• Home
  • Pilot Inkomende mobiliteit mbo-4

Pilot Inkomende mobiliteit mbo-4

Op 1 februari 2017 start de pilot Inkomende mobiliteit mbo-4. De pilot duurt 3 jaar en biedt maximaal 300 studenten van buiten de EU/EER de mogelijkheid in Nederland een voltijdopleiding te volgen op mbo-4 niveau. ​Het gaat specifiek om het laatste jaar van de opleiding, inclusief de mogelijkheid een stage te lopen.

Op deze pagina vindt u het aanvraagformulier waarmee u de verblijfsvergunning kunt aanvragen voor de student. Ook vindt u hier het meldformulier, waarmee u wijzigingen in de situatie van de student en de onderwijsinstelling kunt melden.

Voorwaarden

  • De onderwijsinstelling is aangesloten bij de Gedragscode ‘Inkomende mobiliteit mbo-4 onderwijs’ en opgenomen in het bijbehorende register.
  • De onderwijsinstelling is door de IND erkend als referent.
  • De student volgt (of gaat volgen) een Engelstalige voltijdopleiding op mbo-4 niveau.
  • De aanvraag voor een verblijfsvergunning valt binnen de criteria voor de pilot zoals opgenomen in artikel 8.1 van de Gedragscode Inkomende mobiliteit mbo-4.
  • De student is 18 jaar of ouder.
  • De student heeft een minimale score behaald van 4.5 bij het International English Language Testing System (IELTS), of de student heeft de vooropleiding in het Engels gedaan.

De verblijfsvergunning

De IND verleent de verblijfsvergunning onder de beperking ‘studie’. De arbeidsmarktaantekening op de verblijfsvergunning luidt: ‘TWV vereist voor arbeid van bijkomende aard, andere arbeid niet toegestaan’.
De verblijfsvergunning is maximaal 12 maanden geldig. De verblijfsvergunning kan niet worden verlengd.

Meldplicht

De onderwijsinstelling is verplicht de volgende wijzigingen ten aanzien van de student en de eigen positie als erkende referent te melden bij de IND:

  • Alle wijzigingen in de situatie van de student (bijvoorbeeld als de student niet meer naar Nederland wil komen).
  • Alle wijzigingen over het erkend referentschap van de onderwijsinstelling (bijvoorbeeld als de onderwijsinstelling niet langer deelneemt aan de pilot).

Vragen

Heb u een vraag, neem dan per e-mail contact op met Team zakelijk via verkort@ind.minvenj.nl.

Formulieren