laten veranderen in de BRP.

Woonruimte

Krijgt u een verblijfsvergunning asiel dan hebt u recht op woonruimte bij een gemeente. Medewerkers van VluchtelingenWerk (VWN) kunnen u verder helpen met het regelen van belangrijke zaken. Bijvoorbeeld met het vinden van werk of een opleiding.

Zorgverzekering afsluiten

Het is wettelijk verplicht in Nederland een zorgverzekering te hebben. Daarmee kunt u medische hulp krijgen. U moet zelf een zorgverzekering regelen als u de opvanglocatie verlaat. Met een zorgverzekering kunt u zich inschrijven bij een huisarts of tandarts.     

Inburgering in Nederland

Als u een verblijfsvergunning asiel voor bepaalde tijd heeft, moet u inburgeren. Zo moet u de Nederlandse taal gaan leren. U krijgt een brief van de Dienst Uitvoering Onderwijs (DUO) over de inburgeringsplicht.

Vervolgaanvragen

Vervangen verblijfsvergunning

Is uw verblijfsvergunning beschadigd, kwijt of gestolen? Laat dan uw verblijfsvergunning vervangen.

Verlengen verblijfsvergunning

Verloopt uw verblijfsvergunning binnenkort? Vraag dan verlenging aan.

Wijzigen verblijfsvergunning

Verandert er iets in uw situatie dat gevolgen heeft voor uw verblijfsvergunning? Meld dat meteen bij de IND.

Onbepaalde tijd

Nadat u 5 jaar een verblijfsvergunning hebt gehad, kunt u een verblijfsvergunning voor onbepaalde tijd aanvragen.

Nederlander worden

Nadat u 5 jaar een verblijfsvergunning hebt gehad, kunt u de Nederlandse nationaliteit aanvragen.

Afhankelijke asielvergunning

​Een tijdelijke asielvergunning om bij uw gezinslid in Nederland te kunnen wonen.

Machtiging tot voorlopig verblijf

​De machtiging tot voorlopig verblijf is een visum dat u nodig hebt als u langer dan 90 dagen in Nederland wilt verblijven. Voor meer informatie, zie Machtiging tot voorlopig verblijf (mvv).

Zelfstandige verblijfsvergunning asiel

De asielvergunning is afgegeven omdat er een persoonlijke noodzaak tot bescherming was.

referent

Een referent is een persoon, werkgever of organisatie die belang heeft bij de overkomst van een vreemdeling naar Nederland. Een referent heeft rechten, maar ook plichten ten opzichte van deze vreemdeling. De referent kan voor de vreemdeling vanuit Nederland de procedure opstarten.

Nederlandse vertegenwoordiging

Dit is de Nederlandse ambassade of het Nederlandse consulaat.

Land van bestendig verblijf

​Een land van bestendig verblijf is een land (anders dan het land van herkomst) waar u langer dan 3 maanden rechtmatig mag zijn. Dit betekent dat u daar een geldige verblijfsvergunning hebt. Of u bent in afwachting van een verblijfsaanvraag. Bent u in een land in uw vrije termijn? Of met een visum kort verblijf (max. 3 maanden)? Dan is dit geen bestendig verblijf.

Laissez-passer

Dit is een tijdelijk reisdocument.

beschikking

​Een formele brief met de beslissing op uw aanvraag.